๑๑ مشـــاعره با واژهـ ๑๑

abtin13

New member
ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم
تو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
غایب
 

AWWA

New member
ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت/جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

قافله
 

abtin13

New member
این قـافـله عـمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را کـه شب می گذرد

چین
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: shiny

shiny

New member
به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
با چین نیدونم
شبنم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: abtin13

AWWA

New member
گل به شبنم خندید شبنمش عاشق شد

بی خبر از کارش که چرا غافل شد


پرستو
 

sepideeee

New member
پرستوها رسیدن از ره دور
پرستوی بهار من کجایی؟؟
کبوتر
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: shiny

abtin13

New member
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند هم جنس با هم جنس پرواز

صورت
 

sepideeee

New member
سیرتی خوب تر از صورت زیبا داری
حسن و خوبی و متانت همه یک جا داری
چنگ
 

abtin13

New member

وقت سحر است خيز ای مايه ناز
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز
کانها که بجايند نپايند بسی
و آنها که شدند کس نمیايد باز
مرهم
 

sepideeee

New member
سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی!
دل ز تنهایی به جان آمد... خدا را، همدمی
زخم
 

abtin13

New member
این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

عسل
 

AWWA

New member
زنبور درشت بی مروت را گوی
باری چو عسل نمیدهی نیش مزن

سیب
 

shiny

New member
من به سیبی خشنودم
و به بوییدن یک بوته بابونه
من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم

مهتاب
 

abtin13

New member
روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود
وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم

فرات
 

shiny

New member
آشفته و بی قرار و زخمی دل او
آخر غم عشق می شود قاتل او
از جزر و مد فرات می شد فهمید
یک ماه، هبوط کرده بر ساحل او


ناله
 

sepideeee

New member
هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی
پیداست نگارا که بلند است جنابت
تنهایی
 

shiny

New member
کوه نزدیک من است پشت افراها، سنجد ها
وبیابان پیداست
سنگ ها پیدا نیست، گلچه ها پیدا نیست
سایه هایی از دور، مثل تنهایی آب، مثل آواز خدا پیداست

پرنده
 

abtin13

New member
در اين سرای بی كسی كسی به در نمی زند
به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند
مغان
 

shiny

New member
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

کلبه
 

abtin13

New member
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
چنگ
 
بالا