๑๑ مشـــاعره با واژهـ ๑๑

sepideeee

New member
بلا شد حسن مه رویان خوشگل
نه از من بود تقصیری نه از دل ...
گلاب
 

abtin13

New member
چون که گل رفت و گلستان شد خراب
بوی گل را از چه جوییم از گلاب

لاله
 

sepideeee

New member
لاله رویا به گل چهر هی خود چنگ نزن
بچگی کم کن و عاقل شو و دیوانه نرو
رویا
 

shiny

New member
با امیدی گرم و شادی بخش
با نگاهی مست و رویایی
دخترک افسانه میخواند
نیمه شب در کنج تنهایی

دریا
 

sepideeee

New member
به دریا شکوه کردم از شب دشت
از این عمری که تلخ تلخ بگذشت
صحرا
 

shiny

New member
تو یک دریا که مواج است و خسته
و من مجنون صحرا دل شکسته
تمام فرق من شاید همین است
تو موج ناله ای ،من دست بسته

سراب
 

sepideeee

New member
این یکی از اشعار گوهر بار دوران جاهلیتمه :25r30wi:
ز تو حتی سرابی نیست .. درون سینه تابی نیست
از آن چشمان دریایی .. نگاهم را جوابی نیست
شیشه
 

abtin13

New member
این یکی از اشعار گوهر بار دوران جاهلیتمه :25r30wi:
ز تو حتی سرابی نیست .. درون سینه تابی نیست
از آن چشمان دریایی .. نگاهم را جوابی نیست
شیشه
از شعرت به نظر میرسه از اون جواهل دوآتیشه هم بودی :smiliess (11):

با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نی
کنجی و فراغتی و یک شیشه می
چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی
منت نبریم یک جو از حاتم طی

خطا
 

bme88

New member
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه اندیشه کند رای صوابت
دُر
 

abtin13

New member
کم گوی و گزیده گوی چون در
تا از کم تو جهان شود پر

استاد
 

sepideeee

New member
گفت استاد مبر درس از یاد ..
یاد باد انچه مرا گفت استاد ..
نماز
 

Iris

New member
نماز ستون دین است
معراج مومنین است(یادش بخیر شعر دوران طفولیت بود)
ریحان
 

farnaz55

New member
وقتی دل شیدایی می رفت به بستان ها
بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها

کبوتر
 

abtin13

New member
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند هم جنس با هم جنس پرواز

میخانه
 

farnaz55

New member
تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم

سودا
 

mohana

Well-known member
تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
دل سودا زده از غصه دو نیم افتادست...


گرگ
 

farnaz55

New member

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
گرگ دهن آلوده یوسف ندریده

طفل
 

AWWA

New member
عاقبت گرگ زاده گرگ شود.....گرچه پیش آدمیزاد بزرگ شود

سجاده
 

farnaz55

New member

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

سلام
 
بالا