๑๑ مشـــاعره با واژهـ ๑๑

IL-2

Well-known member
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی
پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم

بخشش
 

bme88

New member
جهانگیران فرا گیرند زو درس جهانگیری
که با بخشش فروبگرفت مرکند و بخارا را
نفرت
 

abtin13

New member
ز آمیزش عالم و طبع عالم
دلم نفرت و طبع عنقا گرفته

برزخ
 

shiny

New member
میان برزخ عشقت پریشان و گرفتارم
چرا ای مرکب عشقم چنین آهسته میرانی؟

اقیانوس
 

nastaran8

New member
در اين سکوت پر از اقتدار اقيانوس
چه بى دريغ حقيرم کنار اقيانوس...
ماهى
 

shiny

New member
کسي از عمق دريا زد صدايت‌، ماهي قرمز

و دريا پهن شد در زير پايت‌، ماهي قرمز

شبي قلاّب ماهي‌گير، دست از دامنت برداشت‌

و كرد آن ترس‌ِ بي‌مورد رهايت‌، ماهي قرمز

جاده
 

bme88

New member
فانوس ، كه بي قرار اقيانوس است
چشمان در انتظار اقيانوس است
ای كشتی سبز ، كی می آيی از راه ؟
ای باغچه كی بهار اقيانوس است ؟
دریا
 

sepideeee

New member
دریا بخون عاشقانه عشق تو در باورم بس
بعد تو هم بغض عاشق دیگر نشد یاورم کس
یار
 

nastaran8

New member
قصه ى ساحل و دريا غزلى ديرين است
موج وحشى طلب و خواسته اش تمکين است
مشت
 

shiny

New member
یار یار است اگر یار وفادار بود

یار چون نیست وفادار کجا یار بود

سراب
 

bme88

New member
یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
سایه
 

sepideeee

New member
تا به رویای تو مشغولم اشتیاق روی ماهم نیست
باورم کن ای تمام من .. غیر کویت قبله گاهم نیست
غراب
 
آخرین ویرایش:

bme88

New member
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
فرمانروا
 
آخرین ویرایش:

sepideeee

New member
من سیرتم همان که تو می خواستی شده
لب تر کنی عوض شود این بار صورتم!
جنگیدم و به گنج تو فرمانروا شدم
این است از تمامی دنیا غنیمتم
شور
 

bme88

New member
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
غمزه
 

shiny

New member
آب چه دانست که او گوهر گوینده شود

خاک چه دانست که او غمزه‌ی غمازه شود

زمستان
 

bme88

New member
بشکفت درخت در زمستان
در بهمن میوه‌ها پزیده‌ست
گویی که خدای عالمی نو
در عالم کهنه آفریده‌ست
برنا
 
بالا