๑๑ مشـــاعره با واژهـ ๑๑

IL-2

Well-known member


تا کي غم آن خورم که دارم
!!! يا نه
وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه

پرکن قدح باده که معلومم نيست
کاين دم که فرو برم برآرم يا نهخیام


بیگانه ...
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
یار
 

mohana

Well-known member
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست


بعدی: کمین
 

diseases

Well-known member
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست


بعدی: کمین


چه شود به چهرهٔ زرد من نظری برای خدا کنی
که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی
تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین
همهٔ غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی


غزل ...
 

mohana

Well-known member
چ جالب....دقیقا همین شعر تو ذهنم بود وقتی کمین رو انتخاب کردم

گفتی غزل بگو چه بگویم مجال کو؟
شیرین من برای غزل شور و حال کو؟
پر میزند دلم به هوای غزل ولی
گیرم هوای پر زدنم هست بال کو؟؟؟

بعدی صبر
 

diseases

Well-known member
چ جالب....دقیقا همین شعر تو ذهنم بود وقتی کمین رو انتخاب کردم

گفتی غزل بگو چه بگویم مجال کو؟
شیرین من برای غزل شور و حال کو؟
پر میزند دلم به هوای غزل ولی
گیرم هوای پر زدنم هست بال کو؟؟؟

بعدی صبر


صبر بر درد، نه از همت مردانه ی ماست

درد از او،
صبر از او، همت مردانه از اوست


آبی ...
 
بالا