گفتگو با خدا

@... zahra

New member
خدايا
كفر نميگويم، پريشانم چه ميخواهي تو از جانم
مرا بي آنكه خود خواهم اسير زندگي كردي
خداوندا تو مسؤلى...
خداوندا اگر روزي بشر گردى!
پشيمان ميشوي از قصه ى خلقت، از اين بودن، از اين عادت...
خداوندا تو ميدانى كه انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است
چه زجري ميكشد آن كس كه انسان است و از احساس سرشار است...
 

@... zahra

New member
ماهیان از آشوب دریابه خداشکایت کردند
دریا آرام شد،
آنها اسیرتورصیادان شدند،

آشوبهای زندگی حکمت خداست،

ازخدا دل آرام بخواهید
نه دریای آرام...

 

paeez

New member
یه لحظـه گـوش کـن خـــدا ؛
جـدی میگــم . . .

نه بچـه بـازیِ نـه ادا و اطــوار ،

تو این دنــیا ...

حــالِ خــیلی هـا اصـلا خـوب نیـست !

یـه دسـتی بـه زندگیـشون بکـش
" لـــــ ـــــــ ــــطــفا
 

paeez

New member
خدایا …
دلم همراهی می خواهد از جنس خودت!
نزدیک؛
بی خطر،
بخشنده…
بی منّت … !
 

paeez

New member
ﺍﻣرﻭﺯ ﺧﺴﺘﻪ ﺗر ﺍﺯ ﻫر ﺭﻭﺯ ﺑوﺩﻡ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸد ﮔوﺷﻪ ﺍﯼ ﺑﻨوﯾﺴم ﺧدﺍﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻓرﺩﺍ ﺑﯿدﺍﺭﻡ ﻧﮑن...
 
بالا