** معما **

اینجوری که شما نوشتی پس حتما غلط
مسافتی که یوزپلنگ باید طی کند0.5+xکیلومتر با سرعت110کیلومتر در ساعت
مسافتی که اهو باید طی کندXبا سرعت80
چون همزمان حرکت کردند T برابر
از روی معادله اهوx=80t بدست امد جایگرین توی معادله یوزپلنگ کردم 0.4دقیقه یا24ثانیه شد:1dco2x0p1lilzhfpg1t

سپاس از کوشش شما
اما افسوس که درست نیست
 

hi aty

New member
به عنوان اخرین سعی برای سوال یوزپلنگ و اهو 3ساعت و52 دقیقه
 
آخرین ویرایش:

hi aty

New member
:smiliess (4):اقا یک چیزی این شتاب که نوشتی همون سرعت فیزیکی یا شتاب واقعی چون دفعه اول برابر سرعت گرفتم دفعه دوم برابرشتاب :1dco2x0p1lilzhfpg1t
 
:smiliess (4):اقا یک چیزی این شتاب که نوشتی همون سرعت فیزیکی یا شتاب واقعی چون دفعه اول برابر سرعت گرفتم دفعه دوم برابرشتاب :1dco2x0p1lilzhfpg1t


سرعت عربی است و من بجای آن شتاب نوشته ام

راهنمایی زیست شناختی

یوزپلنگ جانوری است که با وجود شتاب بسیار, زود از این شتاب خسته می شود

اگر درفیلم ها دیده باشی یوزپلنگ چند ثانیه آغازین را خوب می دود اما از چند ثانیه که بگذرد نیروی دویدن آن بگونه ای چشمگیر کاهش می یابد و شتاب آن آشکارا کاهش میابد

یوز پلنگ تا بخواهد با شتاب 110 کیلومتر در ساات این دوجایی( فاصله) 500 متری را سپری کند آهو 364 متر ازاو دور شده است

و باز یوز پلنگ اگر بخواهد این 364 متر را در نوردد باز آهو 265 متر دیگر گریخته است و همینگونه دنباله دار

یوز هیچگاه به آهور نخواهد رسید


چرا ؟

چون به گذشت هر دم خسته تر می شود و توانایی نگهداری شتاب نخستین را ندارد
 
آخرین ویرایش:
بالا