** معما **

maxian

New member
پرسش دوم

پدری 1.8 متربلندا و 80 کیلو وزن دارد اگربلندای فرزند او که از نگرنمای پیکری به پدرش می ماند 0.9 متر باشه آیا می توان بدون اینکه فرزند را بِکشیم وزنش را پیدا کنیم ؟؟

اصلا چرا باید بچه رو بکشیم !!! زنده هم میشه وزنشو ب دست آورد.ازش میپرسیم آخرین باری ک رفته مر کز بهداشت چن کیلو بود یا از بزرگترش می پرسیم.
 

maxian

New member
پرسش دوم

پدری 1.8 متربلندا و 80 کیلو وزن دارد اگربلندای فرزند او که از نگرنمای پیکری به پدرش می ماند 0.9 متر باشه آیا می توان بدون اینکه فرزند را بِکشیم وزنش را پیدا کنیم ؟؟

اصلا چرا باید بچه رو بکشیم !!! زنده هم میشه وزنشو ب دست آورد.ازش میپرسیم آخرین باری ک رفته مر کز بهداشت چن کیلو بود یا از بزرگترش می پرسیم.
 

maxian

New member
پرسش پنجم

در آینده فرهیختگان ( متخصصان) ا یران ماهواره ای رابه پیرامون زمین می فرستند تا هر 3 روز یکبار دور زمین بچرخد

خب این ماهواره در چه دوری ( فاصله ای) از زمین باید در مدارش باشد تا هر سه روز یک بار دور زمین بگردد ؟
[/quot
اول اینکه بعید میدونم بفرستن.بعدشم ما فقط باید افتخار کنیم محاسباتش مال مهندس هاست.بعد بعدشم این سوال مثل این می مونه: علی 5سیب دارد او تارسیدن قطار 7 دقیقه فرصت دارد .پس جرم خورشید را محاسبه کنید؟
 

maxian

New member
پرسش سوم

یک یوز پلنگ ( چیتای هندی) گرسنه در کمین آهویی که در 500 متری آن در حال چرا است نشسته است

اگر شتاب یوز پلنگ 110 کیلومتر در ساات باشد و شتاب آهو 80 کیلومتر در ساات


و آهو به مجرد بلند شدن چیتا بگریزد گمان می کنید چیتا پس از چندی به آهو برسد ؟
همیشه چن تا کفتار خودشون کشیک چیتا رو میکشن به محض اینکه چیتا خستش کنه میپرن وسط وچیتا دستش ب آهو نمیرسه.
 
پرسش ششم


اگر ما انسانها همگی از دودمان دو تن بنام آدم و حوا هستیم گروه های خونی چهار گانه چگونه بوجود آمده اند ؟
 
آخرین ویرایش:

maxian

New member
پرسش ششم


اگر ما انسانها همگی از دودمان دو تن بنام آدم و حوا هستیم گروه های خونی چهار گانه چگونه بوجود آمده اند ؟

با پراکنش آدمها روی زمین وطی تکامل برای اینکه میکروبها مخصوصا ویروسها نتونن به سادگی با بدن همه آدما سازگاری پیدا کنن گروه های خونی شکل گرفته. گرو خونیoهم ک هیچ آنتی ژنی نداره جدیدترین گروه شکل گرفتس واز همه پیش رفته تره.
 

maxian

New member
پرسش ششم


اگر ما انسانها همگی از دودمان دو تن بنام آدم و حوا هستیم گروه های خونی چهار گانه چگونه بوجود آمده اند ؟

با پراکنش آدمها روی زمین وطی تکامل برای اینکه میکروبها مخصوصا ویروسها نتونن به سادگی با بدن همه آدما سازگاری پیدا کنن گروه های خونی شکل گرفته. گرو خونیoهم ک هیچ آنتی ژنی نداره جدیدترین گروه شکل گرفتس واز همه پیش رفته تره.
 
پرسش نهم

پدری کشاورز برای چهار فرزند شهری خود، شهرام و بهرام وفرزاد و فرهاد، یک کیسه گردو فرستاد

ولی آنها دادگری را در نگر نگرفته و هر کس که قوی پنجه تر بود دست می بردو گردوی بیشتری بر می داشت

در پایان چها رنفر ی گردوهای خود را شمردند برادر بزرگتر بیش از همه برداشته بود و برادر کوچکتر کمتر از همه

اما نکته ی شگفت این بود که اگر شمار گردوهای شهرام را نیمه وشمار گردوهای بهرام را دوبرابر و از گردوهای فرزاد دو دانه کم و به گردوهای فرهاد دودانه افزوده می شد سهم همه برابر می شد

اگر شمار همه ی گردوها ی کیسه 1089 دانه بوده باشد هر کدام از این چهار نفر چند تا گردو برای خود توانسته بود گرد کند ؟؟
 
بالا