** معما **

eco.bio

New member
پرسش چارم

من هنگامی که پله برقی خاموش است از پله ی نخست تا پایان در دو دقیقه بالا رفتم

اما هنگامی که پله برقی روشن است از پله ی نخست تا فرجام مرا در دو دقیقه و چهل ثانیه بالا می برد

اکنون بفرمایید هنگامی روشن است و بالا می رود و خود م هم همزمان از پله هایش بالا می روم چند زمان می کشد ؟

یک دقیقه و 20 ثانیه
 

ninol

New member
آزمون های جالبیه بیشتر شبیه تست هوشه. لطفا جواب این سوالا رو هم در آخر بگذارید مرسی.
 

eco.bio

New member
پرسش نهم

پدری کشاورز برای چهار فرزند شهری خود، شهرام و بهرام وفرزاد و فرهاد، یک کیسه گردو فرستاد

ولی آنها دادگری را در نگر نگرفته و هر کس که قوی پنجه تر بود دست می بردو گردوی بیشتری بر می داشت

در پایان چها رنفر ی گردوهای خود را شمردند برادر بزرگتر بیش از همه برداشته بود و برادر کوچکتر کمتر از همه

اما نکته ی شگفت این بود که اگر شمار گردوهای شهرام را نیمه وشمار گردوهای بهرام را دوبرابر و از گردوهای فرزاد دو دانه کم و به گردوهای فرهاد دودانه افزوده می شد سهم همه برابر می شد

اگر شمار همه ی گردوها ی کیسه 1089 دانه بوده باشد هر کدام از این چهار نفر چند تا گردو برای خود توانسته بود گرد کند ؟؟

شهرام 121 تا. بهرام 484. فرزاد 240. فرهاد 244
 

eco.bio

New member
اگه درسته بفرمایید چگونه به این دستاورد( نتیجه) رسیده اید
خب طرف تو دو دیقه میتونه بالا بره. با پله برقی دو دیقه و 40 ثانیه. درحالت سوم که درنظر میگیریم خودش میره همون 2 دیقه میشه. ولی راه پله محترم هم بهش کمک میکنه البته در حد 40ثانیه. که ازش کم میکنیم
 

eco.bio

New member
همان رابطه ی ساده ریاضی رو هم برای دوستان دیگر بنویسید بسه :a2d3:

ای بابا نیرو جان چرا انقد گیر میدی حالا. مساله رو به زبان ریاضی نوشتم همین.
اینا که میگم به ترتیب اسم شهرام وفرهاد و فرزاد و بهرام هستش
x/2 و 2x , x-2,x+2
اینارو برابر 1089 قرار دادم x بدست اومد. بعدش x بدست اومده رو تو مقادیر بالا قرار دادم تا تعداد برا هرکس بدس بیاد
 
ای بابا نیرو جان چرا انقد گیر میدی حالا. مساله رو به زبان ریاضی نوشتم همین.
اینا که میگم به ترتیب اسم شهرام وفرهاد و فرزاد و بهرام هستش
x/2 و 2x , x-2,x+2
اینارو برابر 1089 قرار دادم x بدست اومد. بعدش x بدست اومده رو تو مقادیر بالا قرار دادم تا تعداد برا هرکس بدس بیاد

خب
آفرین برآیند کار شما درسته
 

hi aty

New member
پرسش سوم

یک یوز پلنگ ( چیتای هندی) گرسنه در کمین آهویی که در 500 متری آن در حال چرا است نشسته است

اگر شتاب یوز پلنگ 110 کیلومتر در ساات باشد و شتاب آهو 80 کیلومتر در ساات

و آهو به مجرد بلند شدن چیتا بگریزد گمان می کنید چیتا پس از چندی به آهو برسد ؟

حدود0.4دقیقه:25r30wi: خوب چکارکنم همین بدست امد
 

hi aty

New member
درود

آفرین
برخی دوستان دوست دارند بدانند شیوه ی کار شما در بدست آوردن پاسخ درست چی بوده است

از رابطه ساده ی x/t=v استفاده کردم vسرعت هرفرد توی انجام کار در نظر گرفتم xهم کاری که قراره انجام بشه xبرای هر 3 نفر ثابت tهم داده شده پس سرعت هرکس به تنهای بدست اوردم جمع سرعت ها را بدست اوردم کار دوباره همونXزمان بدست امد
 

hi aty

New member
درود

اگه درسته بفرمایید چگونه به این دستاورد( نتیجه) رسیدی ؟

اینجوری که شما نوشتی پس حتما غلط
مسافتی که یوزپلنگ باید طی کند0.5+xکیلومتر با سرعت110کیلومتر در ساعت
مسافتی که اهو باید طی کندXبا سرعت80
چون همزمان حرکت کردند T برابر
از روی معادله اهوx=80t بدست امد جایگرین توی معادله یوزپلنگ کردم 0.4دقیقه یا24ثانیه شد:1dco2x0p1lilzhfpg1t
 

hi aty

New member
پرسش چارم

من هنگامی که پله برقی خاموش است از پله ی نخست تا پایان در دو دقیقه بالا رفتم

اما هنگامی که پله برقی روشن است از پله ی نخست تا فرجام مرا در دو دقیقه و چهل ثانیه بالا می برد

اکنون بفرمایید هنگامی روشن است و بالا می رود و خود م هم همزمان از پله هایش بالا می روم چند زمان می کشد ؟

96 ثانیه:smiliess (4):
اگه اشتباه لطفامستقیم بگید که الکی نشنم تایپ کنم
 
بالا