مرور بیوشیمی

BBT

New member
سلام
شب همه به خیر
خواهشی که ازتون دارم اینه که لطفا در حد امکان از گذاشتن پست های اسپم تو تاپیک خودداری کنین
هر پستی که خارج از موضوع باشه....
تشکر ها هم به صورت لایک یا امتیاز دادن انجام بشه
تا کسایی که بعدن خواستن این تاپیک رو بخونن براشون راحتتر باشه
سپاس فراوان :riz304:
 

bahar9368

New member
در فشار کمتر از 5mmHg میوگلوبین اکسیژن خود را آزاد میکند برا همین مناسب برای حمل اکسیژن نیس
 

leylii

New member
میوگلوبین غنی از8 مارپیچ آلفا ست و راست گرد هستند
پروتیین قطبی و کروی است
و ریشه های غیر قطبی مانند لوسین ...والین..... متیونین در داخل آن قرار دارند
این موارد استثنا شامل هیستیدین hf8, he7می باشد
 

leylii

New member
آپو پروتیینهای میوگلوبین و همو گلوبین یک محیط بازدارنده را ایجاد میکنه

- - - Updated - - -

میوگلوبین یک پروتیین ذخیره ای است ولی هموگلوبین یک پروتیین انتقالی است
 

darab

New member
در ساختمان ميوگلوبين در مركز حلقه پروتوپورفيريني هم يك اتم آهن به صورت+2 وجود داره كه با چهار ظرفيتش به نيتروژن هاي چهار حلقه پيرولي هم متصله و با ظرفيت پنجم به حلقه ايميدازول هيستيديني كه اسيدآمينه هشتم در مارپيچ f ميوگلوبين هست متصل ميشه و ظرفيت ششم خالي ميمونه براي اتصال اكسيژن
 

bahar9368

New member
آلبومین فرارانترین پروتیین پلاسماس و حفظ 80درصد فشار اسمزی رو بر عهده داره.
همچنین وظیفه انتقال مولکولها مثل :مس-بیلی روبین -کلسیم و .....
 

leylii

New member
میوگلوبین تترامر هست
زیر واحد های اصلی هموگلوبین شامل
a2b2یا همون هموگلوبین بالغین یا طبیعی hba
a2y2هموگلوبین جنینیa2f2
a2s2هموگلوبین داسی شکل
hba2هموگلوبین بالغین
 

leylii

New member
سنتز زیر واحد bدر سه ماهه ی سوم بارداری آغاز می شه
تولید a2y2در اواخر جنینی دیده می شه
و زیر واحد bچند روز بعد از تولد جایگزین زیر واحد y می شه و تولید hba را میکنه
 

leylii

New member
هموگلوبین 2تا کنفورماسیون داره
حالت t که سفت با تمایل پایین در این حالت هموگلوبین داکسیژنه است
حالت rکه شل با تمایل بالا
 

darab

New member
مت هموگلوبين:اگر در هوگلوبين آهن هم اكسيد بشه و از حالت +2 به +3 تبديل بشه به هموگلوبين ميگن مت هموگلوبين كه قدرت اتصال به اكسيژن نداره
 

darab

New member
ميوزين سازنده الياف ضخيم عضله هست كه شش زيرواحد يا رشته پلي پپتيدي داره شامل دو رشته سنگين و چهار رشته سبك
 

Maryam.A

Well-known member
در محاسبه pHi درصورت وجود 2 عدد آن هارو جمع کرده تقسیم بر 2 می کنیم
اگر 3 عدد داشته باشیم 2عدد نزدیک بهم را جمع کرده و تقسیم می کنیم
نکته:
با اینکه cys جزء اسیدآمینه های اسیدی ـ بازی نمی باشد اما برای محاسبه
pK1 را با pKR جمع کرده و تقسیم بر 2 می کنیم چرا؟
زیرا در cys
pK گروه R (تیول) کمتر از pK2 می باشد

در مورد تیروزین نیز بهمین صورت می باشد
عدد وسط + عدد کوچک تقسیم بر
2
 

Maryam.A

Well-known member
آنزیم های مؤثر بر پروتئین:
این آنزیم ها به دو دسته تقسیم می شوند که باعث هیدرولیز پیوند پپتیدی می باشند:
1.اگزوپپتیدازها(Exopeptidases) که اسیدآمینه انتهایی را جدا نموده و به دو دسته تقسیم می شود:
الف.آمینوپپتیدازها:اسیدآمینه N-terminal را از زنجیره پلی پپتید جدا می کند.
ب.کربوکسی پپتیدازها:اسیدآمینه C-terminal را از زنجیره جدا می نماید.
2.آندوپپتیدازها(endopeptidases) که پیوند پپتیدی داخل زنجیره را هیدرولیز می نماید و چند نوع است:
الف.تریپسین:پیوند لیزین و آرژینین رو با اسید آمنه بعدی هیدرولیزمی کند(همیشه عامل کربوکسیلی آن دو آزاد می شوند)
ب.کیموتریپسین:پیوند پپتیدی اسدآمینه حلقوی عطری مانندTrp,Tyr,phe را با اسیدامینه بعدی قطع می کند
ج.پپسین:پیوند بین اسیدآمینه حلقوی ذکر شده را با اسیدآمینه قبلی هیدرولیز می کند
 

Maryam.A

Well-known member
خواص پروتئین ها:
1.حلالیت:
1.1بیشتر در آب محلول اند
1.2حلالیتشون به سه چیز بستگی داره:1.ترکیب یونی 2.قدرت یونی 3. pHمحیط
1.3قدرت یونی افزایش ----- رسوب پروتئین
1.4جدا کردن پروتئین توسط نمک ------ salting out نامیده می شود.
1.5وجود نمکبرای حل شدن بعضی پروتئین ها ----- salting in نامیده می شود
1.6نمودار حلالیت به شکل U می باشد که نقطه مینیمم همان pHi پروتئین است.
2.خواص الکترولیتی:
2.1پروتئین ترکیب پلی الکترولیت آمفوتر می باشد
2.2عوامل اسد و باز پروتئین ها آزاد نیستند به جز:
-اسیدآمینه انتهایی زنجیره
-اسید وباز اضافی ریشه اسید آسپارتیک
-اسید و باز اضافی ریشه اسید گلوتامیک
-لیزین
-آرژینین
-هیستیدین

2.3بنابراین هر پرتئین دارای pHi مخصوص به خودش می باشد.
2.4با استفاده از این خاصیت و روش های مختلف الکتروفورز جداسازی انجام می گیرد.
2.5 برای جداسازی:
-محلول پروتئینی را روی نوار استات سلولز در جهت پهنای کاغذ قرار می دیم.
-نوار را به تامپون یا بافر آغشته می کنیم.
-دو انتهای نوار رو در محلول تامپون قرار می دهیم.
-ایجاد جریان e دائم و قطع آن پس از زمان .
-خشک کردن نوار و اضافه کردن معرف و ظاهرشدن پروتئین ها
2.6برای پروتئین سرم خون از بافر باربیتال pH:8.6 استفاده می کنیم
2.7از قطب منفی به مثبت
-البومین pH:4.8
-الفا 1 گلوبولین
-آلفا 2 گلوبولین
-بتا گلوبولین
-گاما گلوبولین pH:8 - 9
2.8عوامل اصلی حرکت پروتئین در الکتروفورز
-pHi پروتئین
-pHiبافر

3.خاصیت آنتی ژنیAg:
3.1پروتئین دارای خاصیت آنتی ژنیک قوی می باشد
3.2تزریق آن به موجود بیگانه باعث تولید Ab می شود

4.دناتوره شدن پروتئین:
4.1ساخنمان دوم،سوم،چهارم با پیوند ضعیفی پایدارشدن
4.2اگر طی دگرگونی شکل فضایی خود را از دست بدن فعالیت بیولوژیک بطور برگشت پذیر از دست می رود
4.3این از دست دادن برگشت پذیر است چون، ساختمان اول هنوز پایدار است
4.4عوامل دناتوره کننده
-حرارت بالا
-اسید و باز
-حلال آلی

4.5این دناتوره بیشتر در ساختمان سوم مطرح است
 

Maryam.A

Well-known member
پروتئین ها:
1.ساده:
1.1کروی محلول: آلبومین ـ گلوبولین ـ پرولین ـ هیستون

1.2 رشته ای
- محلول: اکتین ـ میوزین ـ فیبرینوژن


- غیر محلول: کلاژن ـ کراتین ـ فیبروئین


2.ترکیبی:
2.1کرومی پروتئین : Hb -Mb سیتوکرومو....
2.2لیپو پروتئین HDLLDLVLDL :
2.3 گلیگوپروتئین: هاپتوگلوبین ـ IF
2.4فسفوپروتئین : کازئین ـ ویتلین ـ ویتیلینین
 

Maryam.A

Well-known member
آلبومین:
1.فراوان ترین pro در سرم
2.سنتز توسط کبد
3.کمترین وزن مولکولی نسبت به سایر pro های خون
4.بار منفی داره به سمت قطب مثبت میره
5.چون ریزه زودتر از بقیه تو ادرار دیده میشه
6.مهم ترین وظیفه تنظیم فشار اسمزی پلاسما
- حامل 1.اسید چرب
2.بیلی روبین
3.بعضی هورمونا ( کورتیزول آلدسترون تی 4 و تی 3 )
4.کلسیم و مس
5.دارو ها مثل پنی سیلین

- تأمین اسیدآمینه اندوژن

7.کاهش آن موجب ادم میشود
-سوء تغذیه( Kwashirokor)
- بیماری کبدی
- بیماری کلیوی (سندرم نفروتیک)
- بیماری گوارشی
 

bahar9368

New member
هموپکسین:

جز بتا گلوبولین ها

اتصال به هم آزاد و انتقال به کبد جهت تجزیه

افزایش در بارداری*دیابت ملیتوس*دیستروفی عضلانی*ملانوما

آلبومین در پلاسما به +Fe3 متصل میشه و اونو به هموپکسین انتقال میده.
 

bahar9368

New member
سرولوپلاسمین حاوی مقادیر قابل توجه مس هستش.

آلبومین در انتقال مس نقش مهمتری داره.

دو بیماری ویلسون و منکز یه نوع ناهنجاری مس هستن .
 

Maryam.A

Well-known member
آلفا_1_گلوبولین:

1. آلفا_1_اسید گلیگوپروتئین:

1.1 جزء pro فاز حاد
1.2 سنتز توسط کبد
1.3کربوهیدرات زیاد
1.4 pH کم

2.آلفا_1_آنتی تریپسین:
2.1 90% آلفا _1
2.2 pro فاز حاد
2.3سنتز در کبد
2.4فعالیت آنتی پروتئازی و مهار
- آنزیم انعقادی
- ... تریپسین
- ... کیموتریپسین
- الاستاز
2.5بعد از فعلیت فاگوسیته WBC برای تجزیه الاستاز ترشح میشه
2.6در اثر کمبود این ماده الاستاز مهار نشده و
-ناراحتی ریوی ( آمفیزم ریوی)
-ناراحتی کبدی
-سندرم تنفسی نوزادان و افراد سیگاری

3.آلفا_1_فیتوپروتئین:
3.1 ترشح از جفت
3.2دوران جنینی بالا دوران بلوغ پایین
3.3افزایش آن در:
- کارسینو هپاتو سلولر
- گرم سل تومور
-هپاتوبلاستومای کودکان
3.4کاربرد آن:
- تشخیص NTD که در آمنیوتیک و سرم مادر افزایش میابد
 
بالا