طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت ، پاسخگویی به سوالات و مشکلات

TUMS

Well-known member

شما کسیو میشناسی بعد از دکترا طرح برن؟ از اون دوستاتون کسی هست؟

اون دوستانتون یا طرحشون اجباری نیست، یا معافیت از طرح گرفتن، یا طرحشون رو گذروندن، و یا قبل از اینکه برن سر دکترا بشینن طرحشون تموم میشه.
غیر از این موراد هیچ راهی نیست متاسفانه.


البته طبق قانون! بنده از کسایی که با بند "پ" حتی بدون آزمون رفتن دکترا گرفتن و بورسیه هم شدن اطلاع ندارم و قانون هم در موردشون چیزی ننوشته. این رو هم در تبصره ها میتونین در نظر بگیرید!
در اون یکی تاپیک گفتم که این مساله را شخصا میرم وزارت بهداشت و بهتون نتیجه را میگم
من سوالتون را با سوال ج نمیدم و پاسخ میدم
شما بعد از اینکه دکترات تموم شد تعهد عام دارین ینی وزارت بهداشت بهت میگه به مدت 5 سال باید بری فلان جا تدریس کنی یا هر چیزی
این همون طرح محسوب میشه !
 

Persian-Masoud

New member
لطفا مدرکی دال بر ادعاتون اینجا بذارید، من طبق دفترچه کنکور دکتری و قانون براتون توضیح دادم، اگر رد میکنید باید به چیزی استناد کرده باشید حتما،درسته؟ خوشحال میشم ببینم.
 

یسنا290

New member
انتقالی رو زمانی میتونید بگیرید که هنوز طرحتون رو شروع نکرده باشید، در این صورت بله میتونید طرحتون رو اونجا بگذرونید

سلام.ممنون از راهنمایی تون
یه مسأله ایی ذهن منو به خودش مشغول کرده.اگر من اصفهان قبول شم و برای طرحم توی شهر خودم اقدامی نکرده باشم.وقتی میرم علوم پزشکی اصفهان و تقاضای طرح میدم به آسونی قبول میکنن؟مثلاً طبق قانون نمیگن شما چون اینجا دانشجویی و گذروندن این دو با هم خلافه نمیشه!!
بعد به نظرتون آدم توی شهر غریب میتونه هر دو رو با هم انجام بده، بیمارستان کنار میاد با این قضیه؟مخصوصاً من که تئوری خوب و عملی به شدت افتضاح دارم؟چون هیچ وقت کاردانشجویی انجام ندادم و دوره های کارورزی به اندازه کافی منو در لاین گیری و سمپل اکسپرت نکرده و واقعیت اینه که همه حواسم بیهقبولی ارشد بود تا فضای کار
 

ROJO

New member
سلام
منم همونجوری ک ایمونو گفتن ،از دوستاییم ک ارشد رفتن، شنیدم. میگن ما ی بار میتونیم برا دکترا شرکت کنیم اگه قبول نشدیم باید بریم طرح
 

Persian-Masoud

New member
02181455371

اداره طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت،

همین الان تماس بگیرید چون نمیخوام با استناد به شنیدم شنیدم و گفتند و گفتم خودتون رو بدبخت کنید و دو سال از زندگی عقب بیوفتید،


باز هم میگم عزیزان شماهایی که طرح اجباری دارین حتما و 100% قبل از شروع دکترا باید طرحتون رو یا تموم کرده باشید یا معافیت گرفته باشین.
 

Persian-Masoud

New member
سلام.ممنون از راهنمایی تون
یه مسأله ایی ذهن منو به خودش مشغول کرده.اگر من اصفهان قبول شم و برای طرحم توی شهر خودم اقدامی نکرده باشم.وقتی میرم علوم پزشکی اصفهان و تقاضای طرح میدم به آسونی قبول میکنن؟مثلاً طبق قانون نمیگن شما چون اینجا دانشجویی و گذروندن این دو با هم خلافه نمیشه!!
بعد به نظرتون آدم توی شهر غریب میتونه هر دو رو با هم انجام بده، بیمارستان کنار میاد با این قضیه؟مخصوصاً من که تئوری خوب و عملی به شدت افتضاح دارم؟چون هیچ وقت کاردانشجویی انجام ندادم و دوره های کارورزی به اندازه کافی منو در لاین گیری و سمپل اکسپرت نکرده و واقعیت اینه که همه حواسم بیهقبولی ارشد بود تا فضای کار

برای راحتی کارتون عین قانون رو براتون میذارم در مورد مشکلتون امیدوارم کمکتون کنه اگر شبهه ای داشتین سوال کنید پاسخ میدم:

8ـ مشمولان قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه تمايلي به انجام خدمات موضوع قانون در دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل خود را نداشته باشند ، مي توانند با مراجعه به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي مورد نظر خود و براساس مقررات جاري آن دانشگاه / دانشكده اقدام نمايند0 در چنين مواردي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي بكارگيرنده ، مراتب فراغت از تحصيل مشمولين را از دفتر مديريت منابع انساني ( در خصوص فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي ، خارج از كشور ، موسسات آموزش عالي و 000 ) يا از دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي محل تحصيل استعلام و پس از احراز فراغت از تحصيل دانش آموختگان نسبت به صدور معرفينامه شروع خدمات قانوني اقدام ورونوشت معرفينامه را به دفتر مديريت منابع انساني ارسال خواهند نمود
 

TUMS

Well-known member

شما منو متهم به آمار غلط میکردید
شما تایتل به اون بزرگی را دقت نکردین اونوقت


ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

-1 -2-8 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ) ﻛﺎرداﻧﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (در ردﻳﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز وزارت ﻣﺘﺒﻮع آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در را. ﻧﺪارﻧﺪ -2 -2-8 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎﻃﻊ) اﻋﻢ از ﻛﺎرداﻧﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (در ردﻳﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺖ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮر زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
٥
اﻟﻒ -ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺠﺎم ب - اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﻴﺮا ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وزارت ﻣﺘﺒﻮع( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ).در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

این قانون مربوط به افرادی هست که فارغ التحصیل شده اند نه افرادی مثل ما که هنوز دانشجو هستیم
اینقدر به خاطر این مساله استرس گرفتم
ناسلامتی مدیر این بخش هم هستین که واقعآ جای تاسف هست برای این سایت :(50):
 
آخرین ویرایش:

TUMS

Well-known member
مادامی که دانشجویان عزیزی که دانشجو هستن و فارغ التحصیل نشده اند مهم نیست که طرح اجباری هستند یا اختیاری میتونند دکترا شرکت کنند
در پناه حق
موفق و موید باشین
چقدر استرس گرفتم به خاطر کامنت های آقا مسعود:smiliess (2):

نیاز به رفتن به وزارت بهداشت هم منتفی شد
 

امین18

New member
یکی جواب منو بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگه مقطع کاردانی طرح رفته باشم گواهیشو گرفته باشم کارشناسی هم میتونم طرح برم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

bahar9368

New member
02181455371

اداره طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت،

همین الان تماس بگیرید چون نمیخوام با استناد به شنیدم شنیدم و گفتند و گفتم خودتون رو بدبخت کنید و دو سال از زندگی عقب بیوفتید،


باز هم میگم عزیزان شماهایی که طرح اجباری دارین حتما و 100% قبل از شروع دکترا باید طرحتون رو یا تموم کرده باشید یا معافیت گرفته باشین.

هیچ 100% وجود نداره.
سال بالایی ما هم طرح اجباری داره اما ترم آخرکنکور دکترا شرکت کرد.
تا وقتی دانشجوی مقطع ارشد هستی میشه کنکور شرکت کرد و ربطی به معافیت و اتمام طرح نداره.
 
آخرین ویرایش:

TUMS

Well-known member
دوست من نه طرح رفته و نه سربازی ولی پارسال شرکت کرد و قبول شد.الانم دانشجوی phdیه.البته بیشتر از 6ماه از فارغ التحصیلیش نگذشته بود.رشتشم آزمایشگاست که طرحش اجباریه.
بله دقیقآ همین طوره
مسعود من اشتباه میکردم بقییه هم دارن اشتباه میکنن عایا؟؟
هیچ 100% وجود نداره.
سال بالایی ما هم طرح اجباری داره اما ترم آخرکنکور دکترا شرکت کرد.
تا وقتی دانشجوی مقطع ارشد هستی میشه کنکور شرکت کرد و ربطی به معافیت و اتمام طرح نداره.
بله اون قانون طرح مربوط به افرادی هست که فارغ التحصیل شده اند نه دانشجوهایی که هنوز فارغ التحصیل نشده اند
:1dco2x0p1lilzhfpg1t
 

Persian-Masoud

New member
مادامی که دانشجویان عزیزی که دانشجو هستن و فارغ التحصیل نشده اند مهم نیست که طرح اجباری هستند یا اختیاری میتونند دکترا شرکت کنند
در پناه حق
موفق و موید باشین
چقدر استرس گرفتم به خاطر کامنت های آقا مسعود:smiliess (2):

نیاز به رفتن به وزارت بهداشت هم منتفی شد

اولا تشکر میکنم ازتون بابات تاسف خوردن و دلسوزی برای سایت،
دوما یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم،
هر سال تقریبا یه سری قوانین و آیین نامه ها عوض میشن و به همین خاطر نمیشه گفت چون چند سال پیش یکی رفته دکترا خونده ما هم میتونیم!
بنده قانون رو براتون آوردم و گفتم شما برای ثبت نام در آزمون دکترا طرح رو باید داشته باشی،
اما اگر ادعا میکنید لازم نیست درخوسات بنده بسیار ساده هست از شما! اون بند از قانون رو برام بیارید که میگه به طرح نیاز نیست برای ترم آخری ها!
منم انسانم و ممکنه اشتباه کنم. نه خدا هستم و نه پیامبر و نه معصوم! اگر اشتباه کرده باشم همینجا از همه معذرت میخوام،
ولی لطفا برای اثبات حرف هاتون مدرک قانونی و کتبی از وزارت خانه بیارید که قابل استناد باشه، چون فردا اگه یکی از دانشجو ها با این خیال بره آزمون بده وطرحشو نگذرونده باشه بخاطر اشتباه من یا شماضربه بهش وارد میشه.
لطفا اون بند از قانون رو در دفترچه،آیین نامه ها یا هر جای دیگه ای موجود هست بیارید و اینجا بذارید.
تشکر.
 

Persian-Masoud

New member
بله دقیقآ همین طوره
مسعود من اشتباه میکردم بقییه هم دارن اشتباه میکنن عایا؟؟

بله اون قانون طرح مربوط به افرادی هست که فارغ التحصیل شده اند نه دانشجوهایی که هنوز فارغ التحصیل نشده اند
:1dco2x0p1lilzhfpg1t

من نمیگم اشتباه میکنید، شاید من اشتباه کردم، طبق اون چیزی که در قوانین خوندم نمیشه، شما اگر میگید میشه خوب چه بهتر، ولی لطفا اون بند قانون رو بیارید که بشه بهش استناد کرد،
 

TUMS

Well-known member

شما منو متهم به آمار غلط میکردید
شما تایتل به اون بزرگی را دقت نکردین اونوقت


ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

-1 -2-8 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ) ﻛﺎرداﻧﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (در ردﻳﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز وزارت ﻣﺘﺒﻮع آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در را. ﻧﺪارﻧﺪ -2 -2-8 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎﻃﻊ) اﻋﻢ از ﻛﺎرداﻧﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (در ردﻳﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺖ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮر زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
٥
اﻟﻒ -ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺠﺎم ب - اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﻴﺮا ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وزارت ﻣﺘﺒﻮع( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ).در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

این قانون مربوط به افرادی هست که فارغ التحصیل شده اند نه افرادی مثل ما که هنوز دانشجو هستیم
اینقدر به خاطر این مساله استرس گرفتم
ناسلامتی مدیر این بخش هم هستین که واقعآ جای تاسف هست برای این سایت :(50):

از این پستم یه بار دیگه نقل قول میگیرم هر چند نیازی نبود
این قانون مربوط به افرادی می باشد که فارغ التحصیل شده اند نه کسانی که هنوز دانشجو هستن !!!!!!

من خودم دارم میبینم که کسانی که فارغ التحصیل نشده اند و طرح اجباری بوده اند شرکت کردند و قبول شده اند و الانم دانشجوی دکترا هستن و بعضی از بچه ها هم به این مساله اشاره کردند!!
این قانونی که شما بهش استناد میکنی مربوط به فارغ التحصیلان هست نه کسانی که هنوز دانشجو هستند!
شما اگر تونستی از دفترچه بیاری که گفته باشه دانشجویان ترم آخر نمیتونن شرکت کنند اونوقت حرف شما درسته !!
 

Persian-Masoud

New member
از این پستم یه بار دیگه نقل قول میگیرم هر چند نیازی نبود
این قانون مربوط به افرادی می باشد که فارغ التحصیل شده اند نه کسانی که هنوز دانشجو هستن !!!!!!

من خودم دارم میبینم که کسانی که فارغ التحصیل نشده اند و طرح اجباری بوده اند شرکت کردند و قبول شده اند و الانم دانشجوی دکترا هستن و بعضی از بچه ها هم به این مساله اشاره کردند!!
این قانونی که شما بهش استناد میکنی مربوط به فارغ التحصیلان هست نه کسانی که هنوز دانشجو هستند!
شما اگر تونستی از دفترچه بیاری که گفته باشه دانشجویان ترم آخر نمیتونن شرکت کنند اونوقت حرف شما درسته !!

کی گفته نمیتونن؟ من خودم دو ترم دیگه دانشچوی ترم آخر میشم و میتونم شرکت هم کنم چون طرحک رو تموم کردم،
تمام دفترچه و آیین نامه هارو خوندم و همچین چیزی ننوشته متاسفانه و واقعا تقصیر بنده نیست که برام تاسف میخوری!
من چیزی که ندیدم و نخوندم و نیست رو چجوری تایید کنم و بگم درسته هست!
انشالله که مشکلی نه برای شما و نه برای دوستان پیش نیاد، ولی اگر قانونی در این مورد وجود میداشت که بهش استناد کرد عالی میشد!
تنها چیزی که برام مشخصه طبق قانون و دفترچه داشتن پایان یا معافیت طرح برای داوطلبین دکتری هست.
 

TUMS

Well-known member
کی گفته نمیتونن؟ من خودم دو ترم دیگه دانشچوی ترم آخر میشم و میتونم شرکت هم کنم چون طرحک رو تموم کردم،
تمام دفترچه و آیین نامه هارو خوندم و همچین چیزی ننوشته متاسفانه و واقعا تقصیر بنده نیست که برام تاسف میخوری!
من چیزی که ندیدم و نخوندم و نیست رو چجوری تایید کنم و بگم درسته هست!
انشالله که مشکلی نه برای شما و نه برای دوستان پیش نیاد، ولی اگر قانونی در این مورد وجود میداشت که بهش استناد کرد عالی میشد!
تنها چیزی که برام مشخصه طبق قانون و دفترچه داشتن پایان یا معافیت طرح برای داوطلبین دکتری هست.

معلومه اصلآ کامنت ها را نمیخونید یا خوب نمیخونید !
من کی گفتم نمیتونن ؟ دارید حرفای خودتون را نقض میکنید جالبه :bunnyearsmiley:
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ROJO

TUMS

Well-known member
اصلا من اشتباه کردم بیخیال شید.خخخخ

اصلآ من پست شما را ندیدم ههههه:bunnyearsmiley:
فقط یه عده مثل بنده میان اینجا به امید اینکه یکی اونا را راهنمایی کنه نه اینکه تنش براشون ایجاد بشه !

در آخر
دانشجویان عزیز مادامی که فارغ التحصیل نشده اید اعمم از طرح اجباری و غیراجباری مجاز به شرکت در آزمون دکترا هستید
من الله توفیق
تا حالا هر کی خواسته جواب مساله طرح براش روشن شده
 

Persian-Masoud

New member
معلومه اصلآ کامنت ها را نمیخونید یا خوب نمیخونید !
من کی گفتم نمیتونن ؟ دارید حرفای خودتون را نقض میکنید جالبه :bunnyearsmiley:

باز هم میگم، همچین قانونی رو ندیدم و نوشته هم نشده هیچ جا، به اداره طرح هم زنگ زدم با خانم دامک مسئول طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت حرف زدم و گفتن که برای دکترا حتما باید پایان/معافیت طرح داشته باشید وگرنه نمیتونید بخونید، اون تعهد عام که گفتین ایشون گفتن ربطی به طرح نداره و یه بحث جداست، هم تعهد عام و هم تعهد خاص!
من این بحث رو تموم میکنم چون مدرک قانونی برای دانشجویان ترم آخر موجود نیست ولی اگر باشه بسیار خوب هست و براتون آرزوی توفیق دارم،


سلام داش مسعود
من هم مثل تو کارشناسی پرستاری خوندم
امسال تموم کردم و ارشد هم تغذیه احتمال داره قبول شم البته احتمالا شهرستان (ساکن تهرانم)
دکتری هم میخوام بخونم
تا حالا بالین کار نکردم البته میخوام با ارشد کار هم کنم
شما که تجربه داری یه راهنمایی در مورد اینکه طرح و سربازیم رو چکار کنم بگو (متاسفانه مثل شما تک فرزند نیستم)
متولد 70 ام
مرسی

درود بر شما، چون سربازی دارین بهتون پیشنهاد میدم طرح و سربازیتون رو باهم بگذرونید، میتونید پیام آور بهداشت بگیرید تا کارتون راحت تر بشه،
شما سربازی دارین و اگر نمیتونید معافیت بگیرید راه فراری ازش نیست، بهترین فرصت هم براتون گذراندن طرح و سربازی باهم هست،
بنا به گفته چندتا از دوستان شما میتونید وقتی ترم آخر ارشد هستید یکبار قبل از فارغ التحصیلی برای دکترا شرکت کنید، اگر قبول شدید که میرید میخونید و نظام وظیفه هم کاریتون نداره موقتا، ولی اگر خدای نکرده قبول نشدین که حتما و 100% نمیتونید دکترا شرکت کنید تا تکلیف طرح و سربازیتون معلوم نشه،
پس پیشنهاد من به شما اینه ارشدتون رو بخونید و آماده بشین برای دکترا، اگر ترم آخر قبول شدین برای دکترا میرید میخونید (بنده هیچ بندی در قانون در این مورد ندیدم و به گفته دوستان استناد میکنم) و اگر قبول نشدین برید پیام آور بگیرید و طرح پرستاریتون رو بگذرونید بعد دکترا شرکت کنید.
 

mahan72

New member
سلام یه سوال داشتم میشه طرح و سربازی و ارشد را باهم گذروند؟برای اینکار باید چیکار کنیم؟
 

hebe.nurse

New member
سلام.
وایییییی خیلی ممنون که این تاپیکو گذاشتید. من ی عالمه سوال دارم
1-الان باید برای طرح ثبت نام کنم اما نمیدونم تا اومدن نتایج ارشد صبر کنم یا نه. تو سایت ثبت نام طرح تو خود فرم نوشته "لازم به ذکر است در صورت عدم شروع به کار شما در محل تعيين شده در جلسه به مدت يکسال حق شرکت در جلسات طرح اين دانشگاه را نداريد. " نمی دونم منظورش چیه؟؟
ینی اگه طرح ثبت نام کنم و دانشگاه ما گفته تا اخر مرداد کمیسیون تشکیل میشه و تا اول شهریور میفرستیم پس ینی اگه اول شهریور نامم اومد نمی تونم صبر کنم لااقل ی ماه بعد برم؟
2- اگه طرح ثبت نام کنم و برم اونوقت وقتی نتایج میاد ارشد ی شهر دیگه قبول شم باید چیکار کنم؟؟ آخه شاید اون شهری که قبول شدم بخوام ادامه بدم. اینجوری که اینجا ثبت نام کردم مشکلی پیش نمیاره؟
 
بالا