شده تا حالا...؟؟؟

diseases

Well-known member
نه

شده تا حالا پیامی به کسی بدی و بعدش از پیام دادنت پشیمون بشی؟

اشتباهی زیاد فرستادم ... بعدشم :motat:

:4d564ad6:

نه بابام هیچوقت دست بزن نداشت

شما خوردید؟:smiliess (6):

به شدت :eek:t0837h0nn8zfqu8ult


شده تا حالا تو خیابون با یکی دعوات بشه ؟!!!
 

MOHAMMAD.R

New member
اره شدیدا :j58r36j3gcr4suxymup

شده تا الان کسی که برات مهمه رو ناراحت کنی و غرورت اجازه نده ازش عذر خواهی
کنی؟
 
بالا