شده تا حالا...؟؟؟

diseases

Well-known member
درود

در جواب این سوال آره

شده همینجوری بزنی زیر خنده ؟ ������نه ... بالاخره باس یاد یه چیز بیفتم ... صب کن بینم ! تو چرا زبونت عوض شده ؟؟؟ قبلنا یه جور دیگه حرف میزدیا :riz481:


شده تا حالا احساس پوچی و به درد نخور بودن کنی تو زندگیت ؟!
 

marzi ba

Well-known member
نه ... بالاخره باس یاد یه چیز بیفتم ... صب کن بینم ! تو چرا زبونت عوض شده ؟؟؟ قبلنا یه جور دیگه حرف میزدیا :riz481:


شده تا حالا احساس پوچی و به درد نخور بودن کنی تو زندگیت ؟!

بلههههههههه شدههههههه

شده تا حالا پفک و با نون بخوری؟
 

diseases

Well-known member

zErOOn3

Well-known member
نه ... بالاخره باس یاد یه چیز بیفتم ... صب کن بینم ! تو چرا زبونت عوض شده ؟؟؟ قبلنا یه جور دیگه حرف میزدیا :riz481:


شده تا حالا احساس پوچی و به درد نخور بودن کنی تو زندگیت ؟!
دیلت تنگ برفته ؟
:bunnyearsmiley:
 

mahdieh75

New member
رودخونه نه ولی زمین زیاد خورده

شده تا حالا بخوای هر چی کتاب و دفتر داری بریزی بیرون و آتیششون بزنی ؟

هوم نمیدونم....خوشم نمیاد ازشون ولی اینکه اتیششون بزنم نه

شده تاحالا رو یه چیزی برنامه ریزی کنی و ذوقشو داشته باشی ولی در عرض یه ثانیه کل برنامه ریزیات از شانس گندت بهم بریزه؟:dadad4:
 

کرهانی

New member
هوم نمیدونم....خوشم نمیاد ازشون ولی اینکه اتیششون بزنم نه

شده تاحالا رو یه چیزی برنامه ریزی کنی و ذوقشو داشته باشی ولی در عرض یه ثانیه کل برنامه ریزیات از شانس گندت بهم بریزه؟:dadad4:

اره بابا کلا شانس ندارم منکه

شده تا حالا یکیو هم بخوای هم نخوای؟:5:
 
بالا