روانشناسی برای ارشد

maryam1010

New member
اگر تصاویر ثابت رابطور متوالی ویکی پس از دیگری وبا سرعت معین نگاه کنیم چنین به نظر میرسد که تصاویر حرکت میکنند این خطای ادراک را چه مینامند؟

2)پدیده فای
 

mahsa.

New member
مریم گلم هردوتا جوابت صحیح
ولی چون نزدیک امتحان واین تستاهای من جواب تشریحی نداره میترسم نتونم خوب برات اشکالاتتو توضیح بدم و باعث تشنجت شم دیگه سوال روان شناسی نمیدم
البته اگه خودت بخوای برات میذارم
خواستی فقط امر کن گلم.
 
بالا