رفع اشکال دروس قارچ و تک یاخته و ویروس (مخصوص بچه های میکروب شناسی)

mojnia

New member
14.jpg
 

mojnia

New member
13 - ب :

اریون از خانواده پارامیگزو ویریده = انولوپ دار ........ بیماری دست و پا و دهان از خانواده پیکورنا = بدون انولوپ

اون یکی نمیدونم چیه

20 - ب : پارامیگزو RNA دار مارپیچی ...گزینه د هم که مارپیچیه:shocked:

/QUOTE]

20.1.jpg
 

پیچک

New member
پاکس ویروس تقارن مارپیچی داره؟
جایی خوندم نقارنش کامپلکس یا پیچیده است . نه ایکوزوهدراله و نه مارپیچی

الان نگاه کردم ...شما درست میگین... من این همه سال پاکس و با تقارن مارپیچی میشناختم :1dco2x0p1lilzhfpg1t ... مرسی این نکته خیلی برام جالب بود

راستی سوال 14 گزینه دومش چه بیماریه؟
 

mojnia

New member
تقسیم بندی های ویروسی رو چطور میشه یاد گرفت برای آزمون؟
ویروس های rna دار سنس مثبت و سنس منفی ، پوشش دارها چه دی ان آ دار یا آر ان آ دار یا تقارون ها ...
کسی فرمولی چیزی درست کرده. یک جمله ای ، شعری که بشه با اون این طبقه بندی رو یادگرفت
 

پیچک

New member
تقسیم بندی های ویروسی رو چطور میشه یاد گرفت برای آزمون؟
ویروس های rna دار سنس مثبت و سنس منفی ، پوشش دارها چه دی ان آ دار یا آر ان آ دار یا تقارون ها ...
کسی فرمولی چیزی درست کرده. یک جمله ای ، شعری که بشه با اون این طبقه بندی رو یادگرفت

من یه چیزی از دوره لیسانس دارم همونو یاد گرفتم تا الان مونده تو ذهنم ... ولی فک نکنم کس دیگه ای بتونه سر در بیاره ...

شما خودت چجوری یاد گرفتی؟ ...
 

mojnia

New member
من یه چیزی از دوره لیسانس دارم همونو یاد گرفتم تا الان مونده تو ذهنم ... ولی فک نکنم کس دیگه ای بتونه سر در بیاره ...

شما خودت چجوری یاد گرفتی؟ ...

هنوز باهاش درگیرم
تو سنس مثبت ها و سنس منفی های آر ان آ دار ها ، سنس منفی ها رو که کمتره حفظ کردم: فیلو ، رابدو ،برنا و ارتو پارامیکسو
بقیه سنس مثبت
البته دوتا دوسنسی و آرانآدار دورشته ای هم به کنار
 

پیچک

New member
این دسته بندی ها خیلی خوبه ... خیلیم سادست

دوران ما آنلو ویروس نبود ...
 
بالا