رفع اشکال دروس قارچ و تک یاخته و ویروس (مخصوص بچه های میکروب شناسی)

rahajoon

New member
8

استثناعا در کدام ویروس پوشش دار نسبت به عوامل محیطی مقاوم است؟
الف)ارتومیکسو ویروس ها
ب)هپاتیت بی
ج) هرپس ویروس ها
د) تمامی ویروس های پوشش دار به عوامل محیطی حساس اند
جواب بدید من نمیدونم
 

mojnia

New member

ROJO

New member
10
در کدام ویروس آر ان آ دار نتیجه پوشانیده شدن نوکلئوکپسید بیست وجهی توسط انولوپ شکل چروکیده است؟
الف ) آنفولانزا
ب ) ویروس سرخک
ج ) ویروس هاری
د ) توگاویروس

Shrink-wrap هم دیدین همونه
 

ROJO

New member
8

استثناعا در کدام ویروس پوشش دار نسبت به عوامل محیطی مقاوم است؟
الف)ارتومیکسو ویروس ها
ب)هپاتیت بی
ج) هرپس ویروس ها
د) تمامی ویروس های پوشش دار به عوامل محیطی حساس اند

منظور از عامل محیطی کدومه

مثلا هپاتیت b ب حرارت نسبتا مقاومه ولی ب اسید حساسه
 

aaram

New member
بچه های عزیز با اجازتون تاپیک مطالعه ویروس و قارچ مخصوص بچه های میکروب رو با این تاپیک ادغام کردم.
 

mojnia

New member
2Q.jpg
 
بالا