رفع اشکال دروس قارچ و تک یاخته و ویروس (مخصوص بچه های میکروب شناسی)

mojnia

New member
مرور ویروس جهت میکروبشناسی

بررسی نکات ویروس شناسی جهت آزمون میکروبشناسی
 

rojiin

New member
چه کار جالبی کردی.خیلی عالیه ممنون.این خلاصه ها واسه ارشد انگل هم خوبه دیگه:a2d3:
 

rahajoon

New member
کدام هرپس ویروس دارای رشد سریع و اثر سایتولیتیک است؟
۱.اپشتین بار
۲.سایتومگال
۳.روزوئلا
۴.هرپس سیمپلکس
 
آخرین ویرایش:

rahajoon

New member
بلوغ هرپس در کدام قسمت سلول صورت می گیرد؟
۱.غشا
۲.سیتوپلاسم
۳.هسته
۴.هستک
 
آخرین ویرایش:

saghder

New member
بچه ها دو نکته :
یکی dna ویروس ها همه 2 رشته ای هستند بجز 6 تا مانند پارو، سرکو، آنلو و ...
همه rna ویروس ها تک رشته ای هستند بجز 2 تا رئو (روتا) ، بیرنا ... برید خودتون مطالعه کنید
 

rahajoon

New member
بچه ها این سوالات رو داخل سایت irmed.ir به نام سوالات احتمالی کننکور 93 گذاشته بودند که دانلود کردم گفتم شما هم ببینید 50 تا سوال توی 2 آزمون با پاسخ تشریحی گذاشته یه ذره سخت بود ولی از همون منابع خودمون تهیه شده است جالبه!!
1) همه دانشمندان زیر تولید خودبخودی (spontaneous generation) را قبول داشتند، بجز:
الف) Aristotle ب) Spalanzanii
ج) Virgil د) Samson

2) کدام از باکتری های زیر دارای کمترین درصد C+G را نسبت به سایر باکتری ها دارند؟
الف) Mycobacterium tuberculosis ب)Corynebacterium diphtheria
ج) Clostridium perfringenes د) Klebsiella pneumonia

3) در باکتری اشرشیاکلی، الیگوساکاریدهای مشتق از غشا (MDO) در چه شرایطی تولید می شوند؟
الف) کاهش فشار اکسیژن ب) کاهش فشار اسمزی
ج) افزایش فشار اکسیژن د) افزایش فشار اسمزی

4) در همه شرایط زیر زنجیره های کوتاه تری از آنتی ژن O ساخته می شود، بجز :
الف) pH بالا ب) حرارت بالا
ج) افزایش نمک محیط د) کاهش فسفات و منیزیم محیط
جواب سوال ۳ میشه گزینه گزینه ۴ درسته
 
آخرین ویرایش:
بالا