رفع اشکال دروس قارچ و تک یاخته و ویروس (مخصوص بچه های میکروب شناسی)

mojnia

New member
کدامیک از روش های رنگ امیزی بافتی در تشخیص قارچ ها برتر است؟
H.E
gram
PAS
GMSکدامیک از قارچ های زیر در ایجاد مایستوما دخالت دارند؟
سودو آلشریا بویدی؟
نوکاردیا آستروئیدیس
نوکاردیا برازیلینس
نوکاردیا فارسینیکا
 

kiana

New member
دوستان عزیز در این تاپیک می تونید به صورت گروهی به رفع اشکال دروس قارچ و تک یاخته و ویروس بپردازیم. اگر سوالی دارید مطرح کنید یا نکاتی که به نظرتون مهم هست با دوستانتون به اشتراک بگذارید. موفق باشید :riz304:
 

mojnia

New member
سلام
یک مبحث از ویروس یا قارچ را مشخص کنید و در اون خصوص سوال مطرح کنید و تست قرار بدهید اینطوری اون مبحث مرور میشه و نکات مهم مشخص میشه یه جورایی توفیق اجباری محسوب میشه
 

mojnia

New member
پیشنهاد من فصل اول یا کلیات ویروس شناسی است یعنی طبقه بندی ، ساختمان و تکثیر ویروس ها
 

mojnia

New member
1
کدامیک صحیح است؟
الف) ویروس ها توانایی تولید انرژی یا پروتئین را بصورت مستقل از سلول میزبان دارا هستند
ب) ویروس برای تداوم در طبیعت باید عفونت زا باشند
ج ) ویروس ها دارای ساختمان سلولی هستند
د) میزان تکثیر و همانند سازی مستقل ویروس ها در موارد متعدد دیده شده است
 

mojnia

New member
2

کدامیک غلط است؟
الف) ویروس ها دارای هسته و ارگانل های داخل سیتوپلاسمی مثل ریبوزوم هستند
ب ) شواهدی از تکامل ویروس ها از باکتری ها دیده شده است
ج) رتروویروس ها دارای ژنوم دیپلوئید هستند
د ) الف و ب
 

mojnia

New member
3

کدام شکل مورفولوژی ویروس از نظر غلاف پروتئینی یا کپسید بصورت مدور دیده می شود؟
الف) هلیکال
ب ) ایکوزاهدرال
ج) هردو
د ) هیچکدام
 

mojnia

New member
4

ویروس انولوپ دار پاکس ویروس به چه شکلی دیده می شود؟
الف)مدور
ب)فنری
ج) براک لایک
د) هیچکدام
 

mojnia

New member
5
ویروس انولوپ دار رابدو ویروس به چه شکلی دیده می شود؟
الف) هلیکال
ب)فنری
ج ) مدور
د) هیچکدام
 

mojnia

New member
6
برجستگی های گلیکوپروتئینی که بر سطح پوشش ویروس بارز می شود چه می گویند؟
الف)اسپایک
ب)پپلومر
ج)هر دو
د ) هیچکدام
 

mojnia

New member
7
در فاصله بین پوشش و کپسید ویروس آنفولانزا چه پروتئینی وجود دارد؟
الف)تگومنت
ب) ماتریکس
ج) پپلومر
د) ترکیب خاصی دیده نمی شود
 

mojnia

New member
8

استثناعا در کدام ویروس پوشش دار نسبت به عوامل محیطی مقاوم است؟
الف)ارتومیکسو ویروس ها
ب)هپاتیت بی
ج) هرپس ویروس ها
د) تمامی ویروس های پوشش دار به عوامل محیطی حساس اند
 

mojnia

New member
9

کدامیک در روده قدرت بقا دارند.ویروس های انولوپ دار یا کپسید برهنه؟
الف) هر دو
ب) انولوپ دار
ج ) کپسید برهنه
د) هیچکدام
 

mojnia

New member
10
در کدام ویروس آر ان آ دار نتیجه پوشانیده شدن نوکلئوکپسید بیست وجهی توسط انولوپ شکل چروکیده است؟
الف ) آنفولانزا
ب ) ویروس سرخک
ج ) ویروس هاری
د ) توگاویروس
 

mojnia

New member
11

کدامیک از دو گلیکوپروتین ویروس آنفولانزا بعنوان وپ عمل می کند؟
الف )هماگلوتینین
ب ) نورآمینیداز
ج ) هر دو
د) در ویروس آنفولانزا ساختاری وجود ندارد که به عنوان وپ عمل کند
 

mojnia

New member
12

کدام ویروس دارای کپسید بیست وجهی دولایه ای است؟
الف ) ویروس سرخک
ب ) رئو ویروس
ج ) آنفولانزا
د ) همگی ویروس ها دارای کپسید یک لایه ای هستند
 

mojnia

New member
13
واحد اندازه گیری ویرون؟
الف) پیکومتر
ب) نانومتر
ج) میکرومتر
د) هیچکدام
 

Hamidvet

New member
1
کدامیک صحیح است؟
الف) ویروس ها توانایی تولید انرژی یا پروتئین را بصورت مستقل از سلول میزبان دارا هستند
ب) ویروس برای تداوم در طبیعت باید عفونت زا باشند
ج ) ویروس ها دارای ساختمان سلولی هستند
د) میزان تکثیر و همانند سازی مستقل ویروس ها در موارد متعدد دیده شده است

ب درسته؟! ........
 
بالا