ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ~ﺭﺳﺘﺎﺭﻯ

sky

New member
skyy جان دوست من. اگه افسرده باشی هیچ سودی نمیبری. نمیدونم امسال کنکور دادی یا نه ولی من وقتی رفتم تو تخمین رتبه و درصدایی رو که برا ازمون پارسال زدم رو وارد کردم رتبه م 8 شد. درسته حالا کسی نیومده تو تخمین درصداشو بگه ولی درصدای پارسالم خوب بود. من از مهر باید برم طرح. پس تا اخر تابستون باید درسا رو به یه جایی برسونم . یه سر به تاپیکای دیگه بزن . اونقدر با انرزی درس میخونن و گزارش میدن که من همیشه میرم گزارش هاشون رو میخونم و روحیه میگیرم. پس بیا عزممون رو جزم کنیم و با هم خوب بخونیم. من 3 بار در روز میام اینجا ولی وقتی هیچ شور و شوقی نمیبینم دیگه رغبت نمیکنم بیام. پس یا علی پا شو الان وقتشه
 

skyy

New member
خوب منم هر روز چند مرتبه میام!!!!
منم مثل خودت میرم تاپیکای دیگه رو میخونم!!
نمیدونم شایدم افسرده ام، خسته ام.
میترسم موج منفی بدم:dadad4::sadsmiley:
 

skyy

New member
البته تاپیک خودمون هم میایم هااا
هم اونجا هم اینجا:thumbsupsmileyanim:
 

skyy

New member
تازشم هر موقع میای یه چیزی بگو حرف نزده نرو که بدونیم یکی هست که میاد
 

skyy

New member
ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺧﻴﻠﻴﺎﺷﻮﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ
ﺍﻭﻧﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﮎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻥ
 

skyy

New member
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺏ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺳﻰ ﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻓﺼﻼﻯ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻗﻠﺐ ﺭﻭﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﻢ؟!
ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻭﺯ ﺍﻳﻨﮑﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!!
ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﻪ ﺳﻰﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ, ﺍﺯﺩﻭﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺨﻮﻧﻤﺶ؟!
ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ, ﭼﻰﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﻩ؟!
ﺷﻤﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻮﻥ ﭼﻴﻪ؟
ﭼﻴﺎﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻳﻦ ﻳﺎﺭﻭ ﭼﻰ ﻣﺴﻠﻄﻴﻦ, ﺍﻻﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﺑﺨﻮﻧﻴﻦ؟!
 

sky

New member
من اول جراحی قلب رو میخام تموم کنم بعد ccu چون جراحی کاملتره یعنی اگه روش مسلط بشی ccu دیگه برات کاری نداره. چون هوشبری خوندم بخش icu برام اسونه.
 

skyy

New member
ﺍﻭﮐﻰ
ﻣﻤﻨﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﺯﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﻧﺪﻡ
~ﺳﻴﺞ ﻟﺰﮔﻰ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﺧﻮﻧﺪﻡ
ﺍﻣﺎ ﻟﻐﺎﺗﺶ ﻣﻮﻧﺪﻩ...!!!
 

نفس

New member
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺏ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺳﻰ ﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻓﺼﻼﻯ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻗﻠﺐ ﺭﻭﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﻢ؟!
ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻭﺯ ﺍﻳﻨﮑﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!!
ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﻪ ﺳﻰﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ, ﺍﺯﺩﻭﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺨﻮﻧﻤﺶ؟!
ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ, ﭼﻰﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﻩ؟!
ﺷﻤﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻮﻥ ﭼﻴﻪ؟
ﭼﻴﺎﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻳﻦ ﻳﺎﺭﻭ ﭼﻰ ﻣﺴﻠﻄﻴﻦ, ﺍﻻﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﺑﺨﻮﻧﻴﻦ؟!

سلام اسکای...فقط اولش که میخوای شروع کنی سخته...کتاب حسن عسکری از همه مفهومتره..اگه قلبو هم باهاش بخونی که عالیه..ولی بگو درعوض بارسنگینی از دو درس ویژه و داخلی جراحی از رو دوشت برداشته میشه..موفق باشی
 

نفس

New member
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺏ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺳﻰ ﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻓﺼﻼﻯ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻗﻠﺐ ﺭﻭﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﻢ؟!
ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻭﺯ ﺍﻳﻨﮑﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ!!
ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﻪ ﺳﻰﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ, ﺍﺯﺩﻭﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺨﻮﻧﻤﺶ؟!
ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ, ﭼﻰﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮﻩ؟!
ﺷﻤﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻮﻥ ﭼﻴﻪ؟
ﭼﻴﺎﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻳﻦ ﻳﺎﺭﻭ ﭼﻰ ﻣﺴﻠﻄﻴﻦ, ﺍﻻﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﺑﺨﻮﻧﻴﻦ؟!

سلام اسکای...فقط اولش که میخوای شروع کنی سخته...کتاب حسن عسکری از همه مفهومتره..اگه قلبو هم باهاش بخونی که عالیه..ولی بگو درعوض بارسنگینی از دو درس ویژه و داخلی جراحی از رو دوشت برداشته میشه..موفق باشی
 

ariya21

New member
سلام دوستان من چند تا کتابو توصیه میکنم براتون:

داخلی:فقط برونر 10تا برونر اصلی

کودکان:ونگ رو نخونین وقت تلف کردنه

روان:محسن کوشان

جامعه:ایلدر ابادی ویرایش جدید یا حسینی که وقت گیره

مادران:فقط لیفر

زبان:عمومی 1 و 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 504 اگه شد تافل و در اخر متون امیر لزگی یادتون نره

من زبان امسالو 87 زدم با اینا
 

skyy

New member
ﺩﻭﺳﺖ ﺟﻮﻧﺎ
ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻴﺘﻮﻥ
ﺍﻧﺸﺎ... ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ...
 
بالا