ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ~ﺭﺳﺘﺎﺭﻯ

skyy

New member
ﺳﻼﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺍﺍﺍ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ!!!!
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﮐﻨﻢ. ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ.
ﻓﻌﻼ ﺳﻰ ﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ ﻭ ﻗﻠﺐ, ﻓﺼﻼﻯ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮﻧﻢ. ﻭﻳﮋﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﺴﮕﺮﯼ, ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺫﺍﮐﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﮐﻨﻢ, ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻢ ﻟﺰﮔﻰ, ﻟﻐﺎﺗﺶ ﺧﻔﻢ ﮐﺮﺩﻡ, ﺗﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪﺍﺭﻩ, ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺑﻪ, ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻡ ﻫﺮ ﺷﺐ.
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻫﺎ
 
خوب البته تاپیک من گزارش هفتگیه اکشال نداره باهم کنار میایم
happy.png

نخوندین همه بچه ها می گن لزگی برای امتحان به ما کمک نکرد در حد تافل بوووووووووووووووووووود!!!
 

skyy

New member
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﻓﺼﻞ ﺳﻰ ﺳﻰ ﻳﻮ ﺧﻮﻧﺪﻡ.
ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻨﺪﻡ.
ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﻣﻰﺭﻩ, ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻢ!!!
ﻣﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﻣﻮﻧﻢ ﻣﻰﺩﻭﻧﻢ
ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻤﻰﺗﻮﻧﻢ ﻳﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺸﻴﻨﻢ ~ﺍﻯ ﮐﺘﺎﺏ!!!
 

sky

New member
من یه درس 504 و 10 صفحه جراحی قلب خوندم بچه ها
 

skyy

New member
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ~ﺭﻭﮊﻩ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﻡ,ﮐﺎﺭﺍﻣﻮﺯﻯ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻡ, ﺗﻨﺒﻠﻰ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﻡ, ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺨﻮﺩﻡ, ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻰﮐﺸﻢ, ﺧﻮﺑﻪ ﺍﺳﮑﺎﻯ, ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ. ﻫﻴﺸﮑﻰ ﻧﻴﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﻰ ﻣﺎ ~ﺍﻳﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 
آخرین ویرایش:

skyy

New member
ﺍﻭﮐﺊ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ
 

skyy

New member
بچه ها میشه یه إره اکتیو بود هااا!!!
خوب وقتی من میام میگم حسم یهو میپره بهم راه حل بدید، امیدواری بدید...
:13::dadad4:
 

sky

New member
من که این چند روز درگیر کارای فارغ التحصیلیم هستم. پاهام تاول زد از بس از این اتاق به اون اتاق رفتم . دانشگاهمونم بزرگه تا بخوای از این سرش به اون سرش بریم یه روز طول میکشه. امروز یه درس 504 و 5 صفحه داخلی خوندم
 

sky

New member
راستی skyy جان بیا گزارش بده. مهم نیست که تعدادمون زیاد بشه. حتی 2 نفری خیلی بهترم هست
 

skyy

New member
با کمال شرمندگی من امروز چند صفحه بیشتر نخوندم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اما فردا بیشتر میخونم. آخه بعضی روزا میرم کاراموزی!
 

skyy

New member
خوبه sky همین که میخونی خوبه منم 5 صفحه خوندم.. اما فردا بیشترش میکنم.
من متاسفانه شل کن سفت کن دارم!!!
 

skyy

New member
ﺳﻼﻡ
ﺍﻣﺮﻭﺯ 40 ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩﻡ 35ﺗﺎ ﺗﺴﺖ.
ﺳﻪ ﻣﺘﻦ ﺍﺯ ﻟﺰﮔﻰ.
ﺧﻴﻠﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻢ!!!!
 

skyy

New member
کچایید؟!!!!!!!!!!!:smiliess (12):
من امروز از بعد از نهار شروع کردم...
فعلا یه فصل سی سی یو خوندم!!!
امیدوارم تا آخر شبب بهتر بشم...
 
من که این چند روز درگیر کارای فارغ التحصیلیم هستم. پاهام تاول زد از بس از این اتاق به اون اتاق رفتم . دانشگاهمونم بزرگه تا بخوای از این سرش به اون سرش بریم یه روز طول میکشه. امروز یه درس 504 و 5 صفحه داخلی خوندم


خوب تاکسی بگیر عجقم!
12.gif
 

sky

New member
من 5 صفحه داخلی قلب خوندم. 1 درس 504 و 1 درس زبان برای دانشجویان پزشکی . امشب روان هم میخونم . امیوارم
 

skyy

New member
ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺨﻮﻧﺪﻡ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﭘﺮﺳﻢ
ﺗﻨﺒﻠﻢ
ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ
 

skyy

New member
sky نیستی؟؟
میگی من چیکار کنم روحیم بهتر شه و پشتکار داشته باشم؟!
اه چرا کسی اینجا نیست؟
من رفتم:p7977cujr38iyymsu8:
 
بالا