نفر چندم فرومی؟؟؟

Taraa

Well-known member
چطور فهمیدی ؟
بابا یکی به منم بگه !
نشانگر موس را روی نام کاربری خود قرار دهید.... کلیک نکنید ... ای بابا .. گفتم کلیک نکنید
اکنون در همین حال نگاه خود را به پایین ترین نقطه در سمت چپ مانیتور بچرخانید . یک عدد کادر مستطیل شکل باز میشود که.... آها خودشه ... همون عدده که میبینی
 

nsj

New member
نشانگر موس را روی نام کاربری خود قرار دهید.... کلیک نکنید ... ای بابا .. گفتم کلیک نکنید
اکنون در همین حال نگاه خود را به پایین ترین نقطه در سمت چپ مانیتور بچرخانید . یک عدد کادر مستطیل شکل باز میشود که.... آها خودشه ... همون عدده که میبینی
دمت گرم تارا .
 
بالا