نظرات شرکت کنندگان در مورد آزمون ارشد بیوشیمی بالینی 1 تیر 91

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

erfanet

New member
ردیف درس شماره سوال منبع پاراگراف صفحه

توضیح
1 بيوشيمي عمومي 3 لنینجر - 175 شکل 5-17 -BPG منحنی اشباع هموگلوبین را به سمت راست ( و نه چپ) جابجا میکند

2 بيوشيمي عمومي 56 لنینجر 6 554 در شانت راپا پورت 2,3BPG توسط فسفوگلیسرات موتاز کاتالیز میشود.گزینه الف صحیح است.

3 بيوشيمي عمومي 26 - - - در کتاب تکست لنینجر Biochemistry 4E, Lehninger, 2005 یکبار از N-ethylmaleimide نام برده شده( صفحه 420 - چپتر 11) 17. Labeling the Lactose Transporter A bacterial lactose transporter, which is highly specific for its substrate lactose, contains a Cys residue that is essential to its transport activity. Covalent reaction of N-ethylmaleimide (NEM) with this Cys residue irreversibly inactivates the transporter.که ربطی به سوال مربطه ندارد.در کتاب استرایر از N-ethylmaleimide نامی برده نشده.در کتاب دولین 1 بار از ethylmaleimideN- یاد شده بخش 1-فصل 3 -(جدول 3-7)- خط 15 که در مورد واکنش گروه SH آمینو اسید سیستئین است و ربطی به سوال 26 ندارد. در کتاب تکست اصلی Harper's_Biochemistry_26th_edition هارپر صفحه98 / CHAPTER 12 و شکل Figure 12–10. در مورد این ماده توضیح داده شده که این کتاب خارج از منابع معرفی شده میباشد.

4 بيوشيمي عمومي 21 لنینجر 3 210 ابتدا آنزیم به صورت برگشت پذیر با سوبسترای خود ترکیب شده و در یک مرحله قابل برگشت نسبتا سریع ایجاد یک کمپلکس آنزیم سوبسترا می کند . سپس ES در مرحله دوم آهسته تر تجزیه شده و تولید آنزیم آزاد و محصول P واکنش را میناید. چون واکنش آهسته تر دوم میباست سرعت کل واکنش را محدود کند سرعت کل واکنش میایست متناسب با غلظت مواد واکنش کننده در مرحله دوم یعنی ES باشد. و گزینه الف صحیح است.

5 شيمي الي وعمومي 87 - - در کدام دو مورد ؟ هر گزینه 1 مورد است!
6 شيمي الي وعمومي 93 موریسون بوید 3 144 بعضی از آلکانها را از طریق آلکیلاسیون به سوختهای سنتزی با درجه اکتان بالا تبدیل میکنند. موریسون بوید جلد اول- صفحه 144 - پاراگراف 3 - گزینه ب صحیح است.
7 شيمي الي وعمومي 86 موریسون بوید تصویر 273 صفحه 273: -3-پنتانول یک الکل نوع دوم است و با اکسایش به کتون تبدیل میشود. پس گزینه اعلام شده (د) غلط است.2 -متیل 2-بوتانول یک الکل نوع سوم است و اکسایش پیدا نمیکند.پس گزینه (ج) غلط است.صفحه 289 و 290 :اترها واکنش پذیری خیلی کمی دارند و بسیار پایدارند و فقط یک نوع واکنش میدهند (در مجاورت اسید الکل ایجاد میکنند.پس گزینه (الف) غلط است.8 بيوشيمي عمومي 72 - - - این جمله در کتاب دولین ویراش چهارم 1998 وجود دارد:Asparaginase therapy is used for some types of adult leukemia.که در آخرین بخش چپتر 4 قرار دارد.ولی در ویرایش جدید(ششم) این جمله حذف شده و بخشی که این جمله قبلا در آن بوده انتهای فصل 10 (آنزیمها طبقه بندی ،کینتیک و کنترل )قرار دارد وبا عنوان (برخی آنزیمها به عنوان عوامل داروئی مورد استفاده میگردند).کتاب دولین 6th 2006 انتشارات ارجمند،1387 صفحه 415 پاراگراف 3 -خط 9 طراح سوال از ویرایش قدیم سوال طرح کرده است. در حالی که این مطلب در کتاب رفرنس معرفی شده وجود ندارد.
9 بيوشيمي عمومي 39 لنینجر 696 سرین دهیدراتاز تبدیل سرین را به پیروات کاتالیز میکند. پیرووات در مسیر گلوکونئوژنز به میتوکندری رفته و و به صورت مالات خارج میشود و پس از تبدیل به اگزالاستات در سیتوزل به فسفو انول پیروات تبدیل میشود تا در ادامه گلوکز تولید شود..گزینه الف صحیح است.همچنین سرین به گلایسین هم تبدیل میشود که در نهایت به واحد های تک کربنه تترا هیدروفولات تبدیل میشود.
 

erfanet

New member
با توجه به ارسال نامه اعتراضی به آزمون ارشد پزشکی امسال و ضرورت اثبات جامعیت این اعتراض ، برای ارائه به سازمان سنجش پزشکی و نیز مراجع ذیصلاح اعلام حضور اشخاص حقیقی که متن نامه را تایید میکنند امری اجتناب ناپذیر بوده ، ازین رو ما را بر آن داشته تا برای پیشبرد هدف خویش اقدام به جمع آوری امضاء برای تایید این امر اقدام نماییم.
از تمام دانشجویان و شرکت کنندگان ارشد امسال که به هر نحو این نامه را مورد تایید دارند خواهشمند است متن زیر: اینجانب... شرکت کننده در آزمون ارشد پزشکی91 در گرایش... صحت نامه ارسالی را مورد تایید قرار میدهم. رادر یک فایل به 2007wordاز طریق پست زیر برای ارائه ما به سازمانهای نامبرده ارسال بدارند.
آدرس ایمیل برای ثبت اعتراض : eterazarshad@yahoo.com
من هم فرستادم به eterazarshad@yahoo.com
 

hiva6747

New member
ردیف درس شماره سوال منبع پاراگراف صفحه

توضیح
1 بيوشيمي عمومي 3 لنینجر - 175 شکل 5-17 -BPG منحنی اشباع هموگلوبین را به سمت راست ( و نه چپ) جابجا میکند

2 بيوشيمي عمومي 56 لنینجر 6 554 در شانت راپا پورت 2,3BPG توسط فسفوگلیسرات موتاز کاتالیز میشود.گزینه الف صحیح است.

3 بيوشيمي عمومي 26 - - - در کتاب تکست لنینجر Biochemistry 4E, Lehninger, 2005 یکبار از N-ethylmaleimide نام برده شده( صفحه 420 - چپتر 11) 17. Labeling the Lactose Transporter A bacterial lactose transporter, which is highly specific for its substrate lactose, contains a Cys residue that is essential to its transport activity. Covalent reaction of N-ethylmaleimide (NEM) with this Cys residue irreversibly inactivates the transporter.که ربطی به سوال مربطه ندارد.در کتاب استرایر از N-ethylmaleimide نامی برده نشده.در کتاب دولین 1 بار از ethylmaleimideN- یاد شده بخش 1-فصل 3 -(جدول 3-7)- خط 15 که در مورد واکنش گروه SH آمینو اسید سیستئین است و ربطی به سوال 26 ندارد. در کتاب تکست اصلی Harper's_Biochemistry_26th_edition هارپر صفحه98 / CHAPTER 12 و شکل Figure 12–10. در مورد این ماده توضیح داده شده که این کتاب خارج از منابع معرفی شده میباشد.

4 بيوشيمي عمومي 21 لنینجر 3 210 ابتدا آنزیم به صورت برگشت پذیر با سوبسترای خود ترکیب شده و در یک مرحله قابل برگشت نسبتا سریع ایجاد یک کمپلکس آنزیم سوبسترا می کند . سپس ES در مرحله دوم آهسته تر تجزیه شده و تولید آنزیم آزاد و محصول P واکنش را میناید. چون واکنش آهسته تر دوم میباست سرعت کل واکنش را محدود کند سرعت کل واکنش میایست متناسب با غلظت مواد واکنش کننده در مرحله دوم یعنی ES باشد. و گزینه الف صحیح است.

5 شيمي الي وعمومي 87 - - در کدام دو مورد ؟ هر گزینه 1 مورد است!
6 شيمي الي وعمومي 93 موریسون بوید 3 144 بعضی از آلکانها را از طریق آلکیلاسیون به سوختهای سنتزی با درجه اکتان بالا تبدیل میکنند. موریسون بوید جلد اول- صفحه 144 - پاراگراف 3 - گزینه ب صحیح است.
7 شيمي الي وعمومي 86 موریسون بوید تصویر 273 صفحه 273: -3-پنتانول یک الکل نوع دوم است و با اکسایش به کتون تبدیل میشود. پس گزینه اعلام شده (د) غلط است.2 -متیل 2-بوتانول یک الکل نوع سوم است و اکسایش پیدا نمیکند.پس گزینه (ج) غلط است.صفحه 289 و 290 :اترها واکنش پذیری خیلی کمی دارند و بسیار پایدارند و فقط یک نوع واکنش میدهند (در مجاورت اسید الکل ایجاد میکنند.پس گزینه (الف) غلط است.8 بيوشيمي عمومي 72 - - - این جمله در کتاب دولین ویراش چهارم 1998 وجود دارد:Asparaginase therapy is used for some types of adult leukemia.که در آخرین بخش چپتر 4 قرار دارد.ولی در ویرایش جدید(ششم) این جمله حذف شده و بخشی که این جمله قبلا در آن بوده انتهای فصل 10 (آنزیمها طبقه بندی ،کینتیک و کنترل )قرار دارد وبا عنوان (برخی آنزیمها به عنوان عوامل داروئی مورد استفاده میگردند).کتاب دولین 6th 2006 انتشارات ارجمند،1387 صفحه 415 پاراگراف 3 -خط 9 طراح سوال از ویرایش قدیم سوال طرح کرده است. در حالی که این مطلب در کتاب رفرنس معرفی شده وجود ندارد.
9 بيوشيمي عمومي 39 لنینجر 696 سرین دهیدراتاز تبدیل سرین را به پیروات کاتالیز میکند. پیرووات در مسیر گلوکونئوژنز به میتوکندری رفته و و به صورت مالات خارج میشود و پس از تبدیل به اگزالاستات در سیتوزل به فسفو انول پیروات تبدیل میشود تا در ادامه گلوکز تولید شود..گزینه الف صحیح است.همچنین سرین به گلایسین هم تبدیل میشود که در نهایت به واحد های تک کربنه تترا هیدروفولات تبدیل میشود.

اینهمه اشتباه
خیلی زشته واقعا!
سوال 56 که تو تغییرات اومده
 

luqman

New member
بچه ها خودمونیم......واقعا چقدر به این تخمین رتبه اعتقاد دارید!!....؟من که اخیرابی خیالش شدم معلوم نیست هرکی واسه خودش می تونه اکانت جعلی بسازه ورو اعصاب ما ر*اه بره ه ه ه ه ه ه؟؟؟............!
 

FORD

New member
بچه ها خودمونیم......واقعا چقدر به این تخمین رتبه اعتقاد دارید!!....؟من که اخیرابی خیالش شدم معلوم نیست هرکی واسه خودش می تونه اکانت جعلی بسازه ورو اعصاب ما ر*اه بره ه ه ه ه ه ه؟؟؟............!

درود
بنظر من هم اشتباهه که در 2 ضرب بشه!!
شاید مقاله ای که یکی از نویسندگان سایت علوم پزشکی روی سایت اصلی گذاشت عجولانه بود
علت سردرگمی همه بخاطر اینه که این نرم افزار اولین سالی هست که داره کارشو انجام میده
مطمئنا سال آینده این نرم افزار با اطلاعاتی که الان توی خودش داره بهتر می تونه به بچه ها بگند که قبولند یا خیر
امکانات بسیار زیادتری در برنامه داریم وارد می کنیم که اگه ببینید کلی کیف می کنید
یکیش اینه که سال آینده وقتی کسی تخمین رتبه کنه نرم افزار علاوه بر نمره و رتبه بهش میگه اگر این فرد با این نمره، سال قبل شرکت کرده بود کجاها قبول میشد! یا اینکه رتبه ش توی کنکور چند میشد(طبق اطلاعات بچه های سال قبل در تخمین رتبه)
بهر حال بازم میگم امیدوارم سال دیگه هیچ کدومتون رو توی تخمین رتبه نبینم... همتون ارشد قبول شده باشید

دوستان اینو ادمین تو تاپیک مامایی ها گذاشته بود گفتم شاید به دردتون بخوره
 

padra

New member
سلام.
من اولا از ممتحن های برگزاری آزمون که نا آزموده بودند گله مندم.دفترچه سوالها رو با پاسخنامه از ما گرفتند بعد که اعتراض کردیم چندتا از دوستان دفترچه های مال خودشونو نبردند ! مال من معلوم نیست دست کی هست؟!دوم اینکه اگر بگم منبع سوالهای شیمی چی بود همگی برای همیشه قید کنکور را خواهید زد!پس بهتره سکوت کنم!:smiliess (12):... صفحه 198 تا 220
سلام.میشه لطف کنین بگی منبع شیمی از چی بود؟اگه الانم بدونم این سولا رو از کجا آورده بودن باز خ خوشحال میشم.خدای فک کنم این طراح سوال یا مجرده یا قبلا خ بهش سختی دادن
 

luqman

New member
[بچه ها دیگه مهم نیست.............بزارید این 1 ماه هم تموم بشه...............امید به خدا..........................منکه خودم شبا همش کابوس مردودی رو می بینم دارم دیووونه میشم..............خدابه دادمون برسه!!!!
 

FORD

New member
سلام دوستان
شمارش معکوس شروع شد!!!!!!!!!!! :motat:
برا همتون دعا کردم:sad:
امیدوارم همه بچه های این تایپیک و کسانی که زحمت کشیدن قبول شن دلشون شاد شه.:smiliess (8):
 

parisakh

New member
سلام دوستان انشالله که همگی قبول بشیم. من که دیگه خسته شدم یک سال عمرم رو گذاشتم . استرس ازمون یک طرف این دو روز هم یک طرف . :65d6a5d6s: انتظار خیلی سخته . :p7977cujr38iyymsu8:
 

FORD

New member
12شهریور!!!!!!!!!!!!!!!

ایسنا - وزير بهداشت: نتايج نهايي آزمون كارشناسي ارشد رشته*هاي علوم پزشكي هفته آينده اعلام مي*شود
 

erfanet

New member
انگار یه کامیون با بار از روم رد شده. خدا چرا مارو گیر این آدمهای بیمار انداختی . دلم میخواد از این خراب آباد فرار کنم. بولکینو فاسو به اینجا شرف داره. :14:
 

masume ahmadi

New member
salam ozr ba takhir nazar dadam.vaghean sakh booooooood bade 2sal khondane refrens bavaram nemishod soalaro balad nabodam chon too in 2ta refrens nabod.vaghean dardnake naaaaaaaaaaa.nemidonam chera kasi be fekre oza ma nis:heart::heart:
 

biochem

New member
جوش نزن معصومه جان. اوضاع ما هم بهتر از شما نبود. امیدوار باش
 

parisakh

New member
سلام دوستان. من دانشگاه علوم پزشکی یاسوج قبول شدم.

سلام تبریک می گم انشالله که موفق باشید :riz304: میشه لطفا منابعی رو که خوندین اعلام کنید تا سال دیگه ما که قبول نشدیم بتونیم استفاده کنیم باز هم متشکرم
:riz304:
 

اهو

New member
کسی راجع به محل تشکیل کلاس های ارشد واحد بین الملل شهید بهشتی اطلاع داره؟
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا