معرفی سایتها و وبلاگهای مرتبط با تغذیه

admin

Active member
پرسنل مدیریت
از دوستانی که صاحب سایت یا وبلاگ مرتبطی با این رشته هستند و یا اینکه سایت یا وبلاگ مفیدی را می شناسند که بخواهند به سایرین معرفی کنند خواهش می کنیم فقط و فقط سایت یا وبلاگ خود را در این موضوع و آنهم فقط برای یک بار، معرفی کنند. در غیر اینصورت مجبور خواهیم شده متن ارسالی آنها را حذف کنیم.

کسانیکه میخواهند شروع کنند با زدن دکمه پاسخ به موضوع می توانند سایت یا وبلاگ خود را (باز هم تاکید می کنیم فقط برای یکبار) در این تاپیک(موضوع) به سایر اعضا معرفی کنند.
 
بالا