مرور خط به خط امری

sanaz alizadeh

New member
11.اسیا-در اثر اختلاط جمعیتی به سمت غرب

12.تخمین فراوانی های حاملین و تخمین میزان جهش

13.همان فراوانی افراد مذکر مبتلاست

q : 1/12 p:11/12 .14

15.با شمارش موارد جدید

16. 10 نفر...یا 10 جهش در 200 هزار ژن یعنی میزان جهش :1 در 20 هزار گامت ...و یعنی 1 در 10 هزار اسپرم

17.تمام موارد جهش جدیدند..

18.دو برابر ...چون هر کودک دو الل به ارث میبره... I═2u (I:بروزU:میزان جهش )

19. 2U=I(1-fَ

20. تخمین اندازه ژن-تعیین توان جهش زایی-پیامدهای تیمار بیماری ژنتیکی-
 

sanaz alizadeh

New member
21.ساختار ژن شامل نسبت بالای gc (خطا در رونویسی)-نسبت بالای توالی های تکراری (خطای میوز) و اندازه بزرگ ژن

22.تعیین توان جهش زایی

23.افزایش سازگاری بیولوژیک و افزایش بروز بیماری

24.میزان جهش-سازش افراد مبتلا-اندازه جمعیت

25.حساسیت به نور و اختلال عصبی در اثر مصرف دارو –جمعیت افریکانر

26.میزان بالای جهش یا مزیت هتروزیگوتی

27.دیستروفی میوتونیک

28.رخداد دو یا بیش از دو شکل ژنتیکی (الل)

29. 30درصد

30. 10 تا 20 درصد


28.
 

sanaz alizadeh

New member
31.گروه های خونی ABO– اکثر پروتئین های سرم-ایزوزیم ها (انزیم های با تحرک الکتروفوروتیک متفاوت)

32.کلون سازی و جداسازی ژن-ردیابی ژنی در تشخیص قبل بروز علایم –تشخیص قبل از تولد و شناسایی حامل اختلالات تک ژنی

33.ارزش یابی سیستم پلی مرفیک-هرچه بالاتر باشد ارزش مارکر پلی مورفیک در انالیز پیوستگی و ردیابی ژنی بیشتر است.

34.مطالعه راه انتقال در یک اختلال در خانواده

35.کای 2

36.مقایسه تعداد افراد مبتلای مشاهده شده و مورد انتظار از والدین مبتلا...

37.چون بعضی از زوج های حامل تصادفا هیج فرزند مبتلایی ندارند و این زوج ها و فرزندان سالم انها مورد بررسی قرار نمیگیرند

38..دو لکوس ژنی بر روی یک کروموزوم

39.بر روی یک کروموزو م در حالت اتصال یا coupling و یا سیس
در حالت انفصال یا repulsion بر روی کروموزوم های همولوگ و یا ترانس.....این حالت فاز پیوستگی نامیده شد...

40.غیر محتمل است ..
.
 

sanaz alizadeh

New member
41.مقیاسی از فاصله بین دو لکوس یا یا احتمال وقوع کراس اور

42. 5/.

43.اللهای سین تنیک 19 بار از 20 بار با هم جدا خواهند شد..یعنی کراس اور بین انها 1 بار در 20 میوز اتفاق می افتد

44سانتی مورگان یا یک واحد نقشه

45.غ

46.تتا مساوی 01/. یا تنها یک کراس اور در هر 100 میوز بین دو ژن

47. 3000-4200

48. 3*109

49.یک cm برابر با 106 (یک مگاباز)

50. مونث
 

sanaz alizadeh

New member
51. 1 یا 2 بار-40 بار

52.نادر-شایع

53.تعیین نقشه ژنها-مطالعه تفکیک بیماری در خانواده های بزرگ با مارکرهای پلی مورفیک

54.استفاده از نسبت های احتمال،لگاریتم هایی که همان LOD است

55.LOD(θ)═log10{Lθ/L(/5)}

56. 10000 بار محتمل تر است که بیماری و لکوس های مارکر پیوسته باشند یعنی 5 cm از هم فاصله دارند

57. اگر 3 یا بیشتر باشه

58.نتایج مطالعات پیوستگی با استفاده از مارکر های متنوع توسط برنامه کامپیوتری به شکل یک نسبت احتمال به نام نمره محل ارائه میشه

59.قله:موقعیت احتمالی لکوس بیماری و بلندترین قله: محتمل ترین محل لکوس. و فرو رفتگی:موقعیت مارکرهای پلی مورفیک

60.کوچکترین فاصله احتمالی لکوس بیماری را نشان داده.و با روش هایی تعیین نقشه فیزیکی ژن بیماری را میتوان جدا کرد.
 

sanaz alizadeh

New member
61.وقتی افراد به خاطر جد مشترک در یک لکوس خاص هموزیگوس اند....بیشتر بیماری های نادر اتوزومی مغلوب.....خانواده های کوچک درون زاد و خانواده بزرگ درون زاد که بیش از یک شاخه دارای افراد مبتلاست و ایزوله های ژنتیکی با جد ژنتیکی مشترک مثل جمعیت آمیش

62.چندین ژن مسبب ناشنوایی حسی عصبی اتوزومی مغلوب....تعدادی از دیسپلازی های اسکلتی...دیسوستوز اسپوندیلوکاستال(به دلیل جهش در ژن mesp2) و میکروسفالی های اولیه

63.همراهی دو الل در لکوس های پیوسته با فراوانی بیشتر از انچه توسط شانس انتظار میرود

64.جمعیت به جای خانواده...دلیل منطقی برای مطالعه همراهی اللی در جمعیت ها بر این فرض استوار است که یک جهش بنیانگذار در نسل های قبل اتفاق افتاده است.

65.جهش مسبب بیماری نسبتا اخیر رخ داده و لکوس مارکر،پیوستگی نزدیکی با لکوس ژن بیماری دارد...

66. 1. .رشد سریع جمعیت های ایزوله ژنتیکی که منجر به نواحی بزرگی از همراهی اللی در سراسر ژنوم می شوند.2.گزینش ،که به وسیله آن آلل های خاصی شانس تولید مثلی آنها افزایش یا کاهش می یابند
3.آمیخته شدن جمعیتی که طی آن زیر گروههای جمعیتی با الگوهای متفاوت فراوانی آللی در یک مطالعه منفرد ترکیب میشوند.

67.توسط گالتون-بهبود جمعیت توسط زاد گیر گزینشی

68.ثابت

69.با دو برابر کردن ریشه دوم بروز بیماری

70.بدلیل اثر بنیانگذار همراه با جدایی ژنتیکی
 

sanaz alizadeh

New member
71.مزیت هتروزیگوتی

72. بیماری سلول داسی و تالاسمی الفا و بتا(AR )- نقص G6PD(XLR )

73.توبر کلوز- پلاک-کلرآ

74.توبرکلوزیس-انفلوانزای B– میزان پائین تر سقط خودبه خودی

75.AD - گرسنگی دوره ای

76.سندرم مادرزادی نفروتیک-آسپارتیل کلیکوز آمینوری-muliberynanism–استفراغ مادرزادی کلرید-دیسپلازی دیاستروفیک

77.Amish / /Hopi and san. Blas indiansAshkenzijews /karaitiejews /Ryukyan islands

78.اسکلرواستئوز...پروتئینوز لیپوئید
 

Gene20

New member
درود به همگی
منم می خوام کمک کنم
آیا هنوز وقت هست ؟
میشه بخشی از کار هم به من بدین؟
ممنون
 

Gene20

New member
درود به همگی
منم میخوام کمک کنم
لطفا بخش های 15 و 16 رو هم به من بدید؟
ممنون
 

Gene20

New member
سرین وساناز شماها زحمت چندین فصل رو برعهده کشیدین لطفا فصل های 15 و 16 رو به من واگذار کنید .ممنون
 

irani

New member
بچه ها حالا که چنتا پست گذاشته شدو باز باید مدیر عزیز زحمت بکشن پاک کنن من میخاستم هنوز که اول راهه ی پیشنهاد مفید بدم و اونم اینکه فصلایی از امری که هم پوشانیش با هزاره کمتره رو کسایی بردارن که هردو منبع رو میخونن اینجوری کسایی که هزاره رو ندارن مثل من به نکته هاش دسترسی پیدا میکنن خوبه؟
 

vatson

New member
من هزاره رو ندارم اگه داشتم از اونم استفاده میکردم. پیشنهاد خوبیه.
 
سلام من تازه اومدم هنوز شروع نکردم واسه بهداشت، کنکور علوم رو خوندم به نظرن خوب خونده بودم چون تو آزمونای ماهان رتبم همیشه زیر 5 بود
امری هن بعضی فصلاشو بهار پارساب خوندم، الان ناامیدم بنظرتون میتونم از الان تا کنکور آماده بشم?
زبانم افتضاحه برم یانه؟ آخه مت خودم نمیتونم همینجوری زبان بخونم
 

melinaa

New member
سلام من تازه اومدم هنوز شروع نکردم واسه بهداشت، کنکور علوم رو خوندم به نظرن خوب خونده بودم چون تو آزمونای ماهان رتبم همیشه زیر 5 بود
امری هن بعضی فصلاشو بهار پارساب خوندم، الان ناامیدم بنظرتون میتونم از الان تا کنکور آماده بشم?
زبانم افتضاحه برم یانه؟ آخه مت خودم نمیتونم همینجوری زبان بخونم

منم دقیقا عین توام...اما بخون.خدابزرگه
 

melinaa

New member

ساناز جان من میخوام در برابر دید همگان یه چیزیرو بگم...اونم اینه که الانکه فصل 8 رو گذاشینو همه هم اینجوری میخونن.من تازه اوله راهمو تازه هم شروع کردم...الان تازه فصل 3 هستم.اون فصل 8 رو هم اصلا نخوندم من........بوقتش من اون دوفصل خودمو میذارم واسه همه.....راستی من ایمیل ندارم..اون دوفصلو برای همه پیام خصوصی میکنم اگه اجازه بدید....
 

Zeinab.A

New member
بچه ها حالا که چنتا پست گذاشته شدو باز باید مدیر عزیز زحمت بکشن پاک کنن من میخاستم هنوز که اول راهه ی پیشنهاد مفید بدم و اونم اینکه فصلایی از امری که هم پوشانیش با هزاره کمتره رو کسایی بردارن که هردو منبع رو میخونن اینجوری کسایی که هزاره رو ندارن مثل من به نکته هاش دسترسی پیدا میکنن خوبه؟

موافقم. من هزاره رو ندارم وقت هم ندارم که بخوام هر دو کتاب رو بخونم
 

Zeinab.A

New member
بهتر نیست بجای سؤال و جواب نکته های مهم کتاب رو دسته بندی کنیم؟
اونوقت یه خلاصه شده واسه مرور شب امتحان داریم!

- - - Updated - - -

خلاصه شده
 
بالا