مرور خط به خط امری

sanaz alizadeh

New member
فصل سوم

22) تعداد کروموزوم ها در سلول های سوماتیکی؟
23) تعداد کروموزوم ها در سلول های جنسی (گامت ها= اسپرم و تخمک)؟
24) همولوگ به چه معناست؟
25) درست و غلط را مشخص کنید. تعداد کل کروموزوم ها در هر گونه ثابت است؟ تعداد کل کروموزوم ها در ارگانیسم های متفاوت مشابه است؟
26) فن Chromosome banding در چه سالی ابداع شد؟ کاربرد آن چیست؟ مثال بزنید؟
27) ساختار کروماتین توسط چه فنی مشخص شد؟
28) انواع کروماتین؟ تفاوتشون چیست؟ در تکنیک نواربندی به چه صورتی دیده می شوند؟
29) ابداع روش های آماده سازی کروموزوم در چه دهه ای صورت گرفت؟ کاربرد آن چه بود؟
30) ابداع روش FISH (دورگه سازی فلورسانت در محل) در چه دهه ای صورت گرفت؟ مثالی از کاربرد آن؟
31) ابداع روش CGH (دورگه سازی ژنومی مقایسه ای) در چه دهه ای صورت گرفت؟ کاربرد آن؟
32) تحلیل بازآرایی های ساختاری و شناسایی حذف 5Mb در بیماری با سندرم CHARGE توسط چه تکنیکی صورت گرفت؟ در چه دهه ای؟

22. 46
23. 23
24.از هرکروموزوم 2تا در سلول وجود داره
25.در هر گونه متنوع ولی برای هز گونه خاص ثابته..پس غلطه..-غلط
26.نمیدونم:sadsmiley: تشخیص دقیق کروموزوم های خاص-شناسایی ناهنجاریهایکروموزومی ظریف-..؟
27.همون banding?
28.یوکروماتین و هترو کروماتین-اولی روشنه و فعال از نظر رونویسی دومی تیره و بیان نشونده-تو کتابم نی!!!
 

sanaz alizadeh

New member
57..گیمسا و سادرن بلات
58..اینترفاز -پرومتافاز-متافاز
59...سانترومری-تلومری-جایگاه خاص
60...fishتلومری-mlpa
61..sub telomeric
62...

57.سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی
60.سانترومری-
61.سانترومری
62.mlpa
63.?
64.پروب اختصاصی توالی منحصر
65.
 

sheida93

New member
فصل سوم

87) مدت زمان میتوز؟ 5 مرحله در میتوز؟
88) تشکیل سانتریول ها، میکروتوبول ها و رشته های دوک میتوزی در چه مرحله ای از میتوز صورت می گیرد؟
89) اتصال سانترومرها به میکروتوبول دوک میتوزی در چه مرحله ای از میتوز صورت می گیرد؟
90) مرحله ای از میتوز که غشای هسته شروع به متلاشی شدن می کند؟
91) مرحله ای که کروموزوم ها در صفحه استوایی قرار می گیرند و حداکثر فشردگی را دارند و هر کروموزوم شکلی شبیه x دارد؟
92) مرحله ای از میتوز که کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند؟
93) تشکیل غشای جدید هسته در چه مرحله ای از میتوز؟ سیتوکینز در چه مرحله ای از میتوز رخ می دهد؟
94) تعداد کروموزوم های سلول های دختری حاصل از میتوز؟
95) مدت زمان میتوز؟
96) اینترفاز به چه معنا است؟ چه مدت به درازا می کشد؟ مراحل آن را به ترتیب نام ببرید؟
97) طولانی ترین مرحله چرخه سلولی؟
98) مرحله غیر چرخه ای میتوز چه نام دارد؟ سلول ها دراین مرحله در چه شرایطی هستند؟ مثال بزنید؟
99) ص یا غ بودن را مشخص کنید/ جفت کروموزوم های همولوگی با فاصله زمانی از یکدیگر همانند سازی می کنند؟ همانندسازی هر دو کروموزوم x به صورت همزمان صورت می گیرد؟
100) کروموزوم x غیرفعال ........ یا ........ نامیده می شود
 

sheida93

New member
فصل سوم

101) sex chromatin یا Barr body در سلو های .............. و در مرحله ............ دیده می شود و از این پدیده به عنوان یک روش نامناسب تعیین ........ در گذشته استفاده می شده
102) وضعیت کروموزوم ها در مرحله gap1 به چه صورتی است؟
103) همانندسازی کروموزوم ها در مرحله ......... فاز؟
104) وضعیت کروموزوم ها در مرحله gap2 به چه صورتی است؟
105) سنتز پروتئین ها و rna در چه مرحله ای از چرخه سلولی؟ سنتز چربی ها و کربوهیدرات ها در چه مرحله ای؟
106) سه تفاوت میتوز و میوز؟
107) تفاوت مرحله پروفاز میتوز و میوز؟
108) میوز I را تقسیم ....... می گویند چون در آن تعداد کروموزوم ها ............ می شود
109) میوز II را تقسیم ............ می گویند و همانند تقسیم ........... است
110) 5 مرحله پروفاز I میوز I را نام ببرید؟
 

sheida93

New member
فصل سوم

111) در فرآیند کراسینگ آور (نوترکیبی) چه اتفاقی می افتد؟
112) ناحیه Pseudoautosomal چیست؟
113) مرحله ای میوز I که کروموزوم ها شروع به فشردگی می کنند؟
114) فرآیند سیناپس فرآیندی است که طی آن ...............
115) Synapsis در چه مرحله ای از میوز رخ می دهد؟
116) کراسینگ آور یعنی........................... و در چه مرحله ای از میوز رخ می دهد؟
117) Bivalent یعنی................
118) chismata یعنی................. در چه مرحله ای صورت می گیرد؟
119) کروموزوم های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب در میانگین دارای ...... و ...... و .... کیاسماتا هستند که باعث .... رویداد نوترکیبی در هر میوز و در هر گامت می شود
120) کسب حداکثر فشردگی و جدا شدن کامل کروموزوم های همولوگ در مرحله ........میوز رخ می دهد
 

sheida93

New member
فصل سوم

120) کسب حداکثر فشردگی و جدا شدن کامل کروموزوم های همولوگ در مرحله ........میوز رخ می دهد
121) در میوز در چه مرحله ای غشای هسته از بین می رود؟ در چه مرحله ای کروموزوم ها در سطح استوایی قرار می گیرند؟
122) جدا شدن کروموزوم های همولوگ در مرحله ......... میوز....... صورت می گیرد
123) محصول تلوفاز میوز I ..... سلول ..... کروموزومی به نام ........... یا ......... است
124) میوز II همانند تقسیم ...... است و زیرا در این مرحله .......... از هم جدا می شوند
125) در مرحله ......... میوز......... کروموزوم های همولوگ از هم جدا می شوند و در مرحله ........ میوز..........کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند
126) تفاوت کروموزوم های همولوگ در............ است
127) یک انسان می تواند ......... گامت تولید کند پس تنوع فرد........... است
128) هر فرد چند گامت از هر کدام از والدین خود دریافت می کند؟ و احتمال اینکه هر دو گامتی که دریافت می کند دارای کروموزوم های کاملا یکسانی باشند برابر است با .................
129) Gene shuffling به چه معناست؟
130) اووگونی ها از سلول های .............. طی ..............تقسیم میتوز و در زمان.................. رخ می دهند
 

sheida93

New member
بله من تازه متوجه شدم فصل 19 و 23 به عهده دوستان دیگس
پس منم فصل 12و 15 رو علاوه برفصل 14 به عهده میگیرم
ساناز جان منم منظورم اینه که جوابا باشه تا زیاد وقت نگیره
خودم هم سوال نوشتم هم جوابا...اما جون هنوز تموم نکردم اینجا ننوشتم...قبلش میگم و بعد مینویسم تا سوالای یک فصل با جواباش پشت سر هم باشه و با سوالای فصل دیگه قاطی نشه

سلام دوستان
ممنون از همکاریتون
خب پس تا اینجا
sanaz فصل های 1-2-6-16-8-9
irani فصل های 4-5-23
serin فصل های 12-14-15
dilak فصل های 10-11
sheida فصل های 3-7-18-19


فصل های باقیمانده 13-17-20-21-22 کیا میان به عهده بگیرن؟؟

ضمنا بچه ها نگران پشت سر هم بودن جواب ها یا نبودنشون نباشید فقط به تنها چیزی که باید توجه کنید اینه که خط به خط نکات رو در بیارید از جواب ها هم هر چقدر بلدید جواب بدید من خودم همه سئوال ها و جواب هاشونو گردآوردی میکنم و بعدا در اختیارتون قرار میدم تا برای دوره بعدی راحت تر باشید و فقط رفع اشکال کنیم

این دور فقط و فقط نکات کتاب رو در بیارید
 
آخرین ویرایش:

sheida93

New member
فصل سوم

131) طی ......ماه نخست زندگی رویانی که رویان زایی کامل می شود، اووگونی ها شروع به بالغ شدن می کنند و ............ را به وجود می آورند که تقسیم میوز را آغاز می کنند
132) در هنگام تولد همه اووسیت های اولیه وارد مرحله............به نام ............ می شوند و تا چه زمانی در این مرحله باقی می مانند؟
133) طی تقسیم میوز I از هر سلول دختری یک ......... و یک .......... تولید می شود که به طور عمده شامل هسته است
134) طی تقسیم میوز II ....... جسم قطبی و ..... سلول تخم بدست می آید
135) شروع گامت زایی در مردان ........... و در زنان..............
136)طول زمان گامت زایی در مردان........ و در زنان ................ است و این فاصله بسیار طولانی بین آغاز میوز و تکمیل نهایی آن مسئول افزایش بروز ........... در فرزندان مادران پیر می باشد
137) تجمع اثرات استهلاک (wear and tear) روی اووسیت های اولیه در طی فاز دیکتیوتین .................... را آسیب می زند و آن را به ............... مستعد می سازد
138) تعداد چرخه های میتوز لازم برای ایجاد گامت در مردان...........عدد و در زنان ...............عدد است
139) تعداد گامت های تولید شده در هر میوز....... اسپرماتید در مردان و .........تخمک و ....... جسم قطبی در زنان
140) تعداد گامت ها در مردان ........ در هر انزال و در زنان ............درهر قاعدگی
 

sheida93

New member
فصل سوم

141) مدت زمان اسپرم زایی در مردان؟
142) در مردان در هنگام ........ اسپرماتوگونی ها که ...... تقسیم میتوزی را طی کرده اند شروع به بالغ شدن می کنند و ......... را بوجود می آورند
143) اسپرماتوسیت های اولیه طی تقسیم ........... به اسپرماتوسیت های ثانویه تبدیل می شوند
144) اسپرماتیدها طی تقسیم ................ از اسپرماتوسیت های ثانویه بدست می آیند، سپس اسپرماتیدها بدون تقسیم سلولی به ......... تبدیل می شوند که در هر منی بین .....تا....از آن ها حضور دارد
145) اسپرماتوژنز یک فرآیند پیوسته و شامل تعداد زیادی تقسیم میتوزی - احتمالا ........... تقسیم در سال می باشد
146) اثر سن پدری برای جهش های ......... با این مفهوم که بسیاری از جهش ها در نتیجه ............که طی تقسیم های متوالی میتوز ایجاد می شود مطابقت می کند
147) ناهنجاری های کروموزومی شامل ناهنجاری های ....... و ........ و ........... هستند
148) ناهنجاری های عددی .......... و ........... هستند
149) ناهنجاری عددی آنیوپلوئیدی یعنی.............
150) ناهنجاری عددی پلی پلوئیدی یعنی............
 

sheida93

New member
فصل سوم

151) مونوزومی یعنی ...........
152) تریزومی یعنی ...........
153) تترازومی یعنی ..........
154) نشانگان داون ناشی از حضور کروموزوم اضافی شماره ..... است و به آن ........... می گویند
155) تریزومی هایی که با بقا سازگار هستند عبارتند از ....و ..... و .......
156) نشانگان دوان = تریزومی ...../ نشانگان پاتو= تریزومی ........./ نشانگان ادورارد= تریزومی........
157) تریزومی ای که با بقا سازگار نیست= .......... و در سقط های خود به خودی سه ماهه اول مشاهده می شود
158) وجود یک کروموزوم جنسی اضافی (x یا Y) باعث ............ می شود
159) تریزومی 21 معمولا به دلیل .............. در خلال مرحله ...... تقسیم .......... صورت می گیرد و با وفور کمتر به علت ......... رخ می دهد و در هر دو روش یکی از گامت ها حال ........ پیدا می کند و چنانچه لقاح یابد تریزومی ایجاد می شود
160) خطا در تقسیم ......... منجر به آنیوپلوئیدی می شود خاستگاه والدینی این خطا در تریزومی 13، .......% پدری و ........% مادری است/ در تریزومی 18، ......... % پدری و .........% مادری/ در تریزومی 21، ........ % پدری و ..........% مادری می باشد
 

sheida93

New member
فصل سوم

161) نشانگان ترنر (45x) ...... % منشا مادری و ..........% منشا پدری دارد
162) نشانگان کلاین فلتر (47xxy) ........% منشا مادری و ..........% منشا پدری دارد
163) نشانگان 47xxx ..........% منشا مادری و ..........% منشا پدری دارد
164) نشانگان 47xyy..........% منشا مادری و ..........% منشا پدری دارد
165) صحیح و غلط را مشخص کنید/ عدم جدایی در میوز i به گامتی منجر می شود که دو کپی از یکی از همولوگ های یک جفت کروموزوم را دریافت می کند/ عدم جدایی در میوز ii به گامتی منجر می شود که دارای هر دو هومولوگ متعلق به یک جفت کروموزوم است/ در تریزومی های اتوزومی کودکان کروموزوم اضافی خود در نتیجه عدم جدایی در خلال یکی از تقیسمات میوزی پدری به ارث می برند
166) موزاییسم یعنی چه؟
167) دلایل عدم تفکیک کروموزوم های همولوگ 1)....................2)...............3).....................
168) در فرد مونث نوترکیبی در زمان............. رخ می دهد در حالی که وقایع عدم تفکیک در زمان ............ روی می دهد
169) ص و غ را مشخص کنید/ عدم وقوع نوترکیبی بین کروموزوم های همولوگ در میوز i باعث افزایش ناهنجاری های ساختاری می شود/ مونوزومی اتوزومی همیشه با بقا سازگار است
170) عدم حضور یکی از کروموزوم های جنسی x یا y باعث ایجاد کاریوتایپ ......... می شود که به نشانگان ......... معروف است
 

sheida93

New member
فصل سوم

171) مونوزومی در اثر ............... و یا ................. ایجاد می شود و یک گامت حالت .......... و گامت دیگر حالت ............ را پیدا می کند
172) Anaphose lag به چه معناست؟ ص
173) ص یا غ را مشخص کنید/ در انسان تریپلوئیدی در سقط های خود به خودی مشاهده می شود/ زنده ماندن تریپلوئیدها پس از اواسط بارداری شایع است/ همه تریپلوئیدها زنده بدنیا می آیند
174) دو عاملی که باعث ایجاد تریپلوئیدی می شوند؟
175) دیسپرمی یعنی چه؟ چه ناهنجاری ای را سبب می شود؟
176) زمانی که تریپلوئیدی از حضور یک دست اضافی از کروموزوم پدری منتج می شود جفت را ........... می گویند که ظاهر آن ........ است/ و زمانی که تریپلوئیدی از اضافه شدن یک دست از کروموزوم های مادری ایجاد شود جفت........... است
177) منشا والدینی کروموزوم ها در مول هیداتیفرم ؟ ......... کروموزوم مادری و ............. کروموزوم پدری
178) Epigenetic و Parent of origin ؟
 

serin

New member
من 60 تا از سوالای ژنتیک سرطانو با جواباش تایپ کردم و با اجازه الان میذارم
اول سوالا...بعد جواباشون
اما خدایی تایپ کردن خیلی خسته کنندست...شیدا جان شما چطور انقدر سریع تایپ میکنی
از فردا 10 تا 10 میذارم


- - - Updated - - -

1)رایجترین سرطان در زنان کدام است؟
2)عامل های خطر برای سرطان پستان کدامند؟
3)خطر ابتلا به سرطان پستان در کدام زنان بیشتر است؟
4)الودگی با هلیکو باکتر پیلوری سبب بروز چه بیماری میشود؟
5)چه دسته ای از افراد بیشتر به سرطان معده مبتلا میشوند؟
6)تاثیر محیط و ژنتیک در بروز سرطان پستان ومعده به چه میزانیست؟
7)افراد با گروه خونی A در معرض خطر جه بیماری هایی نسبت به گروه های خونی دیگرند؟
8)مبتلایان به انمی کشنده تا چند برابر در معرض خطر ابتلا به سرطان معده اند؟

9)ابتلا به سرطان مثانه با کدام عامل های شیمیایی ارتباط دارد؟
10)فعالیت جه ترکیبی باعث افزایش ابتلا به سرطان ریه در سیگاریها میشود؟

11)سویه های بیتنرA(زال)-C3H-C58 در موش ها به ترتیب مستعد به داشتن چه تومورهای اند؟
12)در سویه های با فراوانی بالا به سرطان پستان بسامد تومور با چه عواملی وچگونه تغییر میکند؟
13)در سویه بیتنر استعداد به تومور پستان به چه عواملی بستگی دارد؟
14)ویروس شیر علاوه بر انتقال از طریق .... ابه وسیله ... نیز منتقل میشود
15)ژنوم رترو ویروس حاوی چه ژنهایست؟ این ژنها چه پروتیین هایی را رمزدهی میکنند؟
16)در رتروویرس هایی که مسئول ایجاد تومورند ... وجود دارد که باعث ایجاد ... میشود
17)ویروس تومور زا در مرغان ... نام دارد و جز ...ویروس ها میباشد
18)توانایی تراریختی ویروس سارکوما به علت وجود ژن... میباشد که با ... همساختی دارد

- - - Updated - - -

19)در ویروس سارکومای Moloneymurine ژن مشابه با انکوژن src چه نام دارد؟
20)وظیفه پروتو انکوژن ها چیست؟
21)پیش انکوژن با انکوژن سلولی چه فرقی دارند؟
22)به انکوژن سلولی... و به انکوژن ویروسی...میگویند و انکوژن ویروسی باعث ... در سلول میزبان میشود
23)کدام یک از ویروس های انسانی در سرطان زایی درگیرند؟ مثال بزنید؟
24)ویروس HPV در چه سرطان هایی دخالت دارد؟
25)ویروس EBV در چه سرطان هایی دخالت دارد؟
26)ویروس HBV در چه سرطان هایی دخالت دارد؟
27)سم ... را ... تولید میکند که به عنوان ... میباشد
28) از جابه جایی کروموزوم که به تولید ژن کامری با کارکرد شیمیایی جدید میشود... و ژن کایمری که به تعدیل(افزایش) سطح پیش انکوژن میشود... را میتوان نام برد
29)لوسمی میلوئید مزمن به اختصار... نام دارد
30)در چند درصد از لوسمی میلوئید مزمن کروموزوم فیلادلفیا وجود دارد؟
31)در کروموزوم فیلادلفیا ژن ... در ... به درون ناحیه... در ... وارد میشود
32) ژن کایمریک حاصل در CML ... نام دارد و پروتئین ...را رمز میکند
33)لوسمی میلوئید بافت های ....و.... را درگیر میکند
34)لنفوم بورکیت شکل غیر معمول از ... که در .... .... دیده میشود و در قلمرو ... میباشد
35)کشف لوسمی میلوئید و لنفوم بورکیت مربوط به چه سالهاییست؟
36)در لنفوم بورکیت 90% جابه جایی مربوط به انکوژن ...در ... به ... ... در ... و به نسبت کمتر به ... و ... در ...و... صورت میگیرد
37)تعدیل سطح پیش انکوژن در لنفوم بورکیت چگونه است؟
38)فزون سازی یا تقویت انکوژن به چه علت انجام میگیرد؟
 

serin

New member
38)فزون سازی یا تقویت انکوژن به چه علت انجام میگیرد؟
39)از داروهای شیمی درمانی برای لوسمی ... را میتوان نام برد که ژن ... برای مقابله با این دارو فزونسازی میشود
40)وظیفه دی هیدرو فولات ردوکتاز چیست؟
41)در پستانداران توالی تقویت شده دی ان ا به چه صورت دیده میشود؟
42)توالی های تقویت شده در چند درصد از تومورها وجود دارد و در کدام مرحله رایج اند؟
43)در نوروبلاستوم فزون سازی کدام انکوژن دیده میشود/
44)در کارسینومای سلول های کوچک انسانی ریه فزون سازی کدام انکوژن دیده میشود؟
45)در کارسینومای پستان فزون سازی کدام انکوژن دیده میشود؟
46)از دودمان های سلولی فیبروبلاست موش نام ببرید
47)تراریختی nih3t3 توسط ... ... ... ... ... صورت گرفته و باعث از دست رفتن ... ... میشود
48)تراالودگیdna در nih3t3 باعث کشف کدام ردیف بازی (ژن) شد؟
49)خانواده ژن ras انسانی چند عضو دارد نام ببرید؟
50)تفاوت های پروتئین های ras انسانی با ویروسی چیست؟
51)جهش ژن ras در کدام سرطان وبه چه میزان تاثیر دارد؟
52)مسیر کلیدی ras-mapk مربوط به کدام سندرم میباشد؟
53)از طریق مطالعات تراالودگی علاوه برژن ras کدام انکوژن ها شناسایی شدند؟
54)انکوژن met مربوط به ... ... ... ... ... ... که به صورت ... در کروموزوم... قرار دارد وانکوژن ret مربوط به ... ... .... میباشد
55)انواع انکوژنها را نام ببرید؟
 

serin

New member
56)نمونه ای از انکوژنهای تولید کننده فاکتور رشد؟
57)v-sis رمز کننده چه پروتئینی است؟
58)v-hst & v-int2 با کدام فاکتوررشد انسانی همساختی دارند؟
59)فزون سازی v-hstدر سرطان ... و v-int2 در ... وجود دارد
60)نمونه ای از انکوژنهایی که رمز کننده گیرنده های فاکتور رشدند؟
 

serin

New member
1)سرطان پستان و سرطان زهدان
2)تاریخچه تولید مثلی و عادت ماهیانه
3)زنانی که کودکان قابل زنده ماندن ندارند-زنان مسن-زنانی که سن شروع قاعدگیشان کمتر بوده
4)اتهاب معدی مزمن
5)گروهی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی ندارند
6)در هر دو سرطان تاثیر محیط بیشتر از ژنتیک است
7)سرطا ن معده(20%)-افزایش خطر انمی کشنده و گاستریت
8)3-6 برابر
9)استیله کننده های اهسته-متابولیزه کننده های دبریزوکوئین
10)گلوتاتیون-S-ترانسفراز
11)تومور ریه و پستان-تومور پستان و کبد-سرطان خون
12)محدودیت غذایی باعث افزایش و دمای بالا باعث کاهش
13)عامل های ژنتیکی-عاملویروسی قابل انتقال در شیر
14)شیر مادر-اسپرم پدر
15)GAG=رمزدهی پروتئین ساختاری برای انتی ژن بدنه POL=رمزدهی انزیم ترانس کریپتاز معکوس ENV=سنتز پروتئین پوشش
16)ژن چهارمی-تراریخت
17)ویروس سارکومای راس-رتروویروس
18)V-SRC که هم ساخت با انکوژن سلولی است
19)ژن MOS
20)نقش کلیدی در رشد سلولی ومسیر تمایزی دارند
21)اغلب مترادف اند اما اولی برای سلولهای طبیعی و دومی برای یک ژن جهش یافته
22)C-ONC-V-ONC-تراریختی
23)پاپوا=پاپیلوما(HPV) / هرپس=اپشتاین بار(EBV) /هپادنا=هپاتیت ب(HBV)
24)تومور وارتز –سرطان ادراری تناسلی-سرطان پوست
25)لنفوم بورکیت-کارسینوم نازوفارینگل-لنفوم در میزبان immunocompromised
26)کارسینومای هپاتو سلولار
27)افلاتوکسین-ویروس هپاتیت-کو کارسینوژن
28)لوسمی میلوئید مزمن-لنفوم بورکیت
29)CML
30) 90%
31)ABL-9q-BCR-2q
32)c-abl,bcr-پروتئین امتزاجی که انتهای امینو ان bcr و انتهای کربوکسیل ان abl
33)خون-مغز استخوان
34)نئوپلازی-کودکان افریقایی-فک
35)1960 در فیلادلفیا-1950 توسط دنیس بورکیت
36) c-myc- 8q -زنجیر سنگین ایمونوگلوبولین-14q-کاپا-لاندا-2q-22q
37)ژن myc تحت تاثیر توالی تنظمی ژن ایمونوگلوبولین 10 برابر افزایش می یابد
38)ربای ماندگاری در اثر مواجهه سلول با تنش محیطی
39)متوتروکسات-دی هیدرو فولات ردوکتاز
40)مشارکت در سنتز دئوکسی نوکلئوتید تری فسفات
 

serin

New member
41)کروموزوم کوچک دوتایی-نواحی یکتواخت رنگ گرفته از کروموزوم
42)10%-مراحل اولیه فرایند بدخیمی
43)N-MYC
44)C-MYC/N-MYC/L-MYC
45)سیکلین D/C-MYC/C-ERB-B2
46)NIH3T3
47)دودمان سلولی کارسینوم مثانه انسانی-مهار تماسی
48)ردیف بازی انسانی همساخت با RASدر ویروس سارکوم موش هاروی
49)3 عضو- N-RAS/C-H-RAS/C-K-RAS
50)تنها در نزدیکی پایانه کربوکسیلی
51)50% سرطان کلورکتال-95% سرطان پانکراس-و نسبتی در سرطان ریه و تیروئید
52)نروبلاستوم تیپ 1-سندرم نونان-سندم کاستلو-سندرم cardio-facial-cutaneous
53)RET/MET/TPK/MAS
54)کارسینوم سلول کلیه پستانکدار وراثتی-تریزومی-کروموزوم 7-اندوکرین چندگانه نوع2
55)فاکتور رشد-گیرنده فاکتور رشد-عامل ترارسانی پیام رسان درون سلولی-پروتئین هسته ای متصل به دی ان ا-عاملهای چرخه سلول
56)V-SIS/V-HST/V-INT2
57)زیر واحد B فاکتور رشد مشتق از پلاکت ها (PDG)
58)عامل رشد فیبروبلاست
59)معده-ملانومای بدخیم
60)گیرنده های عامل رشد تیروزین کیناز-تیروزین کیناز های غیر گیرنده در سیتوپلاسم
 

حسان

Well-known member
خدا قوت

سلام به همه دوستان
خوشحالم ک با کمک هم داریم این موضوع رو پیش میبریم... تجربه ی من برای خوندن امری بهم ثابت کرده ک خیلی باید ریز بخونین... این کتاب رو عاشقونه بخونین و لذت ببرین...
من هم یه سری سوال دارم ک اگه لازم باشه براتون میذارم.. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان:a2d3:
 

sanaz alizadeh

New member
قبل از همه چیز تشکر از همتون که کمک کردید این کتاب بلاخره تموم شه البته تازه اولشیم....


روال کارمون :همه دوستانی که فصل هاشون مشخص شد سوالاشونو تایپ کنن اماده باشن تا تاریخ خودشون که شد به میل اعضای گروه بفرستن. و جوابا رو تو همین تاپیک بزارن....

اسامی هم مینویسم ...اگه بازم کسی خواست عضو شه میتونه به بچه هایی که چنتا فصلو بر عهده گرفتن کمک کنن تا سوالا برا شما هم ارسال شه....


irani: فصل 4 و 5 (اماده شد)

sheida: فصل 3,18 (اماده شده )

serin: فصل 14, 12 (اماده شد)

sanaz:فصل 1 و 2 و 8 (اماده شده)

mahsa khanum: فصل 6(اماده شد)

bio-tech: فصل 13(اماده شد)

vatson: فصل 21و 22(اماده شد)

RBC: فصل 10

melodi1991:فصل 17(اماده شد)

melinaa:فصل 7 و 19(اماده شد)

Gene20: فصل 16 (آماده شد)

؟:فصل 11
؟:فصل 20
omid9030: فصل 23 (آماده شد)

parhey: فصل 15(اماده شد)

yekta_2020:فصل 9(اماده شد)


18 اسفند: فصل8
20 اسفند :فصل 3
22 اسفند:فصل14
24 اسفند:فصل 6
27 اسفند:فصل 23
28 اسفند:فصل 4 و 5


تاریخ های فصل های بعد هم مشخص شدن اگه سخته اون تاریخ واستون بم پیام بدین تا براتون تغییرش بدم

5 فروردین:فصل 16
8 فروردین:فصل 7
12 فروردین:فصل 19
17 فروردین:فصل 13
20 فروردین:فصل21
29 فروردین:فصل10
1اردیبهشت:فصل15
3 اردیبهشت:فصل17 و 22
7اردیبهشت:فصل 20
10 اردیبهشت:فصل 9
14 اردیبهشت:فصل 18
17 اردیبهشت:فصل 12
موفق باشید...
 
آخرین ویرایش:

sanaz alizadeh

New member
پاسخنامه فصل 8

1. جمعیت بزرگ – آمیزش تصادفی-عوامل بیرونی بر هم زننده وجود ندارد-نسبت های نسبی ژنوتیپ ها و فنوتیپ های متفاوت از یک نسل به نسل بعد ثابته...
2.اندازه کوچیک جمعیت-امیزش غیر تصادفی-جهش –گزینش-gene flow (جریان ژنی و یا مهاجرت)
3.امیزش تصادفی به انتخاب همسر بدون توجه به ژنوتیپش
4.افزایش همو زیگوت ها ...با مکانیسم های آمیزش جور و همخونی
5.تمایل انسان برای انتخاب همسری با ویژگی های مشترک....ناشنوایی اتوزومی مغلوب که باعث افزایش اندکی در فراوانی نسبی هموزیگوت ها مبتلا میشه ....
6.ازدواج بین خویشاوندان خونی با حد اقل یک جد مشترک .. افزایش نسبی هموزیگوتهای مبتلا و کاهش نسبی هترو ها
7.ویژگی های زیانبار باعث کاهش سازش تولید مثلی و گزینش منفی و بهم خوردن تعادل اگر جهش جدید رخ نده این کاهش سازش باعث کاهش تدریجی فراوانی ژن جهش یافته وبهم خوردن تعادل میشه
8.در بعضی اختلالات اتوزومی مغلوب افزایش کم در سازش زیستی افراد هتروزیگوت ... هتروزیگوت های کم خونی داسی شکل نسبت به عفونت پلاسمودیوم فالسی پاروم (عامل مالاریا) نسبتا ایمن و مقاوم(با حذف مالاریا از محیط فراوانی الل داسی کاهش)- تالاسمی-فیبروز کیستیک
9.در جمعیت کوچک-با نوسان تصادفی اماری-یک الل به صورت شانسی-با نسبت بالایی-به فرزندان منتقل شود و با تغییر در فراوانی اللی –باعث بهم خوردن تعادل هاردی شود ...به آن رانش ژنتیکی تصادفی ...
10.انتشار اهسته الل-در عرض یک مرز قومی یا جغرافیایی.....شیب شیوع الل گروه خونی
 
بالا