لحظه به لخظه با استخدامی آموزش و پرورش 94

donyabekam

New member
من 2 سال سرباز معلم بودم و یک سال برای سرباز معلمی پی گیری کردم
من 3 سال درگیر سرباز معلمی بودم حقوق آن هم حدود 300 هزار تومان بود
یکسال دو پایه چهارم و پنجم درس دادم
یکسال هم متوسطه اول هفتم و هشتم سه درس را به من دادند

هر چه گفتیم حق التدریس گفتند باید بخش نامه بیاید
تا آزمون استخدامی آمد دیدم زیست شناسی که رشته خودم بود را استان فارس نمی خواست
ولی ابتدایی می خواست ابتدایی زدیم و رشته ی ما نبود و قبول نشیدم
در صورتی که معلم زیست شناسی را از شهر های دیگه می آوردندمعلمی یعنی مسولیت و خطر و زحمت فوق العاده و انتظارات زیاد و حقوق کم
 
آخرین ویرایش:
بالا