" قبول شدگان وزارت بهداشت "

biochem

New member
تصحیح میش ود. دانشگاه تهران قبول شدم یوووووووووههههههههههووووووووووووو:4d564ad6:
 

ariya21

New member
تبریک میگم به همتوننننننننن خصوصا biochem نگرانننننننننن
 

samar.sh

New member
ویژه نوزادان تهران قبول شدم خدایااااااااااااااااااااااااااااااا
 

a.sohrab

New member
انسیتو دانشگاه تهران علوم پزشکی آواردم ..... ای یییییییییی خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شکرت شکرت
 

a.sohrab

New member
تبریک خالصانه به همه بچه هایی که قبول شدن
 
آخرین ویرایش:

amirreza

New member
خوشحاااااااااااالم شادیه بچه هارو میبینم

تبریک تبریک
 
بالا