رفع اشکال درس سلولی-مولکولی مخصوص رشته بیوتکنولوژی

mahsa khanum

New member
واقعا مبحث پروسسینگ وحشتناک پیچیده هستش و پر از نکته.

علیرضا دیگه تو اینو بگی ما چی داریم بگیم؟؟؟این روزای آخ نترسونمون:sdasdasd::25r30wi:

- - - Updated - - -

واقعا مبحث پروسسینگ وحشتناک پیچیده هستش و پر از نکته.

علیرضا دیگه تو اینو بگی ما چی داریم بگیم؟؟؟این روزای آخ نترسونمون:sdasdasd::25r30wi:
 

alireza-ja

New member
علیرضا دیگه تو اینو بگی ما چی داریم بگیم؟؟؟این روزای آخ نترسونمون:sdasdasd::25r30wi:

- - - Updated - - -علیرضا دیگه تو اینو بگی ما چی داریم بگیم؟؟؟این روزای آخ نترسونمون:sdasdasd::25r30wi:

نه بابا خیالتون راحت پیچیده هست ولی غیر ممکن نیست. فقط باید زیاد مرورش کنی.
 

alireza-ja

New member
نه بابا خیالتون راحت پیچیده هست ولی غیر ممکن نیست. فقط باید زیاد مرورش کنی.
 

Aysel

New member
u5: اتصال دو اگزون

u6: اتصال گوانین سر 5 پریم اینترون به آدنین نزدیک به سر 3 پریم اینترون


منم همینطوری میدونم ولی جواب رو u6 زده یه چن تا تست دیدم که همشون u6 گفتن
حالا با این حال جواب درست کدومه؟؟
 

love virology

New member
همانند سازی سانتروزوم و سانتریول در کدام مرحله چرخه سلولی میباشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

سلولی

New member
منم همینطوری میدونم ولی جواب رو u6 زده یه چن تا تست دیدم که همشون u6 گفتن
حالا با این حال جواب درست کدومه؟؟

منم چندجانبه دیدم u6 زده بود

- - - Updated - - -

منم همینطوری میدونم ولی جواب رو u6 زده یه چن تا تست دیدم که همشون u6 گفتن
حالا با این حال جواب درست کدومه؟؟

منم چندجانبه دیدم ی u6 زده بود
 

Aysel

New member
بچه ها یه چن تا تست که تو جواباشون شک دارم میشه توضیح بدین که چرا اینا رو صحیح زده

1) کدامیک صحیح میباشد
الف ) حرکت وزیکول در داخل سلول روی میکروفیلامان ها توسط میوزین صورت میگیرد
ب) حرکت میتوکندری روی میکروتوبول ها در سلول های یوکاریوت توسط کاینزین صورت میگیرد
جواب:الف

2)گزینه صحیح کدامیک میباشد
الف) DNA در داخل هسته بصورت فیبرهای 30 نانومتری میباشد
ب )در فیبرهای 30 نانومتری کروماتین هر نوکلئوزوم دارای 9 عدد هیستون میباشد
جواب : ب ولی مگه گزینه الف هم صحیح نیست؟

3)گزینه صحیح را مشخص کنید
الف) زمان فاز معروف به فاز s در چرخه سلولی سلولهای یوکاریوت پیشرفته حدود 2 ساعت است
ب) DNAپلیمراز دلتا فاقد proofreading سه پریم به 5 پریم است
جواب :گزینه ب ولی نباید الف میشد ؟گزینه ب اشتباه نیس؟

4)گزینه صحیح کدام است؟
الف) برای شروع پروتئین سازی در سلولهای یوکاریوت tRNA حاوی متیونین اغازگر باید روی زیرواحد کوچک قرار گرفته باشد
ب) برای شروع پروتئین سازی در سلول های پروکاریوت mRNA باید قبل از tRNA حاوی متیونین اغازگر قرار گرفته باشد
جواب :گزینه الف ولی مگه هر دوتاش صحیح نیست؟- - - Updated - - -

 
آخرین ویرایش:

م.صفری

New member
3 نا سوال:
1. توالی شاین دالگارنو در ابتدای mRNA قرار داره یا انتها؟

2. تعیین قدرت اتصال اکتامر هیستونی به DNAتوسط کدام ؟ استیلاسیون یا متیلاسیون

3.اجزای تشکیل دهنده اپران؟ الف:ژن تنظیم کننده-ژن رونویسی- ژن ترجمه
ب: ژن کنترل کننده-ژن تنظیم کننده- ژن ساختاری؟
 

solmaz01

New member
1.شاین دالگارنو در ابتدای mRNA یعنی سمت 5 پریم قرار داره
2.متیلاسیون
3.ب
 

م.صفری

New member
1. tRNAیوکاریوت چن تا اینترون داره؟
2.سنتز هیستون در ابتدای s dh انتهای G1???
3.کدام در تمایز سلولی مهمه؟ RNA و پروتئین؟ یا DNA و RNA
4.هیستون های جدید و قدیم با هم قاطی میشن روی پیشرو و پیرو میشینن یا قدیمی روی پیشرو میشینه؟؟

- - - Updated - - -

1. tRNAیوکاریوت چن تا اینترون داره؟
2.سنتز هیستون در ابتدای s dh انتهای G1???
3.کدام در تمایز سلولی مهمه؟ RNA و پروتئین؟ یا DNA و RNA
4.هیستون های جدید و قدیم با هم قاطی میشن روی پیشرو و پیرو میشینن یا قدیمی روی پیشرو میشینه؟؟
 

irani

New member
هیستون های قدیمی رو رشته رهبر، هیستونای جدید رو رشته پیرو قرار میگیرند
 

Aysel

New member
1.شاین دالگارنو در ابتدای mRNA یعنی سمت 5 پریم قرار داره
2.متیلاسیون
3.ب

ولی سوال 2 استیلاسیون میشه. استیله شدن هیستون ها باعث میشه اتصال هیستونها با dna کم بشه و شرایط برای رونویسی و همانندسازی مهیا بشه
 

solmaz01

New member
ساختار دومه به احتمال زیاد

ساختار سوم درسته!ویژگی شاخص تو ساختمان سومه و دومین هم نوعی ساختار سومه!

- - - Updated - - -

ولی سوال 2 استیلاسیون میشه. استیله شدن هیستون ها باعث میشه اتصال هیستونها با dna کم بشه و شرایط برای رونویسی و همانندسازی مهیا بشه

نوششته قدرت اتصال پس باید محکم متصل بشن!
 

Aysel

New member
بله دوستان ساختار سوم میشه اشتباه شده
موقعیت پیوند های دی سولفیدی در ساختمان اول تعیین میشه و تشکیلشون ساختمان سومه
 
آخرین ویرایش:
بالا