رفع اشکال درس سلولی-مولکولی مخصوص رشته بیوتکنولوژی

leila89

New member
سلام دوستان 2 تا سوال داشتم
1 گلیکوزیلاسیون در هسته هم انجام می شه ؟ چطور؟
2 منشا mRNA وtRNA میتوکندری چیه ؟ خودش می تونه بسازه؟
 

سلولی

New member
شکستن لیزین شبیه کربسه چرا؟ کدام ویتامین درافزایش میزان سنتز چربی متعاقب بارژیم غذایی باکربوهیدرات بالا موثر است؟
 

solmaz01

New member
شکستن لیزین شبیه کربسه چرا؟ کدام ویتامین درافزایش میزان سنتز چربی متعاقب بارژیم غذایی باکربوهیدرات بالا موثر است؟
اولی رو نمیدونم دومی بیوتین هس به خاطر استیل کوآ کربوکسیلاز انزیم کلیدی بیوسنتز اسید چرب
منم یه سوال دارم،کدام rna نقش *بیشتری *در اتصال دو جز ریبوزوم به هم دیگه داره؟؟ 5s یا 18s??
 

م.صفری

New member
اولی رو نمیدونم دومی بیوتین هس به خاطر استیل کوآ کربوکسیلاز انزیم کلیدی بیوسنتز اسید چرب
منم یه سوال دارم،کدام rna نقش *بیشتری *در اتصال دو جز ریبوزوم به هم دیگه داره؟؟ 5s یا 18s??

18s نقش ضروری داره 28s هم تسهیل کنندس
 

سلولی

New member
مرسی سوال اولم درستش اینه که شکستن لیزین شبیه گلیکولیزه چون تولید دوتا استیل کوا میکنه ویک سوال دیگه سنتز کلسترول درسیتوزوله؟
 

golabatun

New member
مرسی سوال اولم درستش اینه که شکستن لیزین شبیه گلیکولیزه چون تولید دوتا استیل کوا میکنه ویک سوال دیگه سنتز کلسترول درسیتوزوله؟


سلام دوست گل
آره لیزین رو درست گفتی
سنتز کلسترول توی سیتوزوله
 

golabatun

New member
سلام دوستان 2 تا سوال داشتم
1 گلیکوزیلاسیون در هسته هم انجام می شه ؟ چطور؟
2 منشا mRNA وtRNA میتوکندری چیه ؟ خودش می تونه بسازه؟

توی هسته گلیکوزیلاسیون ندیدم جایی که انجام میشه باز دقیق نمیدونم
منشا mRNA ,tRNAمیتوکندری خود ژنوم میتوکندریه
 

سلولی

New member
بیشتر سلولها بدن به طور طبیعی درکدام مرحله اند؟ 1)جی صفر 2)جی 1 3)جی 2 4)پروفاز 1
2.جایگاه اتصال مواد سرطان زا وپروتئین های شوک حرارتی کدام است؟ 1)لامین هسته 2)کمپلکس منفذ 3)ماتریکس هسته 4)هستک لطفا توضیح دهید؟
3. تشکیل کروموزوم بی والان در چه مرحله ای رخ می دهد؟
4.کدام گزینه در مورد انافاز درمیتوز یا میوز صحیح است؟ 1)جدا شدن کروموزوم همولوگ از یکدیگر 2)جدا شدن کروماتید خواهری از یکدیگر 3)حرکت کروموزوم ها به سمت قطبین سلولی 4)دور شدن قطبین سلولی از یکدیگر
لطفا توضیح دهید؟
 

Aysel

New member
بیشتر سلولها بدن به طور طبیعی درکدام مرحله اند؟ 1)جی صفر 2)جی 1 3)جی 2 4)پروفاز 1
2.جایگاه اتصال مواد سرطان زا وپروتئین های شوک حرارتی کدام است؟ 1)لامین هسته 2)کمپلکس منفذ 3)ماتریکس هسته 4)هستک لطفا توضیح دهید؟
3. تشکیل کروموزوم بی والان در چه مرحله ای رخ می دهد؟
4.کدام گزینه در مورد انافاز درمیتوز یا میوز صحیح است؟ 1)جدا شدن کروموزوم همولوگ از یکدیگر 2)جدا شدن کروماتید خواهری از یکدیگر 3)حرکت کروموزوم ها به سمت قطبین سلولی 4)دور شدن قطبین سلولی از یکدیگر
لطفا توضیح دهید؟
1) جی صفر
2) گزینه 3 چون گیرنده هاشون داخل هسته قرار دارن
3) مرحله زیگوتن
4) خب در انافاز میتوز کروماتید های خواهری جدا میشن اما در انافاز میوز 1 کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا میشن
 

Aysel

New member
یه چن تا سوال هم من داشتم

1) از دامیناسیون 5 متیل سیتوزین کدوم به وجود میاد؟؟ تیمین یا یوراسیل؟؟

2) ترادف نشانه kdel در انتقال پروتئین از گلژی به شبکه اندوپلاسمی نقش دارن یا از شبکه اندوپلاسمی به گلژی؟؟؟؟
 

م.صفری

New member
یه چن تا سوال هم من داشتم

1) از دامیناسیون 5 متیل سیتوزین کدوم به وجود میاد؟؟ تیمین یا یوراسیل؟؟

2) ترادف نشانه kdel در انتقال پروتئین از گلژی به شبکه اندوپلاسمی نقش دارن یا از شبکه اندوپلاسمی به گلژی؟؟؟؟

1-یوراسیل
2- گلزی به شبکه
 

Immunity

Well-known member

اخه یه جا هم نوشته بود شبکه به گلژی!!!! شما مطمئنی؟؟

این توالی ی توالی منحصربفرد واسه موادوپروتیینایی ک باس تو er بمونن و کارشون انجام بدن..بعد اگه اشتباها برن توگلژی..اونجا توسط گیرندها شناسایی شده و به er برمیگردند!
 

سلولی

New member
1) جی صفر
2) گزینه 3 چون گیرنده هاشون داخل هسته قرار دارن
3) مرحله زیگوتن
4) خب در انافاز میتوز کروماتید های خواهری جدا میشن اما در انافاز میوز 1 کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا میشن
سوال 1 چرا جی صفر؟اخه من یک جا دیدم نوشته بود فقط مغز وسلول عصبی درجی صفر ان وسوال 4 درپاسخنامه گزینه صحیح 3 زده میدونین چرا؟
 

سلولی

New member

اخه یه جا هم نوشته بود شبکه به گلژی!!!! شما مطمئنی؟؟

ازدامینه شدن 5 متیل سیتوزین توکتاب خانه زیست زده تیمین

- - - Updated - - -

یه چن تا سوال هم من داشتم

1) از دامیناسیون 5 متیل سیتوزین کدوم به وجود میاد؟؟ تیمین یا یوراسیل؟؟

2) ترادف نشانه kdel در انتقال پروتئین از گلژی به شبکه اندوپلاسمی نقش دارن یا از شبکه اندوپلاسمی به گلژی؟؟؟؟

سوال 1 تیمین میشه
 

golabatun

New member
بیشتر سلولها بدن به طور طبیعی درکدام مرحله اند؟ 1)جی صفر 2)جی 1 3)جی 2 4)پروفاز 1
2.جایگاه اتصال مواد سرطان زا وپروتئین های شوک حرارتی کدام است؟ 1)لامین هسته 2)کمپلکس منفذ 3)ماتریکس هسته 4)هستک لطفا توضیح دهید؟
3. تشکیل کروموزوم بی والان در چه مرحله ای رخ می دهد؟
4.کدام گزینه در مورد انافاز درمیتوز یا میوز صحیح است؟ 1)جدا شدن کروموزوم همولوگ از یکدیگر 2)جدا شدن کروماتید خواهری از یکدیگر 3)حرکت کروموزوم ها به سمت قطبین سلولی 4)دور شدن قطبین سلولی از یکدیگر
لطفا توضیح دهید؟


سوال 4.گزینه 3 درسته.منظور سوال شباهتای این دوتاس که توی گزینه 1 و 2 تفاوتشونوگفته گزینه 4 هم مربوط به تلوفازه پس میشه 3
 

golabatun

New member
یه چن تا سوال هم من داشتم

1) از دامیناسیون 5 متیل سیتوزین کدوم به وجود میاد؟؟ تیمین یا یوراسیل؟؟

2) ترادف نشانه kdel در انتقال پروتئین از گلژی به شبکه اندوپلاسمی نقش دارن یا از شبکه اندوپلاسمی به گلژی؟؟؟؟


1.از دآمیناسیون 5 متیل سیتوزین تیمین ایجاد میشه چرا؟؟
سیتوزین به جای پیوند 2 گانه o ارای یه گروه آمینه.درصورتی که توی تیمین . پوراسیل همون پیوند ذوگانه هستش.از اون طرفم تیمین کربن شماره 5 متیله هستش.
پس وقتی سیتوزین متیله شده دآمینه شه میشه تیمین
2.این سوالم که بچه ها گفتن توالی kdelدر شبکه آندوپلاسمیه برای درست انجام دادن انتقال وزیکول از گلژی به شبکه
 

Aysel

New member
1.از دآمیناسیون 5 متیل سیتوزین تیمین ایجاد میشه چرا؟؟
سیتوزین به جای پیوند 2 گانه o ارای یه گروه آمینه.درصورتی که توی تیمین . پوراسیل همون پیوند ذوگانه هستش.از اون طرفم تیمین کربن شماره 5 متیله هستش.
پس وقتی سیتوزین متیله شده دآمینه شه میشه تیمین
2.این سوالم که بچه ها گفتن توالی kdelدر شبکه آندوپلاسمیه برای درست انجام دادن انتقال وزیکول از گلژی به شبکه

اره منم با تیمین موافقم ولی تو یه کتاب دیگه نوشته بود یوراسیل حالا تو شک موندم!!!!
 
بالا