ختم گروهی قران کریم به کمک دوستان انجمنی (ختم اول)-رمضان 93

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

هانیه

Well-known member
سوره هاي جزء بيست و هشتم
المجادلة از آيه 1 تا 22 (کامل) * الحشر از آيه 1 تا 24 (کامل) * الممتحنة از آيه 1 تا 13 (کامل) * الصف از آيه 1 تا 14 (کامل) * الجمعة از آيه 1 تا 11 (کامل) * المنافقون از آيه 1 تا 11 (کامل) * التغابن از آيه 1 تا 18 (کامل) * الطلاق از آيه 1 تا 12 (کامل) * التحريم از آيه 1 تا 12 (کامل)
مجادله:
تسکین درد –حفظ د فینه – آرامش بیمار – مصونیت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات

- حشر:
درود فرستادن کا ینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حا فظه

- ممتحنه:
دفع فقر – نورانیت دیدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهید قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بیماری طحال – آسودگی در زندگی

- صف :
قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران – همنشینی حضرت عیسی علیه السلام - امنیت در سفرها

- جمعه :
پا داش بهشت - اعطای حسنات –رفع هراس – بخشودگی گناهان – رهایی از وسوسه های شیطان
از حضرت صادق علیه السلام منقولست که واجبست بر هر مومن هر گاه شیعه ما باشد که بخواند در نماز شب سوره جمعه و در نماز ظهر آن جمعه و منافقین را و هرگاه این را به عمل آورد چنان است که گویا عمل رسول خدا صلی الله را بجا آورده است و ثواب و جزای او بر خداوند بهشت است .

- منافقون :
رفتن به بهشت – رفع بیماری نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهای درونی – شفای بیمار – درمان چشم درد

- تغابن:
شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواری پیامبر – درک ظهور حضرت قا ِِیم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی – رفع شر حاکم
طلاق:
رفع آ تش دوزخ –رسیدن به تو به ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن

- تحریم :
نصیب شدن توبه نصوح – شفای گزیده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بی خوابی –رفع بی پولی و قرض

 

هانیه

Well-known member
سوره هاي جزء بيست و هشتم
المجادلة از آيه 1 تا 22 (کامل) * الحشر از آيه 1 تا 24 (کامل) * الممتحنة از آيه 1 تا 13 (کامل) * الصف از آيه 1 تا 14 (کامل) * الجمعة از آيه 1 تا 11 (کامل) * المنافقون از آيه 1 تا 11 (کامل) * التغابن از آيه 1 تا 18 (کامل) * الطلاق از آيه 1 تا 12 (کامل) * التحريم از آيه 1 تا 12 (کامل)
مجادله:
تسکین درد –حفظ د فینه – آرامش بیمار – مصونیت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات

- حشر:
درود فرستادن کا ینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حا فظه

- ممتحنه:
دفع فقر – نورانیت دیدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهید قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بیماری طحال – آسودگی در زندگی

- صف :
قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران – همنشینی حضرت عیسی علیه السلام - امنیت در سفرها

- جمعه :
پا داش بهشت - اعطای حسنات –رفع هراس – بخشودگی گناهان – رهایی از وسوسه های شیطان
از حضرت صادق علیه السلام منقولست که واجبست بر هر مومن هر گاه شیعه ما باشد که بخواند در نماز شب سوره جمعه و در نماز ظهر آن جمعه و منافقین را و هرگاه این را به عمل آورد چنان است که گویا عمل رسول خدا صلی الله را بجا آورده است و ثواب و جزای او بر خداوند بهشت است .

- منافقون :
رفتن به بهشت – رفع بیماری نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهای درونی – شفای بیمار – درمان چشم درد

- تغابن:
شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواری پیامبر – درک ظهور حضرت قا ِِیم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی – رفع شر حاکم
طلاق:
رفع آ تش دوزخ –رسیدن به تو به ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن

- تحریم :
نصیب شدن توبه نصوح – شفای گزیده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بی خوابی –رفع بی پولی و قرض

 

هانیه

Well-known member
سوره هاي جزء بيست و نهم
الملک از آيه 1 تا 30 (کامل) * القلم از آيه 1 تا 52 (کامل) * الحاقه از آيه 1 تا 52 (کامل) * المعارج از آيه 1 تا 44 (کامل) * نوح از آيه 1 تا 28 (کامل) * الجن از آيه 1 تا 28 (کامل) * المزمل از آيه 1 تا 20 (کامل) * المدثر از آيه 1 تا 56 (کامل) * القيامة از آيه 1 تا 40 (کامل) * الانسان از آيه 1 تا 31 (کامل) * المرسلات از آيه 1 تا 50 (کامل)
ملک (تبارک ) :
مصون بودن در روز قیامت – رفع عذاب قبر – پاداشی همچون پاداش شب قدر – مونس قبر – شفاعت شدن – رفع گرفتاری روح مردگان
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که هر که بخواند سوره الملک را در مکتوبه پیش از آن که بخواهد پیوسته اندر امان خدایتعالی خواهد بود تا داخل صبح شود و در امان خدای خواهد بود روز قیامت تا داخل بهشت شود قطب راوندی از بن عباس نقل کرده است که مردی خیمه زد بروی قبری و ندانست که آن قبر است پس خواند این سوره را پس شنید صحیحه زننده را گفت این سوره منجیر است پس این مطلب را بحضرت رسول اکرم عرض کرد آنحضرت فرمود آن سوره نجات دهنده است از عذاب قبر

- قلم :
رفع فقر – دفع عذاب قبر – رسیدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آسانی محاسبه درروز قیامت – حفظ جنین هوش و حافظه ی کودک

- معارج:
رفع بازخواست در روز قیامت – هم منزلی با حضرت محمدصل الله علیه و اله وسلم گشایش در کار زندا نی – رفع احتلام در خواب

- نوح علیه السلام :
قرار گرفتن در منزل پاکان ازدواج با حو ریه های بهشتی – اجابت دعا –مقدر شدن بهشت

- جن :
عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونیرنگ جنییان - رسیدن به اجر بزرگ – فرار جنییان – مصون شدن از گزند حاکم – رفع گرفتاریهای انسان – سهولت مشکلات

73- مزمل :
زندگی پاک و نیکو در د نیا – مرگ راحت و خوب - رسین به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب دیدن پیامبر علیه السلام –رفع بیماری سختی های دنیا وآخرت- اعطای حسنات
مدثر :
مقامی نزدیک به مقام پیامبر علیه السلام – مصونیت از سختی وستم دنیا – اعطای حسنات – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن

- قیامت :
همراه پیامبر علیه السلام از قبر برانگیخته خواهد شد – همراهی پیامبر علیه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پیامبر علیه السلام و جبرئیل به ایمان او- نورانیت چهره در روز قیامت – فزونی رزق حفظ در برابر حوادث – محبوبیت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هیچ زور مداری نمی هراسد

- انسا ن (دهر):
همنشینی با پیا مبر – به ازدواج حورالعین در آمدن – پاداش بهشت و حریر گرفتن – قوی شدن نفس ضعیف – تسکین درد قلب – تندرستی – هر چه بخواهد پاداش گیرد – سود بردن بدن – نیرومند گشتن جان – قوت بخشیدن به اعصاب تسکین نگرانی و اضطراب

- مرسلات :
میان او و حضرت محمد آشنایی برقرار گردد – در زمره کسانی ست که به خداوند شرک نمی ورزند – قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه – پیروزی بر دشمن – تسکین دل درد

 

هانیه

Well-known member
سوره هاي جزء سي ام
النبا از آيه 1 تا 40 (کامل) * النازعات از آيه 1 تا 46 (کامل) * عبس از آيه 1 تا 42 (کامل) * التکوير از آيه 1 تا 29 (کامل) * الانفطار از آيه 1 تا 19 (کامل) * المطففين از آيه 1 تا 36 (کامل) * الانشقاق از آيه 1 تا 25 (کامل) * البروج از آيه 1 تا 22 (کامل) * الطارق از آيه 1 تا 17 (کامل) * الاعلي از آيه 1 تا 19 (کامل) * الغاشيه از آيه 1 تا 26 (کامل) * الفجر از آيه 1 تا 30 (کامل) * البلد از آيه 1 تا 20 (کامل) * الشمس از آيه 1 تا 15 (کامل) * الليل از آيه 1 تا 21 (کامل) * الضحي از آيه 1 تا 11 (کامل) * الشرح از آيه 1 تا 8 (کامل) * التين از آيه 1 تا 8 (کامل) * العلق از آيه 1 تا 19 (کامل) * القدر از آيه 1 تا 5 (کامل) * البينة از آيه 1 تا 8 (کامل) * الزلزلة از آيه 1 تا 8 (کامل) * العاديات از آيه 1 تا 11 (کامل) * القارعة از آيه 1 تا 11 (کامل) * التکاثر از آيه 1 تا 8 (کامل) * العصر از آيه 1 تا 3 (کامل) * الهمزة از آيه 1 تا 9 (کامل) * الفيل از آيه 1 تا 5 (کامل) * قريش از آيه 1 تا 4 (کامل) * الماعون از آيه 1 تا 7 (کامل) * الکوثر از آيه 1 تا 3 (کامل) * الکافرون از آيه 1 تا 6 (کامل) * النصر از آيه 1 تا 3 (کامل) * المسد از آيه 1 تا 5 (کامل) * الاخلاص از آيه 1 تا 4 (کامل) * الفلق از آيه 1 تا 5 (کامل) * الناس از آيه 1 تا 6 (کامل)
نبا ء :
مشرف شدن به خانه ی خدا – محا سبه در روز قیامت به اندا زه ی نوشتن سوره خواهد بود – رفتن به بهشت – دفع شپش – قدرت و هیبت یافتن – به خواب نرفتن – حفظ در برابر حوادث

- نازعات :
سیراب از دنیا رفتن – سیراب برانگیخته شدن – سیراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشیدن شراب گوارای بهشتی – در امان ماندن از گزند دشمنان

- عبس (اعمی):
قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی دربهشت – حفظ از رسوایی درقیامت – درمان چشم درد و آب ریزش آن

- انفطار :
ازبین رفتن حجاب میان او وخدا وند در روز قیامت – مستور ماندن دشتی ها درقیامت – مانع رسوایی در قیامت – آزاد شدن اسیر – اصلاح شدن امر انسان در قیامت – بخشوده شدن گناهان – فزونی نور دیدگان – درمان چشم درد و تاری

- مطففین :
در امان ماندن از آتش جهنم – نو شیدن از شراب گواری بهشتی – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن شی از گزند حشرات

- انشقاق:
از بین رفتن حجاب میان او و خداوند - درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر – آسان شدن زایمان- درامان ماندن خانه وحیواناتاز گزندحشرات
بروج :
در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن – اعطای حسنات – نجات یافتن از گرفتاری – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس - گرفتن از شیر آسان شدن بر کودک – در پناه خداوند بودن

- طارق :
مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشین مومنین بودن اعطای حسنات – محافظت اشیاء- چرکی نشدن زخم – شفایافتن

- اعلی:
وارد شدن به بهشت از در دلخواه - فضیلت خواندن مصحف مو سی و ابراهیم علیه السلام را یافتن – دادن پاداش به او – تسکین درد گوش – رفع بواسیر – تسکین درد – شفای شکستگی

- غاشیه :
مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه اسان –آرام شدن گریه نوزاد –آرام شدن حیوان سرکش –رفع بیماری دندان درد –صحت و سلامت در غذا

- فجر:
در قیامت همراه امام حسین بودن –بخشوده شدن گناهان –اعطای حسنات فرزند پسر –قرار دادن نور در قیامت –در امان ماندن از گزند هر چیز
بلد:
مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا –یافتن مقام بالا نزد خدا – همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت –در امان ماندن از خشم خدا –در امان ماندن کودک از بیماری –در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گریه کودک –دفع درد بینی در کودک –

- شمس:
شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزیز شدن نزد مردم – افزایش رزق – آرام گرفتن لرز بدن

- لیل:
:شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابیدن – فضیلت تلاوت ربع قرآن – پذیرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب دیدن – بهبود یافتن صرع و بیهو شی

- ضحی :
شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی

 
آخرین ویرایش:

هانیه

Well-known member
انشراح :
شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای یقین و سلامتی – درمان سینه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بیماری قلب درد – شفای زکام و سرماخوردگی –

- تین :
رسیدن به بهشت – رسیدن به پاداش بسیار – رفع ضرر غذا

- علق :
شهید از دنیا رفتن – همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده – پاداش تلاوت یک جزئ از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهای سفر

- قدر :
گوئی در راه خدا جهاد کردن – بخشوده شدن گناهان – پداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان – در امان ماندن انبار از آفت و دزد – همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت – درمان لرزه های اعضای بدن – در پناه خداوند بودن- حفظ اموال – افزایش برکت انبار غقله

- بینه :
بیزاری از مشرکان –پیوستن به دین محمد –در زمره مومنان برانگیخته شدن –اسان شدن محاسبه در روز قیامت قیامت –درمان لقوه –رسوا شدن دزد –درمان یرقان –درمان آب مروارید و پیسی-رفع هر نوع آماس –سود بخشیدن به زن باردار
زلزال:
رفع زلزله –نمردن با بلایای دنیایی –خارج شدن اسان روح از بدن –رسیدن به منزلگه بهشتی –همراهی فرشتگان –رسیدن به پاداش تلاوت ربع قرآن –رسوا کردن دزد –رهایی از ترس –دفع لرزش بدن

- عادیات :
مبعوث و همنشین شدن همراه حضرت علی-رسیدن به پاداش تلاوت کل قرآن –ادای سریع قرض –رفع بیماری ترس و تشنگی

- قارعه:
در امان ماندن از دجال و آتش جهنم –سنگین گشتن ترازوی احسان –گشوده شدن در رحمت –فزونی رزق-اآسان گشتن کار برای انسان محروم –نیکو گشتن تجارت

- تکاثر:
رفع عذاب قبر –مقرر داشتن صواب صد شهید –ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی –رفع بازخواست –بخشوده شدن گناهان –در پناه خدا بودن

- عصر:
برانگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت-اعطای حسنات –عاقبت به خیر شدن –از جمله پیروان حق و حقیقت شدن –حافظ اشیائ مدفون

- همزه:
دفع فقر –فزونی رزق-دفع مرگ بد –اعطای پاداش-درمان درد چشم
 

هانیه

Well-known member
فیل:
شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت –بازخواست نشدن در قیامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا- توان اینکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت می دهد

- قریش:
سوار بر مرکب بهشتی برانگیخته شدن –اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام –

- ماعون :
همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قیامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت

- کوثر:
از حوض کوثر سیراب شدن –هم صحبتی با رسول خدا –اعطای پاداش –دیدن پیامبر در خواب

- کافرون:
رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان –در امان ماندن از وحشت قیامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات

- نصر:
پیروز شدن بر تمام دشمنان –بر انگیخته شدن با کتاب ناطق –پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن –گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا-استجابت حاجات – ثواب کسی که در رکاب پیامبر ودر فتح مکّه بوده – پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی

- لهب(مسد):
تنفر از ابو لهب –تسکین درد شکم در پناه خدا بودن

- اخلاص (توحید):
بخشوده شدن گناهان پنجاه سال –اعطای خیر در دنیا و آخرت - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند-در امان بودن از بدیهای مردم-رفع بیماری شر و زور –پذیرفته شدن توبه –حفاظت از او –گناه نکردن –همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات وانجیل و زبور بودن –در امان بودن مال و ثروت –دور شدن فقر از خانه –تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است –نجات از عذاب دوزخ خدا دوستار او خواهد بود –حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن –تسکین درد شکم –اعطای پاداش –پیروزی بر دشمنان

- فلق:
در امان بودن از درد و بیماری –در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند کسی که در مکه روزه گرفته بودن

- ناس:
در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه –پذیرفته شدن نماز .
 

هانیه

Well-known member
فیل:
شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت –بازخواست نشدن در قیامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا- توان اینکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت می دهد

- قریش:
سوار بر مرکب بهشتی برانگیخته شدن –اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام –

- ماعون :
همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قیامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت

- کوثر:
از حوض کوثر سیراب شدن –هم صحبتی با رسول خدا –اعطای پاداش –دیدن پیامبر در خواب

- کافرون:
رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان –در امان ماندن از وحشت قیامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات

- نصر:
پیروز شدن بر تمام دشمنان –بر انگیخته شدن با کتاب ناطق –پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن –گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا-استجابت حاجات – ثواب کسی که در رکاب پیامبر ودر فتح مکّه بوده – پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی

- لهب(مسد):
تنفر از ابو لهب –تسکین درد شکم در پناه خدا بودن

- اخلاص (توحید):
بخشوده شدن گناهان پنجاه سال –اعطای خیر در دنیا و آخرت - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند-در امان بودن از بدیهای مردم-رفع بیماری شر و زور –پذیرفته شدن توبه –حفاظت از او –گناه نکردن –همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات وانجیل و زبور بودن –در امان بودن مال و ثروت –دور شدن فقر از خانه –تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است –نجات از عذاب دوزخ خدا دوستار او خواهد بود –حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن –تسکین درد شکم –اعطای پاداش –پیروزی بر دشمنان

- فلق:
در امان بودن از درد و بیماری –در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند کسی که در مکه روزه گرفته بودن

- ناس:
در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه –پذیرفته شدن نماز .
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: sane

هانیه

Well-known member
دوستای گلم ..جز ها رو که شامل کدوم سوره ها میشن با ایه ها شون گذاشتم ..تو بعضی جز ها که دوتا سوره تکراری هس لطفا دقت کنین...لطفا یکبارهم چک کنین که اشتباه نشه..:riz277:.(روم به تیفار خودم چند ایه کمتر خوندم صبح متوجه شدم اشتباهمو:riz513:...دوباره میخونم...:tsimuzpzwoap1t9y3o7چون خودم این اشتباه رو کردم گفتم بگذارمشون خالی از لطف نباشه...التماس دعا....
(در ضمن دوستای گلم ثواب اینکارم به هرکسی خاستین میتونین تقدیم کنین ..منظورم فقط عنوان تایپیک ملاک نیس...)
 
آخرین ویرایش:

هانیه

Well-known member
دوستان جزء 26 مونده ؟؟
اگه مونده mohana می خونه . فقط خبرشو به من بدین
riz304.gifمنم هستم دور بعدی :)


دو روز نبودم الان حس اصحاب کهف بهم دست داد

نامرت هانی گذاشت من رفتم از این برنامه های خوب گذاشت

منم موخام.

خودم ختم قران رو هرساله دارم ولی دوس دارم مشترک باشه

دور دوم اگه هست واسه من جز11 بدین
riz304.gif


دوستای گلم موافق باشین جز 26رو 4تایی با هم بخونین ؟اگه نظرتون مثبت بود لطف کنین تو خصوصی واینا بهم بگین...با تچکر...
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ps2020

هانیه

Well-known member
:riz513::riz513::riz513:اسم تایپیک رو عوض کردم بازببخشید فک کردم با هر نیت قلبی خونده بشه بهتر هستش...(تا سه نشه بازی نشه....دوستای خوبم شهدای گمنام رو هم تو دعاهاتون فراموش نکنین)...ممنون شفق
 

saharandishe

New member
سلام دوستان نمازوروزه هاتون درگاه قبول حق انشاالله،بچه هاهیچ به این فکرکردین که چی میشداگه سال دیگه ماه رمضون دعای سحروباصدای امام زمانمون میشنیدیم،یه گوشه ازختم قرآنمونم امام زمان میخوندن،چقدرخوب میشدولی اصلابعیدنیست بیاییدماهم کاری کنیم براظهورآقا،ایندفعه نه فقط دعاوذکرصلوات،اینهاهم به جاشون خیلی فوبن ولی دیگه وقتشه خودمونوعملی به آقامون ثابت کنیم وبهش بگیم آقاجون مالیاقت این همه دعاهای سرافطاروسحرروکه براتک تکمون میکنی روداریم،بگیم آقاازاشکهایی که به خاطرگناهای مامیریزی شرمنده ایم ،بیایین خودمونوثابت کنیم
هرکی دوست داره همسنگرامام زمان بشه بسم الله
بیایین تواین تاپیک اسمتونو تولیست یارای آقابنویسید
http://olumpezeshki.ir/thread13618.html#post481202
 

N@RVIN

Well-known member
هر جوانی قران بخواند در حالیکه مومن است ، قران با گوشت و خون او آمیخته می شود.

امام صادق ( ع)

:riz304:
 

هانیه

Well-known member
امام صادق علیه السلام به نقل از نیاکان پاکش روایت نمود که پیامبر خدا صل الله علیه و آله فرمود: هیچ بنده‌ای برای مردان و زنان با ایمان دعا نمی‌کند مگر این که خداوند همان دعا را به تعداد همه مؤمنینی که آفریده یا خواهد آفرید در حق او مستجاب کند و اگر روز قیامت محکوم به آتش شود او را به سوی جهنم می‌برند و مردان و زنان با ایمان می‌گویند: پروردگارا! این فرد برای ما دعا می‌کرد شفاعت ما را درباره او بپذیر. و خداوند شفاعت آن‌ها را می‌پذیرد و از دوزخ نجات می‌دهد.
 

yara

New member
هانیه جان من قسمت خودمو قرائت کردم.التماس دعا

ممنون باجی کار خیلی قشنگی انجام دادی....اجرت با خدا انشالله به همه آرزوهات برسی
:riz304:
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا