جملات الهام بخش برای زندگی (◠‿◠)

hassan.n

New member
76.jpg


77.jpg


78.jpg


79.jpg

 

fmmohammadi

New member
روانشناسان می گویند: در دایره ذهنت فقط آنهایی را جای بده که دوستشان داری و برایت ارزشمندند......با خدا همه چیز ممکن است.....

دکتر شریعتی:نامم را پدرم انتخاب کرد
نام خانوادگی ام را نیاکانم
راهم را خودم انتخاب میکنم


- - - Updated - - -

روانشناسان می گویند: در دایره ذهنت فقط آنهایی را جای بده که دوستشان داری و برایت ارزشمندند......با خدا همه چیز ممکن است.....

دکتر شریعتی:نامم را پدرم انتخاب کرد
نام خانوادگی ام را نیاکانم
راهم را خودم انتخاب میکنم
 

fmmohammadi

New member
پروردگاراهر وقت دیگران مرا فراموش کردند و زمانی که من نیز خودم را فراموش کردم تو مرا فراموش نکن(ای خدا)
 

hassan.n

New member
جملات الهام بخش برای زندگی (19)
102255Untitled-1.jpg
پیش از خواب بیاد آورید خدایی را که خالق میلیاردها کهکشان است و همه جهان فرمانبردار اوست. او خدایی است که در چنین دنیای پهناوری بسادگی قادر است تک تک بندگانش را در این سیاره کوچک ببیند، بفهمد و بشنود و گره از مشکلاتشان بگشاید. او براستی مهربان و بزرگتر است از هر آنچه که ما می اندیشیم. پس به او توکل کنید و بخواهید یاریتان دهد و سختی هایتان را تبدیل به خوشی کند. از همه دل ببرید و فقط به او دل بسپارید و بدانید که او برای شما کفایت میکند و هرگز بی پناه رهایتان نخواهد کرد.1.jpg2.jpg3.jpg


 

mohana

Well-known member
منتظر باش،اما معطل نشو.
تحمل کن،اما توقف نکن.
قاطع باش،اما لجباز نباش.
صریح باش،اما گستاخ نباش.
بگو آره اما نگو حتماً.
بگو نه ،اما نگو ابداًَ.
 
بالا