جملات الهام بخش برای زندگی (◠‿◠)

roshan

New member
ﭼــــــﺮﺍ ﺯﻧــــﺪﮔــــﯽ ﺭﻭ ﺳﺨﺖ ﻣﯿـــﮑﻨیم؟
ﺩﻟﺘــﻨﮓ ﮐﺴﯽ ﺷــﺪﯼ؟ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ ...
ﻣﯿﺨـــﻮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻦ ...
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺭﮐﺖ ﮐﻨﻦ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ...
ﺳــﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺑﭙـــــﺮﺱ ....
ﭼﯿــــــﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟ ﺑﺮﻭ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ...
ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎﺩ؟ ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻦ ...
ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯿﺎﺩ؟ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻦ ...
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺑﻬﺶ ﺑـــﮕﻮ ...
ﮐﺴـــﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﯼ؟ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﺑﯿــــﺎﺭ ...
" ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔــــــــﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿـــﻢ "
... ﺑﺎ ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻭ ﻫﺮﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ...
من و توییش نکنیم
 

hassan.n

New member
جملات الهام بخش برای زندگی (20)

806893Untitled-1.jpg

برای هر انسانی ضربات شدید جسمی، روحی و همچنین عاطفی ممکن است رخ دهد. دلایلی همچون بیکاری، شکستهای عشقی، فشارهای اقتصادی و انواع اتفاقات غیر منتظره و سناریوهای وحشتناک میتوانند باعث شوند که دچار تشویش و اضطراب گردیم و درونمان طوفانی برپا شود. تا امروز آموخته ایم که زندگی همیشه مهربان نیست، یا اینکه به جلو رفتن و حتی بیرون آمدن از تخت خواب به این سادگی ها نیست. اما از طرف دیگر آموخته ایم که وقتی روزهای سخت فرا میرسند، باید تمرکزمان را بروی عمل برگردانیم. آن زمانی است که کاری کوچک که از عهده اش بر می آییم را پیدا کرده و سپس انجامش می دهیم. و سپس کار کوچک دیگری می یابیم و این روند ادامه پیدا میکند. این جاده ای است بسوی روزهای بهتر
.
1.jpg

2.jpg

3.jpg
 

خزر

New member
نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی ...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز
 

خزر

New member
این جا
آنقدر شاعرانه دروغ می گویند
و آنقدر در دروغ هایشان شاعر می شوند
که نمیدانم
در این سرزمین
با اینهمه فریب
چگونه ست که دلم هنوز
خواب باران را دوست دارد!
 

خزر

New member
ساده باش ؛
اما ساده قضاوت نکن نیمه ی پنهان آدم ها را !

ساده زندگی کن ؛
اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی !


ساده لبخند بزن ؛
اما ساده نخند به کسی که عمق معنایش را نمی فهمی !

ساده بازگرد ؛
اما هرگز برنگرد به دنیای او که به زخم زدنت عادت کرده (حتی اگر شاهرگ حیاتت را در دستانش یافتی)
و
به یاد داشته باش :
هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدن ارزش هایت را ندارد ...
"گاهی خودت را زندگی کن"
 

خزر

New member
مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود محورند، ولی آنان را ببخش .
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش .
اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت، ولی موفق باش.
اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش .
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند، ولی سازنده باش .
اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند، ولی شادمان باش .
نیکی های درونت را فراموش می کنند،ولی نیکوکار باش .
بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد،
 

آتشین

Well-known member
می بخشم آدم هارا...!
میگذارم حوالیِ احوال من...
تا انجا که بخواهند قضاوت کنند...! عبور میکنم از بی تفاوتی هاشان،
می ایستم کنار بازی هاشان،! ساده تماشا میکنم..! میبخشم آدم هارا...
لبخند میزنم به استهزاءِ قهقهه هاشان...
گوش میکنم به سیاستِ“دوستت دارم”هاشان..
صبوری میکنم،به پای رفتن ها و آمدن هاشان..
صبوری میکنم تا آنجا که طاقتم طاق شود
آنگاه برای همیشه...
برای همیشه... پشتم را می کنم به کوچکیِ دنیاشان...!
 

آتشین

Well-known member
” احمد شاملو ”
تکیه کلامش بود؛
فرق نمی کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی ،می گفت
“تنور دلت گرم…”
معنی این جمله را بعدها فهمیدم …
هرجا که از دلم مایه گذاشتم و اتفاق خوبی افتاد یاد حرفش افتادم .
انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می خوری
هرچه دلت گرمتر ،مهربانی ات بیشتر و روزگارت آبادتر است.
“”””””تنور دلت گرم..””””
 
بالا