جامعه شناسی دکتر غلام عباس توسلی (مشترک برای آزمون ارشد و دکترا)

mahsa.

New member
دوستان عزیزی که تمایل دارند جامعه شناسی و باهم بخونیم بیایین اینجا
هر شب 2تست میذارم با اشاره به فصلش
فرداشبش ساعت 9جوابو میدم .
 

mahsa.

New member
1)رابطه میان ااگو ونظریه در جامعه شناسی کدام است؟


1)هیچ تفاوتیی بین الگو ونطریه وجود ندارد.
2)الگو ذهنی ونظریه عینی واقعی است.
ا3)لگوعینی ونظریه ذهنی است.
4)استفاده از الگو به درک بهتر نظریه کمک میکند.
 
آخرین ویرایش:

mahsa.

New member
کدامیک از صاحب نطران زیر جز مکتب جامعه شناسی امریکا نیست؟(جواب 2تا سوال و تو فصل اول میتونید پیدا کنید)

1)لسترواد
2)هابهاوس
3)اسمال
4)هربرت مید
 

maryam1010

New member
سلام.به نظرم گزینه 4 نسبت به گزینه 3 صحیحتره

استفاده از الگو به درک بهتر نظریه کمک میکند.
 

maryam1010

New member
کدامیک از صاحب نطران زیر جز مکتب جامعه شناسی امریکا نیست؟
2)هابهاوس
 

mahsa.

New member
افرین مریم جون
اینارو من از کنکورای قبل میذارم
هرکدومو پیدا میکنی
پااگرافشو بخون گلم
 

mahsa.

New member
سن سیمون به کدام زمینه زیر توجه خاص وویزه ای نشان داده است؟
1)نظانم صنعتی
2)انقلاب صنعتی
3)انقلاب فرهنگی
4)ساخت گرایی

جواب فصل مثبت گرایی
 

mahsa.

New member
کدامیک از صاحب نظران زیر به مکتب مکانیسم و بیولوزی تعلق دارد؟

1)کارل مارکس
2)هربرت اسپنسر
3)داروین
4)ویلفردو پارتو

جواب فصل اول


ساعت 9شب فردا سوال جدید میذارم
 

maryam1010

New member
سن سیمون به کدام زمینه زیر توجه خاص وویزه ای نشان داده است؟
1)نظانم صنعتی
 

maryam1010

New member
کدامیک از صاحب نظران زیر به مکتب مکانیسم و بیولوزی تعلق دارد؟

4)ویلفردو پارتو
 

mahsa.

New member
اثبات گرایی به کدامیک از بینش های زیر در جامعه شناسی دامن زد؟(مثبت گرایی)

1)عقل گرایی
2)دیالکتیک
3)تجربه گرایی
4)اندیشه تفهمی
 

mahsa.

New member
از دیدگاه تکامل گزایان (تطوریون؟)/تاریخ و فرهنگ بشر:(تطور گرایی)

1)در جوامع مختلف نمایانگر مراحل متفاوت فرهنگ بشری است.
2)در هر جامعه به صورت زنجیره ای با جامعه دیگر مرتبط است اما در خز مستقیم حرکت نمیکند.
3)در هر جامعه مستقلا به پیش میرود.
4)در مرحله اول تاریخ در خط مستقیم انا در مراحل بعدی تاریخ مارپیچی بوده است.
 

maryam1010

New member
اثبات گرایی به کدامیک از بینش های زیر در جامعه شناسی دامن زد؟

3)تجربه گرایی
(البته یه کم شک دارم)
 

maryam1010

New member
از دیدگاه تکامل گزایان (تطوریون؟)/تاریخ و فرهنگ بشر:(تطور گرایی)

2)در هر جامعه به صورت زنجیره ای با جامعه دیگر مرتبط است اما در خز مستقیم حرکت نمیکند.
 

mahsa.

New member
کدامیک از صاحبنظران جامعه شناسی زیر را میتوان از داروینیستهای اجتماعی به شمار اورد؟

1)اگوست کنت
2)سن سیمون
3)دورکیم
4)گمپلویچ
 

mahsa.

New member
از دیدگاه جامعه شناسی مارکسیتی:

1)آگاهی اجتماعی است که واقعیت های اجتماعی را تبیین میکند.
2)روابط آدمیان را ازراه روابط اجتماعی تولید باید تبیین گردد.
3)واقعیتهای اجتماعی وروابط اجتماعی همزمان بروز و ظهور میکنن.
4)همه موارد فوق
 

maryam1010

New member
[کدامیک از صاحبنظران جامعه شناسی زیر را میتوان از داروینیستهای اجتماعی به شمار اورد؟

4)گمپلویچ
 

maryam1010

New member
از دیدگاه جامعه شناسی مارکسیتی:

4)همه موارد فوق
(مهسای عزیز نتونستم صفحه سوال رو پیدا کنم براساس اطلاعات قبلیم جواب دادم حالا درست هست؟؟؟؟؟؟اگه لطف کنی مکان جواب رو هم بگین ممنون گلم)
 
بالا