شوکا88
پسندها
225

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.
  زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . ژری تایلر
  چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانت
  از که پنهان کنم این راز دل خسته خویش؟

  از نسيمی که پیام آور توست ؟ از بهاری که مرا رسوا ساخت ؟

  از خدائی که خودش می داند ؟ عشق وحشی تر از آن است که پنهان مان
  برای عشق تو در قلبم سه کوه ساختم اولی کوه وفا دومی کوه صداقت سومی....... کوهی که هر وقت بهم گفتی دوست ندارم از اون بندازمت پایی
  بر می گردم با چشمانم که یادگار کودکی من هستند. آیا مادرم مرا خواهد شناخت."""""زنده یاد حسین پناهی""""
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا