کمی برای سادگی ام...

Artmis.a

New member

می دانی..؟
آدم های ِ ساده..
ساده هم عاشق می شوند..
ساده صبوری می کنند..
ساده عشق می وَرزَند..
ساده می مانند..
اما سَخت دِل می کنند..
آن وقت که دل ِ می کنند..
جان می دَهند..
سخت میشکنند..
سخت فراموش میکنند..
آدم های ِ ساده…..
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: IL-2

Artmis.a

New member
برای نفر اول هایی که قربانی نفر سوم و چهارم و ... شدند:

آدم است دیگر،
احمق است،
گاهی دلش تنگ میشود،
حتی برای اینکه نیمه شب،
یواشکی،
شماره ات رابگیردوبشنود،
مشترک موردنظرشما درحال مکالمه با مشترک موردنظرخودش است،
آدم است دیگر،
احمق است،
دلش تنگ میشود
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: arezoo90

Artmis.a

New member
تلخترین حرف : دوستت دارم اما …
شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم
به همین راحتی جابه جایی کلمات، زندگی را دگرگون میکند !
 

Artmis.a

New member
دلخــــور که میشَـوم ,

بغـض میــکنم می آیم پشـت صفحـه ی مانیتــورم کامنـت مینویسـم ُ صورتک میگــذارم صورتکی که میخنـدد و پشتـش قایم میشــوم

که فکـــر کنی میخنــدم و بخنـــدی...

اشکهایم میـــــــآیند و من مدام با صورتک مجازی ام میخندم :dadad4:
 

Artmis.a

New member
در زندگـﮯ بـرآﮮ هر آدمـﮯ !
از یـڪ روز،
از یـڪ جــآ،
از یـڪ نفـر،
بـہ بعـد…!
دیگـر هـیچ چیـز مثـل قبـل نیستــ!
نـہ روزهآ، نـہ رنگ هآ،نـہ خیـآبـآטּ هآ
همـہ چیـز مـﮯ شـود:
دلتنگـﮯ…
 

Artmis.a

New member


گاهی ندانسته از کسی بتی میسازی آنقدربزرگ که از دست ابراهیم نیز کاری برنمیاید.... "

 

Artmis.a

New member

دنـیـای تـو رنـگارنـگ اسـت

و دنیـای مـن سیـاه

انـتـخـاب سـختـی نـیـست

یـک رنـگی ِ مـن

بـه تـمام دنـیـایـت می ارزد ...
 

Artmis.a

New member
برای خودم مردی شده ام!
این روزها در سکوت،سخت بی صدا گریه میکنم........
ولی دنیا مواظبم باش!!!
قلبم هنوز زنانه می تپد.........
 

Artmis.a

New member

هرشخصی دو بار می‌میرد، یک بار آنگاه که عشق از دلش می‌رود و بار دیگر زمانی که زندگی را بدرود می‌گوید، اما وداع با زندگی در برابر مرگ عشق، ناچیز است.
 

Artmis.a

New member


نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !

هیچکس نمـﮯدآند. . .

پشت این چهره ی آرام در دلم چـﮧ مـﮯگذرد...

نمـﮯدآنـﮯ!

کسی نمـﮯدآند. . .

این آرامش ِ ظاهــر و این دل ِ نـا آرام ،

چقدر خستـﮧ ام مـﮯکند . .

 

Artmis.a

New member
پشتــــــ این بـغض ،
بیدی لرزان نشستــــه …
کــــه خیــــال می کرد
بـــا این بـــادهـــا نمیــــلرزد … !!!
 

Artmis.a

New member
تنهایی یعنی :
نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره نه فکرش اجازه میده تنهاییت رو با کسی دیگه پر کنی
 

Artmis.a

New member
مے گوینـد قِسمتـــ نیستـــ حِکمَتـــ استـــ
خدایـآ…
مـَن معنیِ قِسمتـ و حِکمَتـــ را نمے دانمــ
امـآ تـو معنےِ طاقَتــــ رآ مے دانـی … مـَگــَر نــه ؟؟؟
 

Artmis.a

New member
مے پسـندم پاییـز را

که معافـم مے کنـد
از پنـهان کردن ِ
دردے که در صـدایم مے پیچـد ُ
اشکے که در نگاهـم مے چرخـد ؛
آخر همه مـے داننـد
سـرما خورده ام
 

Artmis.a

New member
بالـِـش خودَم را تـَـرجیح میدَهــــم!!
شــانــه هایَتــــــــ مثل بالــِــش های مُسافرخــــانه اَستــــــــ !!!!!
خـــــــوب میدانـَـــم
سـَـــرهای زیــــادی را تِکیـــــــــــه گاه بوده...
 

**^^**

New member
زنــــــآنـی کـه حـالا تـهـی از احــســــآس ...

و بـا چـتـری از مـنـطـق ...

گـوشـه ای تـنـهـآ نـشـسـتـه انـد ؛

بـی شـکـــ ، هـمـان دخــــــتـــرکـــآن بـی پــروایـــی انـد ...

کـهـ سـالـهـایـی نـه چـنـــــــدان دور ...


بـی تـجـربـه از " تـــــب و لـــــــرز " عـشـــق ،

" خــــیـــســـی بـــآرانــــش " را آرزو مـیـکـردنـــــــد ... !
 

Artmis.a

New member
سخت است….
خیلی سخت….
وقتی بدانی او کجای زندگی توست ؛
ولی ندانی تو کجای زندگی او بودی و هستی….
 

**^^**

New member
يك كلمه اي هست به نام "دلگير" شدن
الان من دچار همين كلمه ام.
 

**^^**

New member
زن" نیستم اگر زنانه پای عشـــــــــــــــقم نایستم!

من از قبیله ی "زلــــــــــــــــــــیخا" آمده ام...

آنقدر عشــــــــــقت را جار می زنم تا خدا برایم کَف بزند!

فرقی نمی کند فرشـــــــــــــــــته باشی یا آدم یوســــــــــــف باشی یا سلــــــــــــــــیمان!

قالیچه ی دل من بدون اسم رمـــــــــز ِ نام ِ "تو" پـــــــرواز نمی کند...

زنـــــــــــــانه پای این عشــــــــــــق می ایستم... مـــــــــــــــــردانه دوســــــــــــــــتم داری؟؟؟؟؟!!
 
بالا