پرستاری ، زیباترین رشته دنیاست.

vet lab sciences

New member
ببین دوست من هرکسى یک سرى علایق به رشته اش باتوجه به آنچه وجود داره ، داره ما پرستارا علاقه و تعصب زیادی به رشته مون داریم و اصلا دوست نداریم یک سرى افراد مثل شما به اعتقادات ما بدون توجه و با قصد و غرض قضاوت کنه ، پس لطف کن و همانطور که ما به رشته تو احترام میزاریم تو هم قضاوت بى مورد نداشته باشى چون به عنوان یک شخص از رشته دیگه که تا حالا تو شرایط ما نبودى نمى تونى با توجه به خیالات یا گفته هاى یک سرى از پرستارا قضاوت کنى.

حالا مخاطبت کی بود؟!:21: من، mk.unknown یا Azin E؟
 
بالا