نکات مهم روانشناسی بالینی

psychology93

New member
انتقال دهنده های عصبی
 

پیوست‌ها

 • uploadfromtaptalk1451426456692.jpg
  uploadfromtaptalk1451426456692.jpg
  54.7 کیلوبایت · بازدیدها: 29

*سما*

New member
ساده ترین مکانیزم دفاعی خود:انکار

انکار معمولا در سطح نیمه هشیار و هشیار عمل میکند

فرافکنی:
نوعی مکانیزم خودفریبی

دلیل تراشی:
به توجیه رفتارهای خاص و ملایم کردن ضربه مرتبط با ناامیدی ها کمک می کند
 

henri

New member
9
ساده ترین مکانیزم دفاعی خود:انکار

انکار معمولا در سطح نیمه هشیار و هشیار عمل میکند

فرافکنی:
نوعی مکانیزم خودفریبی

دلیل تراشی:
به توجیه رفتارهای خاص و ملایم کردن ضربه مرتبط با ناامیدی ها کمک می کند

سما جون میشه بگی از کدوم کتابه ؟ من چون منبع نمیخونم دلیل تراشی رو ندیدم کجا نوشته؟برا فصل فرویده؟
 

*سما*

New member
9

سما جون میشه بگی از کدوم کتابه ؟ من چون منبع نمیخونم دلیل تراشی رو ندیدم کجا نوشته؟برا فصل فرویده؟

سلام:ad54ad: با عرض معذرت..:riz513:

فراموش کردم منبعو بنویسم..بله نظریه های مشاوره و رواندرمانی فصل چهارم..توی جدول مربوط به

مکانیسم های دفاعی فروید بنظرم صفحات 88یا 89 بیفته..
 

*سما*

New member
1425265639299657.jpg

مهمترین روش برای بررسی فرایند های ناهشیار از نظر فروید:تعبیر رویا


محتوای آشکار رویا-----> تقریبا همیشه با
تجربه هشیار و نیمه هشیار روز قبل ارتباط دارد و

اهمیت روانکاوی ندارد
یا اهمیت آن ناچیز است

سه نوع رویای اضطرابی از نظر فروید:

1
-رویای شرمندگی از برهنه بودن2-رویای مرگ فردی عزیز3-رویای رد شدن در امتحان
 

*سما*

New member
واقعیت درمانی----->بر نظریه انتخاب استوار است

مبنای نظری برای واقعیت درمانی:
نظریه انتخاب

نظریه انتخاب
:توضیح می دهد چرا و چگونه عمل میکنیم
 

*سما*

New member
مصاحبه:دارای 4 بعد و بنابراین دارای 4 جزء می باشد

نخستین و اساسی ترین گام در ارزیابی و درمان بیمار:
توانایی اجرای یک مصاحبه بالینی جامع

هدف مصاحبه گر بینش گرا:
هم تشخیص و هم درمان

در صورتیکه فرایند مصاحبه به علت وجودیک آسیب روانی مختل شود--->
مصاحبه گربایداستراتژی خودرا اصلاح کند
 

*سما*

New member
مترادف نقطه عطف در زندگی به عقیده اریکسون:بحران

روانکاوی کلاسیک------>بر
روانشناسی نهاد استوار است

روانکاوی امروزی----->بر
روانشناسی خود استوار است

روانکاوی امروزی----->
نقش تعارضات درون روانی را انکار نمیکند
 

*سما*

New member
آمادگی های شخصی------>فردی هستند

صفات مشترک ------->
در چند فرد وجود دارند

آلپورت
بجای صفادت فردی اصطلاح آمادگی های شخصی را بکار برد
 

*سما*

New member
:sarma: سلام و خسته نباشی به همگی..

نکاتی از نظریه های شخصیت


آلپورت از چه لحاظ شخصا دربین نظریه پردازان شخصیت بی نظیر است:از نظرتاکید به اینکه هرکسی به

طریقی با دیگران تفاوت داردبررسی فرد از نظر آلپورت:
علم ساخت زایی

آلپورت در نظریه پردازی طرفدار------->
رویکرد التقاطی بود

آلپورت با
جزیی گرایی یا نظریه هایی که بر یک رویکرد واحد تاکید دارند مخالف بود
 
آخرین ویرایش:

psychology93

New member
نکات درس روانشناسی رشد
 

پیوست‌ها

 • uploadfromtaptalk1453886688214.jpg
  uploadfromtaptalk1453886688214.jpg
  106.1 کیلوبایت · بازدیدها: 32

psychology93

New member
مبحث عقده از نظریه شخصیت
 

پیوست‌ها

 • uploadfromtaptalk1482058044601.jpg
  uploadfromtaptalk1482058044601.jpg
  42.8 کیلوبایت · بازدیدها: 8
بالا