نظرتون راجع به پاسخ نامه ی رشته ی ژنتیک چیه؟؟؟

amirreza

New member
فرق داشتن الل های زیاد با اندازه بزرگتر چیه؟از نظر فراوانی snpدر سطح ژنوم مگه بیشتر نیست ولی چونvntrها اندازه بزرگتری دارن کمتر اشتباهی گرفته میشن:(50):
 

Gene20

New member
بچه ها من امسال یه از رضا زاده خریدم به اسم سلولی مولکولی دکتر عبادی بود اما بعدها متوجه شدم این مال یکی از قبولی های ژنتیک شهید بهشتی 91 (خانم ندا منصوری)بود که این بسیار اعصاب خورد کن با جملات بی سروته نامفهوم . خیلی غلط غلوط و درهم بود افتضاح بود. خیلی هم بی محتوا . من پایه خوبی نداشتم بعدها فهمیدم که این چقدر تهی و بی ارزش بوده است .خواهش می کنم موقع خرید جزوات خیلی دقت کنید اشتباه منوتکرار نکنید این روزها بازار وکتاب داغه تو این گرونی ها مواظب باشید کسی شماروبه اشتباه نندازه. چون خودم خیلی ضررکردم جدا از زیان مالی درس سلولی ومولکولی ام خیلی ضربه خورد
 

kian

New member
کیان در مورد سوال 13 من خودم یوسفیان خوندم اونجا از همه پایینتر بیماری قلبی رو گفته که درصد 35 داره زخم معده درصد 37 داره
..
امیر جان این 35 مربوط به بیماریهای قلبی مادرزادی هست آخرین گزینه جدول 2-9 رو یه نگاه بنداز ...
منظور من اینه که peptic ulcer که طراح اون رو به عنوان زخم معده در نظر گرفته بیشتر به زخم مجاری گوارشی و مخصوصا دوازدهه مربوطه!!! اما دیگه نمیشه کاری کرد چون عبدا این گزینه رو نمیتوان تغییر داد...
 

kian

New member
بیماری هموفیلیو نمیشه با سرولوژی تشخیص داد؟؟؟؟؟
به صفحه 382 امری بخش ویژگی بالینی رجوع کن!!
بقیه سولاتت هم : دود سیکار رو تو بخش کاریسینوزنهای ژنتیک مولکولی در بخش جهش بخون که گزینشون هم اشتباهه گزینه 4 درسته!!
leber amaoris رو منم خوندم اما دیگه یادم نمیاد کجاست
در مورد linkageبا اطمینان میگم گزینه اعلامی اشتباهه!!! چون در مورد پیوستگی و همراهی اون با خانواده ببرسی میشه!! پس چطور میتونه جدید باشه!!
همراهی 2آلل در یک لکوس خاص عامل ایجاد بیماریست این تعریف ناتعادلی پیوستگیست!!
 

kian

New member
از دوستان گل خواهشمندم سوالات زیر رو که باتوجه به بررسی های زیاد انجام دادن ملاحظه کنن چون اکثر سوالات رو بابررسی زیاد به این نتیجه رسیدیم که در منابع متفاوت دیگاه متفاوتی داشتن اما در این چند سوال...اگه برای ارسال اعتراض از این متنها و آدرسها استفاده کنن احتمال تغییر و یا حذف سوال به دلیل قرابت زیاد با منابع اعلامی بهداشت بسیار بالاست..
..
سوال 6- گزینه اعلامی الف میباشد اما در امری/دکتر دلویی درص86 مبحث خطرها در جابجایی روبرت سونین سطر6: همه گامتها برای کرومزومهای روبرتسونین21q/21qبه صورت نول یا دیزومیک خواهند بود!!
که باتوجه به متن سوال که ایجاد 50-50 نول و دیزومیک رو خواسته تنها در گزینه 4 این اتفاق در هر دوره گامتئژنز تکرار خواهد شد....
..
سوال14-گزینه کلید2: توضیح: منبع بالا: ص307-308 در مورد ژن apoeدر مبحث ژنهای مستعد! در ص307 سطر 1 چندشکلیهای ژنapoe مهمترین عامل خطر شناخته شده برای AD با سن بروز دیررس !!!میباشد..
و در ص307 پاراگراف2 در مبحث ناهنجاریهای تک ژنی در سطر 5 : هم اینک شمار زیادی از جهشهایی در ژن PSEN1 شناسای شده است که 70درصد ADی زودرس خانوادگی را شامل میشود
بنابر این دو توضیح که اعلام نمیدارد کدام گزینه دارای برتری نسبت به دیگری است و نیز عدم سوال در سن بروز با قطعیت نمیتوان به سوال پاسخ داد و همچنین سایر گزینه ها نیز در ایجاد آلزایمر تاثیر گزارند.. پس گزینه درست ندارد..
سوال 26-گزینه 4 کلید شده است
توضیح: منبع امری/ دکتر دلویی ص 188 مبحث ناتعادلی پیوستگی. سطر اول ص 189 : دلیل منطقی برای مطالعه همراهی آللی در جمعیتها بر این فرض استوار است که در برخی از نسلهای پیشین یک جهش در یک مورد بنیانگزار رخ میدهد و هم چنان بیماری را موجب میشود...
پس با قطعیت میتوان گفت که جهش جدید نیست و به صورت ارثی انتقال میابد.. پس گزینه 4 اشتباه است
اما در توضیح ناتعادلی پیوستگی در سطر اول همین مبحث در ص188: ناتعادلی پیوستگی به طور رسمی به عنوان همراهی دوآلل در لوکوسهای ژنی پیوسته !!! با فراوانی بیش از آنچه توسط شانس انتظار میرود. تعریف و تعیین میشود..
پس میتوان آن را به وجود چند جایگاه آللی در لکوسها بیان کرد و در ادامه متن نیز از حظور اللهای AوBمتفاوت در یک فرد نسبت به فرد دیگر تاکید دارد که میتوان آنرا به تفاوتهای لوکوسی بست داد... در نتیجه میتواند به گزینه 2 نزدیکی بیشتر داشته باشد..
..
سوال 33- گزینه کلید الف میباشد
توضیح در ص360-61 در مبحث نشانه ها و شاخص های آنالیز کروموزومی!! در چهار چوب 3-18 هر 2 گزینه 1و3 را بعنوان بررسی کرومزومی برای تشخیص ذکر کرده!! و نیزدر قسمت توضیح مشکلات یادگیری و ذهنی بدون توضیح!! ص361 (و نه هرگونه عقب مانگی ذهنی که در بیشتر تریزونیها و خصوصا 13-18 و21نیز اشاره میشود... با توجه به ص71-72 در مبحث پروبهای مورد استفده در تکنیک FISH در مورد استفاده از پروبهای سانترومریک آلفا در تشخصص این گونه ناتوانی های ذهنی استفاده میگردد ) در سطر 9 از اصطلاح چند تلومری !! برای بررسی اینگونه بیماریها استفاده شده است که ایجاد اشتباه در ذهن شرکت کننده خواهد کرد.
ونیز در مورد استفاده از پروبهای SUB-TELOMERIC که در یک مجموعه کامل برای تمام کرومزومها (1تا22و X/Y )در ص 72 ذکر شده است !! . و وجود تریزومیهای این گونه از کروموزمهای اتوزوم در بیشتر سقطهای مکرر میتوان نتیجه گرفت که گزینه 3 نیز درست میباشد..
..
سوال 47- گزینه کلید گزینه 4 میباشد
توضیح: جهش نامبرده در گزینه splising /4 به صورت جهش در جایگاه دهنده 5-GT در مبحث پیرایش اگزون میباشد که به صورت c.621+1G>T میباشد و جهش نامبرده در سوال به دلیل اشتباه تایپی و حضور C و نه G تنها یک جایگزینی ساده میتواند باشد ازنوع TRANSITON یک باز پریمیدینی که سوال باید تصحیح گردد یا با گزینه با گزینه 1 که بیشترین متابقت را دارد جایگزین گردد ... .. منبع چکیده ژنتیک امری/ دکتر نجات مهدیه ص 36 چهارچوب نامگزاری جهشها..
لطفا در صورت هرگونه نظر با ذکر منبع دقیق مطرح نمایید و در غیر این صورت به صورت هماهنگ سوالات و اشکالات مطرح شده بنده حقیر را ارسال تا با توجه به مشابهت حجم موارد ارسالی اعتراض مورد بررسی قرار گرفته و سوال مورد تغییر و یا حذف قرار گیرد..
با ارزوی موفقیت و پیروزی برای تمام دوستان
 

حسان

Well-known member

..
سوال 33- گزینه کلید الف میباشد
توضیح در ص360-61 در مبحث نشانه ها و شاخص های آنالیز کروموزومی!! در چهار چوب 3-18 هر 2 گزینه 1و3 را بعنوان بررسی کرومزومی برای تشخیص ذکر کرده!! و نیزدر قسمت توضیح مشکلات یادگیری و ذهنی بدون توضیح!! ص361 (و نه هرگونه عقب مانگی ذهنی که در بیشتر تریزونیها و خصوصا 13-18 و21نیز اشاره میشود... با توجه به ص71-72 در مبحث پروبهای مورد استفده در تکنیک fish در مورد استفاده از پروبهای سانترومریک آلفا در تشخصص این گونه ناتوانی های ذهنی استفاده میگردد ) در سطر 9 از اصطلاح چند تلومری !! برای بررسی اینگونه بیماریها استفاده شده است که ایجاد اشتباه در ذهن شرکت کننده خواهد کرد.
ونیز در مورد استفاده از پروبهای sub-telomeric که در یک مجموعه کامل برای تمام کرومزومها (1تا22و x/y )در ص 72 ذکر شده است !! . و وجود تریزومیهای این گونه از کروموزمهای اتوزوم در بیشتر سقطهای مکرر میتوان نتیجه گرفت که گزینه 3 نیز درست میباشد..

سلام جناب کیان
طبق صفحه ی 53 کتاب امری (شناسایی ناهنجاری های نزدیک تلومری کوچک پنهان از قبیل حذف ها جابه جایی ها در درصد کم اما قابل توجهی از کودکانی که عقب ماندگی ذهنی دارند اما علت آن نا مشخص است. مفید میباشد..


برای سایر سوالاتی که فرمودید منم همین ها رو پیدا کردم...
موفق باشی
 

shahrzad67

New member
به صفحه 382 امری بخش ویژگی بالینی رجوع کن!!
بقیه سولاتت هم : دود سیکار رو تو بخش کاریسینوزنهای ژنتیک مولکولی در بخش جهش بخون که گزینشون هم اشتباهه گزینه 4 درسته!!
leber amaoris رو منم خوندم اما دیگه یادم نمیاد کجاست
در مورد linkageبا اطمینان میگم گزینه اعلامی اشتباهه!!! چون در مورد پیوستگی و همراهی اون با خانواده ببرسی میشه!! پس چطور میتونه جدید باشه!!
همراهی 2آلل در یک لکوس خاص عامل ایجاد بیماریست این تعریف ناتعادلی پیوستگیست!!آقا کیان شما یه نگاه به فصل 8 صفحه ی 189 خط 17 بندازید دقیقا همین جهش جدید و نوشته
 
آخرین ویرایش:

hi aty

New member
سوال 6- گزینه اعلامی الف میباشد اما در امری/دکتر دلویی درص86 مبحث خطرها در جابجایی روبرت سونین سطر6: همه گامتها برای کرومزومهای روبرتسونین21q/21qبه صورت نول یا دیزومیک خواهند بود!!
که باتوجه به متن سوال که ایجاد 50-50 نول و دیزومیک رو خواسته تنها در گزینه 4 این اتفاق در هر دوره گامتئژنز تکرار خواهد شد....

کیان یکم به جمله دقت کن" همه نول یا دیزومیک هستند " وقتی" یا "میاد یعنی احتمال رخ داد هر2 هست وقتی "همه" میاد یعنی100% اگه 100بین دو رویداد تقسیم کنی 50-50میشه
یک جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد موقع تقسیم میوز 1فرد ناقل جابجای روبرت سونین21q/21q یک کروموزوم داریم که به طور تصادفی به یکی از سلول های حاصل میرودکه گامت حاصل از اون دیزومیک و سلول دیگه فاقد 21که نولیپس همون50-50 است.
 

hi aty

New member
سوال14-گزینه کلید2: توضیح: منبع بالا: ص307-308 در مورد ژن apoeدر مبحث ژنهای مستعد! در ص307 سطر 1 چندشکلیهای ژنapoe مهمترین عامل خطر شناخته شده برای ad با سن بروز دیررس !!!میباشد..
و در ص307 پاراگراف2 در مبحث ناهنجاریهای تک ژنی در سطر 5 : هم اینک شمار زیادی از جهشهایی در ژن psen1 شناسای شده است که 70درصد adی زودرس خانوادگی را شامل میشود
بنابر این دو توضیح که اعلام نمیدارد کدام گزینه دارای برتری نسبت به دیگری است و نیز عدم سوال در سن بروز با قطعیت نمیتوان به سوال پاسخ داد و همچنین سایر گزینه ها نیز در ایجاد آلزایمر تاثیر گزارند.. پس گزینه درست ندارد..

حق با شماست ولی چون سوال بیشتری خواسته و فقط در موردapoeدر کتاب کلمه مهمترین امده به نظرم جواب سازمان قابل قبوله
 

hi aty

New member
سوال 26-گزینه 4 کلید شده است
توضیح: منبع امری/ دکتر دلویی ص 188 مبحث ناتعادلی پیوستگی. سطر اول ص 189 : دلیل منطقی برای مطالعه همراهی آللی در جمعیتها بر این فرض استوار است که در برخی از نسلهای پیشین یک جهش در یک مورد بنیانگزار رخ میدهد و هم چنان بیماری را موجب میشود...
پس با قطعیت میتوان گفت که جهش جدید نیست و به صورت ارثی انتقال میابد.. پس گزینه 4 اشتباه است
اما در توضیح ناتعادلی پیوستگی در سطر اول همین مبحث در ص188: ناتعادلی پیوستگی به طور رسمی به عنوان همراهی دوآلل در لوکوسهای ژنی پیوسته !!! با فراوانی بیش از آنچه توسط شانس انتظار میرود. تعریف و تعیین میشود..
پس میتوان آن را به وجود چند جایگاه آللی در لکوسها بیان کرد و در ادامه متن نیز از حظور اللهای AوBمتفاوت در یک فرد نسبت به فرد دیگر تاکید دارد که میتوان آنرا به تفاوتهای لوکوسی بست داد... در نتیجه میتواند به گزینه 2 نزدیکی بیشتر داشته باشد..

فصل8جای کهLinkage Diseguilibriumتوضیح داده پاراگراف 3 خط اول"تعیین عدم تعادل پیوستگی در یک بیماری خاص پیشنهاد می کند که جهش عامل بیماری اخیرا اتفاق افتاده"
 

hi aty

New member
این کپی اعتراضی که من فرستادم ممنون میشم اگه موافقین شما هم بفرستید

نام درس شماره سوال منبع پاراگراف صفحه توضیح
ژنتيك 117 ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم 5 121 در کتاب عنوان شده"در حد مطالعات انجام گرفته میانگین اندازه اگزون ها در ژن های انسانی،170جفت باز است"در گزینه ها اعداد1000-700-300-30ذکر شده و عدد 170 که در منبع عنوان نشده در گزینه ها نیست باتشکر
زيست شناسي 5 زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش صفحه490پاراکراف3 134-135و490 در صفحات134و135سه روش برای تعیین ساختمان فضای پروتئین ذکر شده که عبارتند از:کریستالوگرافی اشعهX؛کاریوالکترون و طیف سنجیNMR در صفحه490در توضیح میکروسکوپ کاریو عنوان شده"نمی توان ازTEMمعمولی برای مطالعه سلول زنده استفاده کرد"در ادامه متدکر شده"با وجود این نمونه های زیستی تثبیت نشده و رنگ آمیزی نشده را می توان مستقیما توسطTEMمشاهده کرد ولی نمونه ها باید در شرایط انجماد باشند"پس میکروسکوپ کرایوالکترون یک نوع TEMاست. در سوال 5 روشی را که برای شناسایی شکل ساختار پروتئین مناسب نیست خواسته شده میکروسکوپSEMدر منع دکر نشده پس جواب گزینه (ج)است.
بيوشيمي 35 اصول بیوشیمی لنینجرترجمه دکتر رضا محمدی ویرایش چهارم 2 176 گزینه(ب)که جواب درست اعلام شده:در صفحه176 عنوان شده"برخلافO2،تنها یک مولکولBPGبه هرتترامر هموگلوبین اتصال می یابد"وهمچنین غلظت BPG،5mMعنوان شده در صورتی که می دانیم در هر100میلی لیتر خون حدود15گرم هموگلوبین داریم پس غلظت این دو ماده باهم برابر نیست. گزینه های دیگر همانطور که میدانیم اشتباه است.
 
آخرین ویرایش:

hi aty

New member
یک سوال داشتم فقط می خواهم بدونم من خیلی خنگم یا واقعا سوال ایراد داره:whistle:
سوال48بیوشمی دفترچه ب
من وقتی گزینه "د" می خونم به نظرم داره میگه نقص در انزیمی که هگزوزآمیندازAرا تجزیه می کنه ؛ تازه سر کنکور با خودم گفتم ایول طراح سوال اگه کسی دقت نکنه حتمااین گزینه میزنه چون نقص در هگزوزامینداز Bسند هوف می ده ولی خوب چون گزینه دیگه نبود "ج" زدم:j58r36j3gcr4suxymup
 

dena

New member
یک سوال داشتم فقط می خواهم بدونم من خیلی خنگم یا واقعا سوال ایراد داره:whistle:
سوال48بیوشمی دفترچه ب
من وقتی گزینه "د" می خونم به نظرم داره میگه نقص در انزیمی که هگزوزآمیندازAرا تجزیه می کنه ؛ تازه سر کنکور با خودم گفتم ایول طراح سوال اگه کسی دقت نکنه حتمااین گزینه میزنه چون نقص در هگزوزامینداز Bسند هوف می ده ولی خوب چون گزینه دیگه نبود "ج" زدم:j58r36j3gcr4suxymup
منم همین جوری میبینمش به بیناییت شک نکن اگه تجزیه کننده رو با کسره نخونی درست میشه
فکر کنم یه کاما باید بین تجزیه کننده و اسم انزیم میگذاشتن تا منظور سوال واضح باشه
 

dena

New member
میشه خواهش کنم یه نفر آدرس منبع این سوالا روبه من بگیه آخه متاسفانه من هزاره رو نرسیدم بخونم هرچی تو کتاب میگردم پیدا نمیکنم:33:
دفترچه ب سوال :
105 محدودیت بهره گیری SYBR Green
111 کروموزوم Double
112رتروترنسپوزون
113 پلاسمید pUC19
 

anitasa

New member
بيماري هموفيلي روبا سرولوزي ميشه تشخيص داد؛در مورد سوالاي بحث شده دوستمون كيان هم موافقم؛همه بايد اعتراض كنيم تا جواب بدن؛يعني جي با اين سوالايي كه دادن بيشترش ابهام داره
 
بالا