نظرتون راجع به پاسخ نامه ی رشته ی ژنتیک چیه؟؟؟

حسان

Well-known member
سلام بچه ها...
پاسخ نامه رو دیدین...
لطفا بیاین با هم راجع به سوالات بحث کنیم و از رفرنس ها جواب درست رو پیدا کنیم تو فرم اعتراض وارد کنیم...
خصوصا سلولی هارو....
 

aseman63

New member
سلام ب همه.ب نظر من سوال 11 سلولی جواب صحیح نداره چون nis درسته نه nls
در سوالات ژنتیک هم سوال 73 دفترچه ب با توجه به کتاب امری گزینه ج صحیح است نه د!!!!!!
بقیه سوالا را زیاد دقیق نشدم که ببینم مشکل دارن یا نه
 

aseman63

New member
سلام ب همه.ب نظر من سوال 11 سلولی جواب صحیح نداره چون nis درسته نه nls
در سوالات ژنتیک هم سوال 73 دفترچه ب با توجه به کتاب امری گزینه ج صحیح است نه د!!!!!!
بقیه سوالا را زیاد دقیق نشدم که ببینم مشکل دارن یا نه
 

kian

New member
انگار قرار نیست مثل سالای پیش admin گرامی واسه اعلام نظر راجع به آزمون امسال تاپیک بدن!!!!!
پس بهتره با ارادت به دوست گلمون که این تاپیک رو باز کردن همین صفحه رو ماخذ قرار بدیم و برای ارسال اعتراض امسال به کلید اینجا رو به صفحه ای که mahnam سوالای دفترچه الف رو گزاشتن تامیم بدیم و همه دوستان هم برای اعلام کلید و منبع از دفترچه الف استناد بگیرن!! و دوستانی که دفترچه ب داشتن هم بر اساس چینش سوالات بر حسب معمول سالهای گزشته که همان شیوه دفترچه الف میباشد اقدام و ارسال پاسخ نمایند!!! ...
...
هرچند سال پیش هم با توجه به زحمات بینظیر عده ای از دوستان و ببرنامه مکررشان هم تغیرات چندانی در تصحیح کلید صورت نگرفت و طراحان خود رای و خودبین!!!! دبیر خانه علوم پایه سنجش پزشکی کماکان هم بر تکرار اشتباهات خود اصرار دارند....... اما حداقل اعلان حضور نموده و اگر در ارسال اشکالات به اجماع برسیم و بر روی یک سوال بیش از 20 اعلام اشتباه به سایت برسه احتمال بررسی بالا میره!!! و میشه امید به تغییر کلید بر اساس منبع درست اعلام شده داشت....
....
 

kian

New member
سوال 6- ژنتیک انسانی!!!
گزینه مورد اعلام الف میباشد!!!
اما با توجه به منبع/ اصول امری- دکتر دلویی ص 84-86 در مورد جابجاییهای کرومزومی!! در صفحه 86 در مورد روبرتسونین 21q/21q به سطر 5 مبحث جابجایی روبرتسونسن مراجعه شود!!!
در این مورد یا تمام گامتها نول یا دیزومیک خواهند شد!!
اما در گزینه 4 گامتها به صورت 50/50 خواهند بود!!!
 

kian

New member
سوال 13- کدام گزینه کم ترین heritability را دارد؟
1-اسکیزوفرنی
2-دررفتگی مادرزادی لگن
3-بیماری قلبی-عروقی
4-زخم معده!!!!
...
گزینه مورد کلید سنجش پزشکی گزینه 4 اعلام شده اما با توجه به منبع اصول ژنتیک پزشکی ص 196 جدول 2-9 گزینه مورد ذکر دارای توارث پزیری 75 و گزینه 2 دارای عدد اعلامی 60 میباشد!!!!!
اگر منبع قابل ذکر دیگری که گزینه فوق را تایید کند لطفا اعلبام کند!!!!
 

kian

New member
سوال 14-کدام یک از ژنهای زیر در افزایش ریسک خطر و استعداد به بیماری آلزایمر نقش بیشتری دارد؟
1-app
2-apoe
3-ps2
4-ps1
... توضیح: همه گزینه ها در ایجاد آلزایمر نقش داشته و تنها گزینه2 بدلیل ایجاد آلزایمر با بروز دیررس!!! و گزینه 4بدلیل حضور در آلزایمرهای دوران جوانی!!! دارای اهمیت بیشتریست.. (منبع: اصول ژنتیک پزشکی امری ویرایش 14/ دکتر نوری دلویی فصل 15 صفحه306تا308 )
در صورتی که در منبع ذکر شده !!!(از طریق وزارت بهداشت) هیچ اشاره ای به نقش بیشتر هریک از 2 ژن بالا در ایجاد بیماری به صورت جداگانه و برتری نسبت به دیگری اشاره نشده است.
...
لطفا نظر خود را پیرامون توضیحات بنده با ذکر منبع .اشاره بفرمایید
 

kian

New member
سوال21- کدام تراتوژن زیر میتواند موجب ناشنوایی جنین شود؟
1-HSV
2-Mumps
3-herpes zoster
4-CMV
توضیح :عیر از گزینه 1 سایر گزینه ها میتواند درست باشد!!!!!
منبع: ذکر شده در بالا- صفحه 328 جدول 7-16
 

kian

New member
گزینه ی ب میشه... طبق یه جدول تو هزاره.. صفحه شو یادم نمیاد

... دوستان عزیز با توجه به حساس بودن هیت بررسی نسبت به ذکر منبع دقیق لطفا زحمت کشیده و با یک مورور مجدد !! منبع دقیق سوال مورد ذکر خودتون رو هم بگین شاید واقعا بشه سوال رو تغیر داد!!
 

kian

New member
در مورد سوال 26 ژنتیک!! linkage disequiliberium
گزینه 4 اعلام شده است!!
اما در ص188 امری در مبحث ناتعادلی پیوستگی!!! تنها به این مورد که این سیتم بیان کننده ایجاد چند اللی در ایجاد بیماری و همراهی آن در لوکوس بیماری اشاره دارد!!!
لطفا پیرامون این سوال منبع دیگری ارائه شود!!
 

kian

New member
در مورد سوال 33 !!! گزینه درست کلید الف میباشد..
با توجه به ص360-61 در مبحث مشکلات یادگیری و ذهنی بدون توضیح!!!! و نه هرگونه ناتوانی ذهنی ... در جمله ماقبل پایان!! اشاره شده است که انالیز پروب چند تلومری استفاده میگردد!!! که کاملا با اصطلاح sub-telomeric که در متن سوال ارائه شده متفاوت میباشد و .....
لطفا نظر خود را پساز بررسی برای هماهنگی بر روی متن ایراد اشتباه در سایت سنجش اعلام کنید!!!
 

kian

New member
ر سوال 47- تفسیر نامگذاری تغییر c.621+1 C>T در یک ژن نشانگر!! چه نوع جهشی است!!!
1-insertion
2-nonsens 3- missense
4- splicing
گزینه کلید 4 میباشد
توضیح: جهش مورد ذکر جهش در جایگاه دهنده پیرایش در 5-end میباشد که در گزینه مورد 4 به ان پاسخ داده شده
اما یک اشکال بارز در این گزینه بدلیل اینکه اینجایگاه C>T نیست بلکه G>Tمیباشد که در ژنتیک پزشکی تامپسون . در بحث نامگزاری جهشها و در جدول ص36 چکیده ژنتیک امری .ترجمه نجات مهدیه هم این مورد ذکر شده !!!
که این گزینه را به ذهن متبادر میکنه که گزینه 1 درست تر از 4 میباشد چون یکی از رایجترین جایگزینی ها TRANSITON باز Cبه T میباشد!!!
 

kian

New member
ر سوال 47- تفسیر نامگذاری تغییر c.621+1 C>T در یک ژن نشانگر!! چه نوع جهشی است!!!
1-insertion
2-nonsens 3- missense
4- splicing
گزینه کلید 4 میباشد
توضیح: جهش مورد ذکر جهش در جایگاه دهنده پیرایش در 5-end میباشد که در گزینه مورد 4 به ان پاسخ داده شده
اما یک اشکال بارز در این گزینه بدلیل اینکه اینجایگاه C>T نیست بلکه G>Tمیباشد که در ژنتیک پزشکی تامپسون . در بحث نامگزاری جهشها و در جدول ص36 چکیده ژنتیک امری .ترجمه نجات مهدیه هم این مورد ذکر شده !!!
که این گزینه را به ذهن متبادر میکنه که گزینه 1 درست تر از 4 میباشد چون یکی از رایجترین جایگزینی ها TRANSITON باز Cبه T میباشد!!!
 

amirreza

New member
کیان در مورد سوال 13 من خودم یوسفیان خوندم اونجا از همه پایینتر بیماری قلبی رو گفته که درصد 35 داره زخم معده درصد 37 داره
 

amirreza

New member
بقیه سوالای اشاره شده رم ج ندادم
سوال 2رو چون پارسال یه گزینه جواب بود که همه عوامل رونویسی حداقال یکzinc finger دارن غلط زدم2 زدم.........:1dco2x0p1lilzhfpg1t
 
بالا