نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط اردیبهشت 94

yalda.td

New member

gognussss

New member
اردبیل شما چی؟ تسویه چی؟

- - - Updated - - -هنوز دانلود نکردم
منم اردبیل خوندم خخخخ بهداشت حرفه ای ورودی 89 بودم،شما ورودی چه سالی بودین؟
تسویه حساب دانشگاهتون رو تا 31شهریور کامل نکنین ب منزله انصراف هستشااا
 

yalda.td

New member
عههه شما چرا دیر ج میدین؟

- - - Updated - - -

منم اردبیل خوندم خخخخ بهداشت حرفه ای ورودی 89 بودم،شما ورودی چه سالی بودین؟
تسویه حساب دانشگاهتون رو تا 31شهریور کامل نکنین ب منزله انصراف هستشااا

دوزدن منم 89
 

gognussss

New member
منم بدهی دارم دیگه،ربطی به ثبت نام نداره.اون برگه تسویه حساب رو بیارین،گواهی موقتم اگه دارین همراهتون باشه...پس حله دیگه
 

yalda.td

New member
منم بدهی دارم دیگه،ربطی به ثبت نام نداره.اون برگه تسویه حساب رو بیارین،گواهی موقتم اگه دارین همراهتون باشه...پس حله دیگه

هردوتاشو دارم مرسی.برگه تسویه منظورتون همون برگه قصدبندی دیگه اره؟

- - - Updated - - -

آره
امید اکبرزاده،اسم شما؟

اسمتونو شنیدم من توحیدم
 
بالا