مطالعه با دوستان

nazgol-khanom

New member
من دیرو فصل 2 ccu از کتاب ملاحت رو خوندم. یکم پیچیده بود. شما ها چیکار کردید؟؟؟؟
 
وقتی ترمومتر مددجو رو میشکونیم چه کار می کنیم؟
1) بی خیال ترمو بدن بیمار
2) بی خیال ترمومتر
3) ترمومتر می خریم برای بیمار
...؟
 

skyy

New member
نمیدونم والا...!!
فقط این میدونم که دیگه از تیر ماه مثل :p.... :eek:t0837h0nn8zfqu8ultشروع میکنم به خوندن...
اینجوری به جایی نمیرسم...
 

skyy

New member
ﺳﻼﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﻳﻪ ﺗﺎﭘﻴﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ, ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ...
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻴﻢ ﺩﻳﮕﻪ...
ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎ...
 
بالا