مسائلی در رابطه با تمکین

yasna1

New member
تمکین به معنای اطاعت و فرمانبرداری است . اما در حقوق به معنای انجام وظایفی است که بر عهده زن گذاشته می شود . دو نوع تمکین وجود دارد : تمکین عام و تمکین خاص
تمکین عام به معنای حسن معاشرت می باشد و تمکین خاص به معنای انجام وظایف زن در برابر شوهر ناشی از رابطه زوجیت می باشد . بر خلاف حقوق خانواده در اروپا که زن می تواند از تمکین نسبت به مرد خودداری کند و در صورت برقراری رابطه بدون رضایت زن یا از طریق اعمال فشار یا زور توسط مرد برای مرد مجازات در نظر گرفته می شود در حقوق ایران زن موظف است در هر زمان که مرد خواست نسبت به شوهر خویش تمکین کند مگر این که شرایط خاصی وجود داشته باشد .
اگر زن از تمکین خودداری نماید در این صورت مستحق دریافت نفقه نمی باشد . همچنین مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید .
شایسته است که زوجین به همراه وکیل خانواده یسنا در دادگاه حاضر شوند تا موجبات کسب نتیجه دلخواه فراهم شود .
 
بالا