مرور باکتری شناسی (عمومی و اختصاصی)

pirayesh2012

New member
از اقدامات ژوزف لیستر؟
1_ارزش استفاده از فنل را دراتاق جراحی را کشف کرد
2_تولید کشت خالص
 

pirayesh2012

New member
ابداع رنگ آمیزی مایکوباکتریوم ها باکربول فوشین توسط؟

Paul Ehrlich_1878
 

pirayesh2012

New member
از اقدامات کخ؟

1_ابداع رنگ آمیزی بارنگ های آنیلینی
2_ساخت محیط کشت جامد(با پپتون وژلاتین)
3_جداسازی باسیل سیاه زخم
 

abtin13

New member
فکر می کنم این بریده از کتاب هایی به غیر از جاوتز و مورای باشن و به احتمال زیاد از زینسر یا واکر. اگه این طوری باشه به هیچ عنوان قابل استناد نیستن چون این دو کتاب بیشتر از 15 سال هستش ک تجدید چاپ نمی شن پس نمیشه مطالب 15 سال پیش رو مرجع قرار داد (آخرین چاپ زینسر سال 95 و آخرین چاپ واکر مربوط به سال 98 هستش). مطلب زیر رو از کتاب آنلاین میکروبیولوژی تودار -Todar's Online Textbook of Bacteriology- انتخاب کردم.اگر قسمت های بولد و قر مز رنگ رو بخونین متوجه میشین که وجود مزوزوم به هیچ وجه رد نشده.
The plasma membrane of procaryotes may invaginate into the cytoplasm or form stacks or vesicles attached to the inner membrane surface. These structures are sometimes referred to as mesosomes. Such internal membrane systems may be analogous to the cristae of mitochondria or the thylakoids of chloroplasts which increase the surface area of membranes to which enzymes are bound for specific enzymatic functions. The photosynthetic apparatus (light harvesting pigments and ATPase) of photosynthetic procaryotes is contained in these types of membranous structures. Mesosomes may also represent specialized membrane regions involved in DNA replication and segregation, cell wall synthesis, or increased enzymatic activity. Membrane foldings and vesicles sometimes appear in electron micrographs of procaryotic cells as artifacts of preparative techniques. These membranous structures, of course, are not mesosomes, but their existence does not prove that mesosomes are not present in procaryotes, and there are several examples of procaryotic membrane topology and appearance that are suggestive of mesosomes.

پ.ن: زحمت ترجمه به عهده خود دوستان
 

abtin13

New member
همگی غلطن
میکروبیولوژی جاوتز 2013: انتروتوکسین های استافیلوکوکی (A–E, G–J, K–R and U, V)
میکروبولوژی مورای 2012 :
Eighteen distinct staphylococcal enterotoxins (A to R

مورای فقط موارد U,V رو ننوشته که جاوتز اون دوتا رو اضافه کرده.
پ.ن: به واکر و زینسر رفرنس ندید.این دو کتاب خیلی وقته تجدید چاپ نمی شن، بیشتر از 15 سال.
 
بالا