فکر میکنی اخلاق نفر قبلیتون چطوریه!

ketabsabz

Well-known member
نمیشناسمش ولی حدس میزنم.......البته من حدسام 99درصد درسته

دختری ناز و متین و باوقار و مهربون و دوست داشتنی(تقلب از یارا) خلاصه ماهه و گل:28:

- - - Updated - - -

نمیشناسمش ولی حدس میزنم.......البته من حدسام 99درصد درسته

دختری ناز و متین و باوقار و مهربون و دوست داشتنی(تقلب از یارا) خلاصه ماهه و گل:28:


شما همون کریزی هستی :33:

اونکه 4u نداشت ؟
 

hasti69

New member
نمیشناسمش ولی حدس میزنم.......البته من حدسام 99درصد درسته

دختری ناز و متین و باوقار و مهربون و دوست داشتنی(تقلب از یارا) خلاصه ماهه و گل:28:

- - - Updated - - -

نمیشناسمش ولی حدس میزنم.......البته من حدسام 99درصد درسته

دختری ناز و متین و باوقار و مهربون و دوست داشتنی(تقلب از یارا) خلاصه ماهه و گل:28:
خیلی ممنونم

- - - Updated - - -

نمیشناسمش ولی حدس میزنم.......البته من حدسام 99درصد درسته

دختری ناز و متین و باوقار و مهربون و دوست داشتنی(تقلب از یارا) خلاصه ماهه و گل:28:

- - - Updated - - -

نمیشناسمش ولی حدس میزنم.......البته من حدسام 99درصد درسته

دختری ناز و متین و باوقار و مهربون و دوست داشتنی(تقلب از یارا) خلاصه ماهه و گل:28:
خیلی ممنونم
 

hasti69

New member
کتاب سبزوخیلی نمیشناسم ولی به نظرم دخترمهربون،درسخون وخوبیه
 

abtin13

New member
یه چی تو مایه های عکسش (حالا خودتون استدلال کنین ک عکس تو چه مایه هاییه)
 

abtin13

New member
اعصابش یکم(تاکید میکنم یکم) خرابه.البته ب پای من نمیرسه
 
بالا