شبهه:حج ات را از عربستان به سرزمین خودت باز گردان که خدا همینجاست

love virology

New member
مناسک حج / خدا نزدیکمونه نمیبینیم بعد میخاهید برید 1000 کلیکومتر اونورتور / مناسک چی / تا این افکار باشه همین اشه همین کاسه/
 

mhfazel

New member
همون خدایی که داری ازش حرف می زنی، آره درسته همون خدایی که آبروی انسان رو محترم و آبروی خودش می دونه، جایی رو برا خودش انتخاب کرده و محترم شمرده و از شما هم می خواد که بهش احترام بذارید. آره عزیزم همون خدای مهربونی که اگر به اون چیزایی که داری تو غالب شعر از خونش - که تنها چیزیه که برا خودش خواسته - بهتر می دونی حتی اعتقاد هم نداری چه برسه به اینکه عمل کنی بازم دوستت داره
 

love virology

New member
خدا مکان نداره خدا جسم نیست / اگر برای شما جسمه و سنگ برو در خوونش / پایان سخن من / روزگار خوش
 

mhfazel

New member
راسته که می گفتن تو فضای مجازی نباید بر خلاف نظراتشون نظر داد وگرنه ... . منم حرفی دیگه ندارم.
 
بالا