روایات ائمه معصومین (ع ) راجع به خوراکیها

maxin

Well-known member
امام صادق علیه السلام : هر کس دچار ضعف قلب و بدن است باید گوشت بره با شیر بخورد.

امام صادق علیه السلام : پیاز دهان را خوشبو مى کند و کمر را محکم مى گرداند و پوست را نرم مى سازد.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به نمک که شفاى هفتاد درد است که جذام و برص و جنون از آنها است .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : حنا ببندید که چشم را روشنى مى بخشد و موى را مى رویاند.

امام محمد باقر علیه السلام : کنیزى از او گرفتار خونریزى شدید حیض شد، چنان که مشرف به موت گشت . حضرت باقر علیه السلام دستور داد که به او سویق عدس بخورانند، خورد و خوب شد.

امام صادق علیه السلام : آب و نوشیدنى را به نفس بنوشید بهتر است تا این که به یک نفس آشامیده شود.

امام محمد باقر علیه السلام : در تره چهار خاصیت است . باد را بر طرف مى کند و دهان را خوشبو مى سازد، بواسیر را قطع مى کند و همیشه خوردن آن موجب ایمنى از جذام است .

حضرت على علیه السلام : جویدن کندر دندانها را محکم مى کند و بلغم را بر طرف مى نماید و بوى دهان را مى برد.

امام کاظم علیه السلام : به کسى که از رطوبت ناراحت بود فرمود: پونه را بکوبد به قدرى ناشتا بخورد.

امام صادق علیه السلام : پیامبر صلى اللّه علیه و آله زکام را درمان نمى کردند و مى فرمودند: کسى نیست که عرق جذام نداشته باشد، وقتى انسان زکام بگیرد عرق جذام را ریشه کن مى کند.

امام صادق علیه السلام : هر کس به بخورد تا چهل روز حکمت بر زبانش جارى شود.

امام صادق علیه السلام : پس از خروج از حمام پاها را با آب سرد بشویید که درد سر را بر طرف مى کند.

امام صادق علیه السلام : هر کس هنگام خواب انار بخورد تا صبح در امان است .

امام رضا علیه السلام : چیزى سودمندتر از نان برنج براى مسلول نیست .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به بخورید که حافظه را زیاد مى کند و خلط سینه را از بین مى برد و فرزند را زیبا مى گرداند.

امام صادق علیه السلام : اگر مردم خاصیت سیب را مى دانستند فقط با سیب به درمان مریض مى پرداختند.

امام صادق علیه السلام : هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد و آنچه او نمى داند و خدا مى داند از او دفع مى گردد.

امام صادق علیه السلام : باقلا ساقهاى پا را خالص و محکم مى گرداند.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس سداب بخورد و پس از آن بخوابد از طاعون و دمل و سینه پهلو در امان خواهد بود.

امام موسى کاظم علیه السلام : جوانى از امام هفتم علیه السلام بیمار شد. امام سراغش را گرفتند. عرض کردند به طحال گرفتار شده ، حضرت فرمودند: تا سه روز به او تره بخورانید، خوراندیم ، شفا یافت .

امام صادق علیه السلام : زنانتان را در حاملگى خرما بدهید تا فرزندانتان زیبا شوند.

امام صادق علیه السلام : سویق عدس عطش را از بین مى برد و معده را قوى مى سازد.

امام صادق علیه السلام : ناشتا خربزه خوردن موجب فلج مى شود.

امام صادق علیه السلام : بر شما باد به کاهو خوردن که خون را تصفیه مى کند.

حضرت على علیه السلام : گلابى قلب را جلا مى دهد و دردهاى درون را به اذن حق شفا مى بخشد.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خوردن انجیر باعث مى شود از قولنج در امان باشید.

امام صادق علیه السلام : درباره سنجد فرمود: گوشت آن گوشت ، پوستش پوست و هسته اش استخوان را مى رویاند، با این حال کلیه ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه مى گرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است . ساقها را نیرومند و عرق جذام را ریشه کن مى نماید.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : آب را آهسته و جرعه جرعه بنوشید و یک مرتبه بدون نفس ننوشید زیرا مبتلا به درد کبد مى شوید.

امام صادق علیه السلام : براى درد کمر عدس نافع است .

امام صادق علیه السلام : خربزه بخورید که سنگ مثانه را آب مى کند.

امام رضا علیه السلام : انجیر بوى بد دهان را از بین مى برد و استخوان را محکم مى کند و مو را مى رویاند و بیمارى را برطرف مى کند و با بودن انجیر نیازى به داروى دیگر نمى باشد.

امام صادق علیه السلام : سودمندتر از کوبیده و نرم شده سیب دارویى براى مسموم نمى شناسم

امام صادق علیه السلام : مردى عرض کرد شکمم درد و صدا مى کند. امام فرمودند: چرا سیاهدانه نمى خورى که در آن شفاى همه دردها است .

امام صادق علیه السلام : در سیاهدانه شفاى هر بیمارى است . ما از آن براى تب ، سردرد، ورم چشم ، درد معده و هر دردى استفاده مى کنیم و به وسیله آن از خدا شفا مى گیریم .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به هر شهرى که وارد شدید از پیاز آن بخورید که وبا و بیمارى آن شهر را از بین مى برد.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به زیتون که سوداء را خوب کند و بلغم را بر طرف نماید و اعصاب را محکم و قوى گرداند و ضعف و ثقل را از معده ببرد.

امام محمد باقر علیه السلام : گوشت کبوتر، گوشت با برکتى است آن را به آدم مبتلا به یرقان بخورانید و بریان کنید.

امام صادق علیه السلام : سرکه دل را نورانى مى کند.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس یک عدد انار بخورد دل او را نورانى کند و بر طرف کند از او وسوسه شیطان را تا چهل روز.

حضرت على علیه السلام : خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در وقت صبح ناشتا جمیع مرض ها را دفع مى کند مگر مرگ را.

حضرت على علیه السلام : خوردن به ، قوت مرد را زیاد و ضعف او را بر طرف مى کند.
 

maxin

Well-known member
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : انجیر میوه اى هست از بهشت ، بخورید که بواسیر را قطع و نقرس را نفع مى بخشد.

امام صادق علیه السلام : بر شما باد به خوردن بادنجان در حالى که بورانى کرده باشید زیرا که شفا و امان است از برص .

امام صادق علیه السلام : ترک نکنید شام خوردن را اگر چه سه لقمه با نمک باشد هر کس یک شب شام نخورد رگى از رگهاى جسدش مى میرد و ابدا زنده نگردد.

امام رضا علیه السلام : مسواک نمودن چشم را جلا مى دهد وموى را مى رویاند و آب ریختن چشم را بر طرف مى کند.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : شکم خانه هر بیمارى و پرهیز سر هر درمانست .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بیماران خود را بر خلاف میلشان به خوردن غذا وادار نکنید زیرا خداوند آنها را مى خوراند و مى نوشاند.

حضرت على علیه السلام : دلهاى خود را بز یا دورى در خوردن و آشامیدن نمیرانید. دلها مانند زمین مزروعى است که چون زیاده از حد لزوم آبش بدهند مى میرد و استعداد خود را براى کشت و ذرع از دست مى دهد.

حضرت صادق علیه السلام : کسى که مى خواهد همیشه زنده بماند یعنى اگر بخواهد عمرش طولانى باشد. غذاى صبح را زودتر و شام را دیر میل کند با زنان کمتر همبستر شود و قرض خود را سبک کند.

حضرت صادق علیه السلام : کسى با مبتلاى به جذام تکلم نکند مگر این که به مقدار یک متر و نیم با او فاصله داشته باشد.

حضرت صادق علیه السلام : شیر بدن را فربه ، خون را زیاد، قلب و دماغ و نخاع و باه را تقویت مى کند و براى سینه و سرفه بسیار نافعست .

حضرت صادق علیه السلام : شیر گوسفند یک نوع ضد عفونى و دفع سم است ، چنانچه با روغن بادام و صمغ بصرى خورده شود سرفه را بر طرف مى کند.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در هفته اول عروسى ، عروس را از خوردن شیر، سرکه ، خربزه و سیب ترش جلوگیرى کن ، چون در هفته اول عروسى ، رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد، موجب نازایى و عقیم شدن او مى گردد.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به زن باردار، در آن ماهى که باید بزاید خرما بدهید زیرا فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به را به زنان باردار خود بخورانید زیرا که اطفال شما را زیبا مى کند.

امام رضا علیه السلام : هرگاه چیزى خوردى بر پشت بخواب و پاى راست را بر روى پاى چپ گذار.

امام رضا علیه السلام : فضیلت نان جو بر نام گندم مانند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مردم و نان و طعام جو قوت پیغمبر است .

امام جعفر صادق علیه السلام : براى صاحب اسهال برنج نیکوست و براى صاحب سل که دردها را از بدن مى کشد.

امام موسى کاظم علیه السلام : گوشت کبک ساق پا را قوى مى گرداند و تب را بر طرف مى کند.

حضرت على علیه السلام : اگر مغز گردو و پنیر را با هم بخورى دواست و هر یک را که تنها بخورى درد است .

حضرت صادق علیه السلام : انگور سیاه بخورید تا غمت زایل شود.

حضرت صادق علیه السلام : هر مومنى که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از روشنى دل او چهل روز دور گرداند.

امام رضا علیه السلام : انجیر گند دهان را زایل مى کند، استخوان را سخت و مو را مى رویاند.

حضرت صادق علیه السلام : حق تعالى آدم را از خاک آفرید پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید.

حضرت امام محمد باقر علیه السلام : بزرگترین دامهاى شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث مى کند و خارش بدن و بواسیر از آن بهم مى رسد و دردهاى سودا از آن متولد مى شود و قوت را از ساق و قدم مى برد.

امام رضا علیه السلام : داخل شدن به حمام با شکم پر باعث قولنج مى گردد.

امام رضا علیه السلام : زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگى سپرز و باد سر معده مى شود.

امام رضا علیه السلام : خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب مى کند.

امام رضا علیه السلام : زیاد خوردن گوشت گاو موجب کندى ذهن و تحیر فهم و کثرت فراموشى مى شود.

امام رضا علیه السلام : هر کس مى خواهد به گوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقدارى پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.

امام رضا علیه السلام : هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه قاشق از غذاى عسل بخورد.

امام رضا علیه السلام : هر کس از زکام در ایام تابستان ناراحت است هر روز یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند.

امام رضا علیه السلام : در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشى پرهیز کرد.
 

maxin

Well-known member
امام صادق علیه السلام : خاک قبر امام حسین علیه السلام دارو و شفاى هر بیمارى است و چون برداشتى بگو به نام خدا، خداوند آن را روزى وسیع و علم سودمند و شفاى هر بیمارى قرار بده که تو بر هر چیز توانایى .

امام صادق علیه السلام : پنیر و گردو و اگر با هم مصرف شوند در هر کدام از آن دو شفااست و اگر به تنهایى خورده شوند در هر یک درد است .

امام رضا علیه السلام : مرض و بیمارى براى مومن رحمت و وسیله پاک شدن اوست و براى کافر عذاب و نقمت است .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : سیر بخورید که شفاى هفتاد بیمارى است .


امام صادق علیه السلام : در مسواک یازده خصلت از سنت است :

۱ – پاکیزه کننده دهان است

۲ – جلا دهنده چشم مى باشد

۳ – خدا را خشنود مى کند

۴ – دندانها را سفید مى گرداند

۵ – بوى بد دهان را از بین مى برد

۶ – لثه را محکم مى کند

۷ – اشتها را زیاد مى کند

۸ – بلغم را بر طرف مى نماید

۹ – حافظه را زیاد مى کند

۱۰ – حسنان را دو چندان مى کند

۱۱ – فرشتگان را مسرور مى سازد


امام صادق علیه السلام : برنج داروى خوبى است ، طبیعت آن خنک است و از هر بیمارى عارى مى باشد.

حضرت على علیه السلام : هر کس گرسنه است غذا بخورد و خوب غذا را بجود و هنوز اشتها دارد از طعام دست بکشد و مدفوع را نگه ندارد، به هیچ بیمارى گرفتار نمى شود مگر این که مرگ او فرا برسد.

حضرت على علیه السلام : آب باران بیاشامید که بدن را پاک و بیماریها را از بین مى برد.

امام صادق علیه السلام : ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را هضم و گوارا مى کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زردآب مى آورد.

حضرت على علیه السلام : سه چیز حافظه را زیاد مى کند و بلغم را از بین مى برد: قرائت قرآن ، خوردن عسل ، جویدن کندر.

امام موسى کاظم علیه السلام : ما اهل بیت خود را معالجه نمى کنیم مگر با ریختن آب سرد بر بدن تب دار و خوردن سیب

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : دارو از وسایل تقدیر است ، به فرمان خدا فایده مى دهد.

امام صادق علیه السلام : تا هنگامى که بدنت تحمل درد را دارد از استعمال دارو پرهیز کن .

امام موسى بن جعفر علیه السلام : بر سر سفره ریحان طلبیدند و فرمودند: من دوست دارم که غذا را به آن شروع کنم زیرا ریحان عروق را مى گشاید و اشتها را زیاد مى کند و سل را معالجه مى کند.

امام صادق علیه السلام : از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است .

امام صادق علیه السلام : گلابى بخورید که قلب را جلا مى دهد و دردهاى باطن را به اذن خداوند آرامش مى بخشد.

امام موسى بن جعفر علیه السلام : هر کس تخم مرغ و پیاز و زیتون بخورد نیروى آمیزش او زیاد گردد.

امام صادق علیه السلام : گندم پوست گرفته گوشت را مى رویاند و استخوان را محکم مى کند.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به کشمش که سودا را بر طرف مى کند و بلغم را مى خورد و تن را سالم و اخلاق نیکو مى کند و اعصاب را قوى کرده و ضعف و بیمارى را از بین مى برد.

امام رضا علیه السلام : به مریضهاى خود چغندر بخورانید زیرا در آن شفا است و هیچ دردى با آن نیست .

امام صادق علیه السلام : مردى در خدمت امام عرض کرد: دخترم آب بدنش کم شده و مبتلا به اسهال است . حضرت فرمود: چرا برنج با پیه به او نمى خورانى .

امام صادق علیه السلام : چهار چیز دواست : حجامت ، انفیه ، اماله ، استفراغ .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خرما را ناشتا بخورید که کرمهاى شکم را مى کشد.

امام صادق علیه السلام : نیشکر گرفتگى بینى و عروق را بر طرف مى کند و رنج و ضررى هم ندارد.

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : کاهو بخورید که غذا را هضم مى کند و خواب آور است .

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : انجیر تازه و خشک را بخورید، زیرا نیروى جماع را زیاد مى کند و بواسیر را بر طرف مى نماید.

امام صادق علیه السلام : بر شما باد به خوردن بورانى بادنجان که دارو است و موجب ایمنى از برص است و همچنین سرخ شده آن در زیتون .

امام صادق علیه السلام : مردم چون مکیدن و خوردن عسل دارویى نخواهد یافت .
 

ستاره70

New member
دستتون درد نکنه.
با اجازتون همه رو دارم ذخیره میکنم که دوباره بخونمشون.:rose:
 
بالا