راست مغزید یا چپ مغز؟؟؟

gil@ss

New member
[si آیا سر کلاس مدام به ساعت*تان نگاه می*کنید یا وقتی زنگ می*خورد تعجب می*کنید که چه زود گذشت؟آیا به شما ایراد می*گیرند که زیادی همه*چیز را تحلیل می*کنید یا می*گویند خیال*باف هستید؟این ویژگی*های شخصیتی به نوع مغز بستگی دارند.

دانشمندان نظریه*هایی راجع به دو نیمکره مغز دارند که نشان می*دهد عملکرد و روش فرمان دادن به بدن در هر یک متفاوت است. فکر می*کنید شما راست*مغز باشید یا چپ*مغز؟


ممکن است بعضی دانش*آموزان یا دانشجویان با یک نوع خاص از امتحان یا تکلیف مشکل داشته باشند و مشکل*شان هم هیچ ربطی به درس خواندن یا نخواندن نداشته باشد. بلکه موضوع فقط به نوع خاص مغز آنها برمی*گردد. اگر بدانید راست *مغز هستید یا چپ مغز می*توانید روش*های مطالعه مناسب خود را برگزینید و برنامه*ریزی درسی خود را براساس شخصیت و نوع مغزتان تنظیم کنید تا نتیجه بهتری عایدتان شود.

معمولاً رفتار چپ*مغزها سازمان*یافته*تر است، گاهی به ساعت نگاه می*کنند، اطلاعات را پردازش می*کنند و این کار را به ترتیب انجام می*دهند. این دسته از افراد معمولاً هوشیارند و قوانین و برنامه*ها را دنبال می*کنند. دانش*آموزان چپ مغز در ریاضی و علوم قوی هستند و می*توانند سریع به پرسش*ها پاسخ بدهند. چپ مغزها رقیب*های ریسک*پذیری هستند.

راست*مغزها خیال*پرداز هستند. ممکن است خیلی باهوش و متفکر باشند که البته محتمل است که در دنیای کوچک خیال خود گم بشوند. این دسته در علوم اجتماعی و هنر خیلی خوب نتیجه می*گیرند. بسیار شهودی هستند و مهارت بسیاری دارند که در دام دروغ یا نیرنگ نیفتند.

اما اگر کسی درست در میان این دو تیپ شخصیتی باشد چه؟ افراد با هم متفاوت*اند و همه ویژگی*هایی از هر دو نوع مغز را در خود دارند.

بعضی*ها واقعاً ویژگی*های برابر و یکسانی دارند. جهت*گیری مغز این دانش*آموزان و دانشجویان میانه بوده و ممکن است در کارورزی عملکرد بسیار خوبی داشته باشند، چون این افراد خصلت*های قوی هر دو نیمکره را در خود دارند؛ بنابراین منطق را از نیمکره چپ و شهود را از نیمکره راست در اختیار دارند که فرمول بسیار مناسبی برای موفقیت در تجارت است.
توصیه هایی برای راست مغزها

* تنهایی تحقیق بنویسید.
* مراقب خیال*پردازی*های خود باشید و آنها را مهار کنید.
* بگذارید قوه تخیل*تان شما را در هنر پیش براند.
* بگذارید شهودتان در موقعیت*های اجتماعی برایتان کار کند.
* بگذارید تفکر عمیق*تان در آزمون*های تشریحی برایتان کار کند، اما در آن غرق نشوید.
* در تحقیق*ها خلاق باشید. می*توانید از زبان شورانگیزتان خوب استفاده کنید.
* هنگام درس خواندن از تصویر و نمودار کمک بگیرید.
* دستورالعمل*ها را بنویسید.
* سعی کنید برنامه*ریزی*شده*تر عمل کنید.
* بیش از حد به دیگران مشکوک نباشید.
* برای سازماندهی افکارتان نکات عمده را مشخص کنید.
* در تکالیف ادبیات، ادبیات داستانی را انتخاب کنید.
* شما خوب داستان می*گویید؛ بعضی از آنها را بنویسید.

ویژگی*های دانش*آموزان راست*مغز

آیا وقتی معلم یا استاد زیاد حرف می*زند، خسته می*شوید؟ آیا احساس می*کنید می*توانید مردم را به راحتی و فقط با نگاه کردن ارزیابی کنید. اگر این طور باشد امکان دارد که راست مغز باشید.

* جزوه برمی*دارید، اما آنها را گم می*کنید. دنبال کردن تحقیق برایتان کار سختی است.
* سخت می*توانید حواس*تان را جمع کنید.
* با مردم راحت هستید.
* مثل بعضی مردم راحت دستاویز مسخره*بازی دیگران نمی*شوید.
* به نظر خیالباف می*آیید اما در واقع به فکر عمیق فرو می*روید.
* مردم می*گویند ماورایی هستید و علم غیب دارید.
* به نوشتن رمان، نقاشی یا نواختن موسیقی علاقه دارید.
* ممکن است ورزشکار باشید.
* از داستان*های پررمز و راز خوش*تان می*آید.
* زمانی را به تامل و تعمق اختصاص می*دهید و فکر می*کنید هر اتفاقی دوجنبه دارد.
* ممکن است گذر زمان را فراموش کنید.
* خودجوش و خودانگیخته هستید.
* بذله*گو و بامزه هستید.
* نمی*توانید دستورالعمل*ها را کلمه به کلمه دنبال کنید.
* پیش*بینی*ناپذیر هستید.
* راحت گم یا سرگردان می*شوید.

وظایف سمت راست مغز:

* به کارگیری احساسات
* پردازش تصاویر سه*بُعدی
* تخیل و نوآوری
* نمادها و سمبل*ها
* بیشتر سیر کردن در حال و آینده
* فلسفه و دین
* باورها و اعتقادات
* پیشگویی و الهام
* ادراک فضایی
* تمایل به دانستن اهداف
* خیال*پردازی
* حاضر*جوابی
* بی*پروایی
* خطرجویی یا ریسک*پذیری

راست مغز​ها در کلاس درس

* در کلاس تاریخ می*توانید تاریخ*ها و روند امور را به یاد بیاورید.
* در کلاس ریاضی از حل کردن مساله*های طولانی لذت می*برید.
* از نظم علوم خوش*تان می*آید.
* در ادبیات درک مناسبی از دستور زبان و ساختار جمله دارید.

توصیه*هایی به دانش*آموزان چپ*مغز

* در اتاق آرام درس بخوانید.
* برای درس دادن به دیگران پیشقدم نشوید،زيرا از توضیح دادن برای کسی که نمی*فهمد، از کوره در می*روید
* عضو یک گروه مباحثه یا رقابت درسی شوید.
* در نمایشگاه*های علمی شرکت کنید. شما می*توانید برنده مسابقه باشید.
* از مهارت خود در ریاضی و علوم بهره بگیرید.
* ادبیات غیرداستانی را انتخاب کنید.
* می*توانید جزوه*هایتان را خوب سروسامان بدهید؛ این کار را بکنید.
* اتاق*تان را منظم نگه دارید.
* تحقیق*های تحلیلی را انتخاب کنید.
* هر وقت امکان دارد تنهایی کار کنید، چون کسانی که مسخره*بازی در می*آورند، شما را خیلی خسته می*کنند.
* بیشتر خطر کنید. از خلاق بودن نترسید.
ویژگی*های دانش*آموزان چپ*مغز

آیا خیلی سازمان*یافته عمل می*کنید؟ آیا عقیده دارید برای انجام هر کاری یک راه درست و یک راه غلط وجود دارد. اگر این طور است احتمالاً چپ*مغز هستید.

* احتمالاً از روی فهرست، کارهایتان را انجام می*دهید.
* دوست دارید سر کلاس انتقاد کنید.
* در ریاضیات و علوم قوی هستید.
* منطقی و اهل استدلال هستید.
* تحقیق شما دقیق و کاملاً مستند است.
* برای خود هدف معین می*کنید.
* می*توانید اطلاعات را خوب تعبیر و تفسیر کنید.
* اتاق*تان منظم است.
* می*توانید به سوالات بدون فکر جواب دهید.
* دستورالعمل*ها را اجرا می*کنید و کلاً دستورالعمل*ها را می*خوانید.
* احساساتی نیستید.
* بدون این*که کاسه صبرتان لبریز شود، می*توانید به سخنرانی*های طولانی گوش بدهید.
* اجازه نمی دهید احساسات به درون*تان رخنه کنند.
* از فیلم*های اکشن خوش*تان می*آید.
* نشسته مطالعه می*کنید.
* کلمات*تان دقیق هستند.

وظایف سمت چپ مغز:

* منطق و استدلال
* علوم و ریاضیات
* جزئیات آرایش*یافته
* پردازش واقعیات
* کلمات و زبان
* بیشتر سیر کردن در حال و گذشته
* توانایی درک و فراگیری
* زیرکی
* قدردانی
* قالب*بندی منظم ادراک و احساسات
* واقع*بینی
* استراتژی منظم
* عمل*گری
* اعتماد و اطمینان

چپ مغز​ها در کلاس درس

* در کلاس تاریخ بیشتر از جنبه*های اجتماعی لذت می*برید. دوست دارید اتفاقاتی را که در تاریخ افتاده کشف کنید.

* اگر روش خودتان را به کار بگیرید، ممکن است عملکرد رضایت*بخشی در کلاس ریاضی داشته باشید، اما از حل مساله*های طولانی خسته می*شوید.

* در کلاس ادبیات موفق هستید به خصوص هنگام روخوانی و انشا.

* علوم؟ خسته*کننده است.ze=4][/size]
 

dilak

New member
وااااااااااااااااااااا
یعنی من مغز ندارم ؟
هیچ کدوم از اینارو که می گی ندارم من :adoration:
 

somi

New member
هه برعکس ظاهرا من خیلی مغز دارم!!!!!!!

با پشتکار هم تو گروه راست مغز هستم . هم چپ مغز!!!!
از آدم خوشحالی مثل من بعید بود این همه مغز:4d564ad6::dadad4::riz481:
 
بالا