D
پسندها
4

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • زندگی زیباست
  این سخن را من
  از برگهای زرد پاییز شنیدم
  باور کردم و بیشتر از آن ایمان آوردم
  خدای برگها و خدای من یکیست
  شاید روزی برگی زرد که ارزش زندگی را درک کند
  من باشم
  هنوز هم که هنوز است زندگی زیباست
  باید برگ بود دید .
  navik
  زمانهایی نه چندان دور وقتی مشتت را باز میکردی به نشانه یکرنگی
  طرف مقابل میفهمید و به نشانه یکدلی دستش را روی دستت می گذاشت
  واین مفهومی به بزرگی یک دنیا داشت
  ولی حالا وقتت مشتت را باز میکنی
  به اشتباه فکر میکنند محتاجی .
  شهریور 93
  navik
  گاهی دلتنگ میشوم از چه نمیدانم !
  گاهی شاد میشوم از چه نمیدانم
  راستش چند وقتی است
  دلتنگی هایم به شادی هایم میچربد
  این درست از وقتی است که او رفته
  دلتنگی هایم کشنده میشود
  وقتی میدانم برگشتی در کار نیست .
  k1nd
  دریافتم ..!
  "آسمان زندگیمان به بلندی رویاهایمان است "
  و زمانهانهایی در زندگی هستند
  که قدمان از آسمان بیرون میزند
  نه که فکر کنی خیلی بزرگ میشویم
  رویاهایمان خیلی کوچک میشوند
  درست به اندازه احتیاج هایمان .
  k1nd
  93.4.16
  زنان قبل مادر شدن "پری" و بعد از مادر شدن تبدیل به "فرشته" می شوند...
  پری کوچولو روزت مبارک...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا