::::دفترچه یادداشت انجمن

mahsast

New member
بعضی از آدمها مثل
یک آپارتمان هستند...
مبله..شیک..راحت..
اما دو روز که توش زندگی میکنی..
دلت تا سرحد مرگ میگیره !
بعضی آدمهامثل یه قلعه هستند !!!
خودت را میکشی تا بری داخلش !
بعد می بینی اون تو هیچی نیست..جز چند تا سنگ کهنه و رنگ و رو رفته !
اما !!!
بعضی ها مثل باغند ..!
میری تو،
قدم میزنی،
نگاه میکنی !!!
عطرش رو بو می کشی،
رنگ ها رو تماشا میکنی...
میری و میری...
آخری در کار نیست...
به دیوار که رسیدی بن بست نیست !
میتونی دور باغ بگردی !!!
چه آرامشی داره
همنفس بودن با کسی
که عمق سینه اش ...
سرشار از عطر گلهای سرخ و بهار نارنج است...
زندگیتون پر از آدم هایی که مثل باغ هستند...
 

zErOOn3

Well-known member
مکس سید ک نیسی دود؟

این همه نیشسم با این ریزه میزه تایپ کردم
همش بر فنا رف

فکنیم دسم خورد به قرمزه
 
بالا