دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

negar91

New member
دروس اجباری :


روشهای آمار زیستی
روش تحقیق در علوم تغذیه
فیزیولوژی تغذیه پیشرفته
تغذیه پیشرفته( 1)
تغذیه پیشرفته (2)
تغذیه بالینی
اپیدمیولوژی تغذیه
مباحث جاری تغذیه
سمینار


دروس اختیاری :

برنامه ریزی غذا و تغذیه
تغذیه تجربی
زبان تخصصی پیشرفته
بیولوژی مولکولی
پاتوفیزیولوژی
 
آخرین ویرایش:

maryam58

New member
نگار خانم این تغذیه پیشرفته از چه کتابی تدریس می شه منبع خارجی داره مثل کراوس یا تدریس اساتید است
 
بالا