داوطلبانی که به کلید نهایی آزمون ارشد تغذیه اعتراض دارند...

جهت اطلاع دوستان، نامه ای برای ارسال به رئیس برد تخصصی علوم تغذیه تنظیم شده و قراره روز شنبه 14 مرداد ارسال بشه. چنانچه به 1 یا چند سوال با توجه به متن تنظیم شده توسط دکتر طریقت (که در این تاپیک قرار خواهد گرفت و کاملا معتبره) همچنان اعتراض دارید، شماره سوال مورد اعتراض، نام و شماره داوطلبی خود را با یک پیام خصوصی به بنده ارسال کنید. لازم به ذکره که در صورت کم بودن تعداد افراد شرکت کننده، نام و شماره داوطلبی شما محفوظ باقی میمونه و به هیچ عنوان به پیوست نامه اضافه نمیشه.
فقط و فقط تا پایان روز جمعه 13 مرداد فرصت داریم چون شنبه نامه را ارسال میکنیم.
 
آخرین ویرایش:
بالا